header_featured

360-graden feedback: hoe zien anderen mij als leider?

11 december 2019

Onderzoeksbureau Gallup komt al jaren tot de conclusie dat het merendeel van de medewerkers niet engaged is. De belangrijkste reden: 80% is niet tevreden over de leidinggevende. Tegelijkertijd wijst onderzoek van McKinsey uit dat 86% van de leidinggevenden zichzelf inspirerend en een goed rolmodel noemt. Een duidelijk gevalletje gebrekkig zelfinzicht, dat maar weer eens bevestigt dat het organiseren van feedback een essentiële voorwaarde is voor leiderschapsontwikkeling. Een beproefde methode is 360-graden feedback.

Wat is 360-graden feedback?

Bij 360-graden feedback krijg je een terugkoppeling op je gedrag en functioneren van meerdere mensen. Bijvoorbeeld van medewerkers, directe collega’s, leidinggevenden en klanten. Je zelfbeeld is altijd subjectief; zoals bijna alles een kwestie van perceptie. 360-graden feedback is een gestructureerde methode om andere percepties ‘op te halen’. 

Waarom is 360-graden feedback belangrijk?

De leidinggevenden uit het onderzoek van McKinsey kijken wel door een érg roze bril naar zichzelf. Toch vertonen we allemaal gedrag waar we onszelf niet van bewust zijn, maar dat wel degelijk zichtbaar is voor anderen. We denken dan vaak als eerste aan negatief gedrag, maar het zijn minstens zo vaak goede dingen die we zelf niet altijd zien. Daardoor ontwikkelen we kwaliteiten die we wel degelijk bezitten niet optimaal. 

Je bewust worden van blinde vlekken en verborgen kwaliteiten

Een gemiste kans! 360-graden feedback vergroot je zelfbewustzijn. Je ontdekt of je op anderen overkomt zoals je denkt over te komen. Maar je word je ook bewust van blinde vlekken en verborgen kwaliteiten.

Mooi is in dit kader de omschrijving die de Van Dale geeft van ‘zelfbewust’, namelijk ‘met besef van eigen innerlijke kracht en waarde’. Zelfbewuste leiders kennen zowel hun kwaliteiten als hun beperkingen, en zijn dan ook niet bang om zich kwetsbaar op te stellen en te omringen met mensen die bepaalde dingen beter kunnen dan zij. Zorgen dat iedereen dat doet waar hij goed in is; het is kenmerkend voor effectief leiderschap, maar minstens zo belangrijk voor de effectiviteit van teams.

360-graden feedback met Insights 

Discovery Full Circle (DFC) is het door Insights ontwikkelde instrument voor 360-graden feedback. Met DFC ontdek je hoe jouw gebruik van de 4 Insights Kleuren overkomt op anderen – zowel op individuele personen als op groepen. Het kan namelijk zomaar zijn dat anderen vinden dat je een bepaalde Insights Kleur nauwelijks gebruikt, terwijl dat toch je eerste kleur is. Of dat ze vinden dat je een bepaalde kleur veel meer gebruikt dan je zelf dacht. Wie gelijk heeft, doet er niet toe. Het is belangrijk dat we de perceptie van anderen erkennen en waarderen en ons bewust worden van de impact die onze ‘stijl’ (communicatiestijl, leiderschapsstijl enz.) op anderen heeft. De volgende stap is het afstemmen van die stijl op de ander. Dat wil niet zeggen dat je iemand anders moet worden, wel dat je het ‘volume’ van je kleuren kunt aanpassen. Sommige zet je wat harder, andere wat zachter. Het is dit vermogen om af te stemmen dat in belangrijke mate bepaalt of we succesvol zijn.

Feedback geven en ontvangen 

Kritische feedback geven: veel mensen vinden het lastig. Lastig om te vragen, omdat ze bang zijn voor kritiek. Maar ook lastig om te geven, omdat ze het belangrijk vinden om aardig gevonden te worden of bang zijn voor de gevolgen voor bijvoorbeeld hun loopbaan of relatie. Het D4-feedbackmodel van Insights maakt zowel feedback geven als ontvangen een stuk makkelijker.

Deel deze pagina