header_featured

7x keer wat je moet weten over Insights Discovery

12 juni 2024

Zeg Insights Discovery en mensen beginnen over de 4 kleuren. Maar onze kleurentaal wordt lang niet altijd correct gesproken. Ook bestaat er een aantal misvattingen over het gebruik van ons kleurenmodel. In dit artikel vertellen we wat Insights Discovery precies is (en wat niet!), hoe je het gebruikt en wat mensen er vooral aan waarderen. Verder leggen we uit hoe ons profiel recht doet aan ieders uniciteit en waarom onze kleuren geen 'hokjes' zijn. Kortom, maak kennis met de kracht van Insights Discovery en ontdek hoe het jouw organisatie kan helpen met de ontwikkeling van haar mensen, teams en leiders.  

 

1. Insights Discovery is een hulpmiddel om het gesprek aan te gaan

Insights Discovery is bedoeld om mensen in staat te stellen rekening te houden met elkaars persoonlijke voorkeuren en gedrag, en te helpen zichzelf en anderen beter te begrijpen. Onze leeroplossingen zijn gebaseerd op de kracht van zelfinzicht, als startpunt voor persoonlijke, team- en leiderschapsontwikkeling, en als basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren.

Insights Discovery is een hulpmiddel om het gesprek met iemand aan te gaan; Insights pretendeert ook niet anders. Het persoonlijke Insights Discovery-profiel helpt om dat gesprek op een goede manier te voeren: je komt snel tot de kern, zonder iemand in een hokje te plaatsen of een kleur op te plakken. Dit staat of valt natuurlijk bij degene die de terugkoppeling geeft. Insights doet er alles aan om haar practitioners goed op te leiden, te ondersteunen en te helpen om zich te blijven ontwikkelen.

2. Insights Discovery is geen test

Kleurentest, persoonlijkheidstest: zelfs mensen die al jaren met Insights werken zeggen het. Maar de online vragenlijst die in een Insights Discovery Profiel resulteert, is geen test. Want met een test toets je iets. Onderzoek je of iemand ergens goed of minder goed in is. Voor een test kun je slagen of zakken; je kunt er hoog of laag op scoren, en dat is allemaal niet van toepassing op Insights Discovery. Wij meten voorkeuren. Hoe iemand het liefst of het makkelijkst communiceert, leert, wordt aangestuurd enzovoort. En die voorkeuren zeggen niets over hoe goed iemand ergens in is. Onze ethische richtlijnen stellen dan ook expliciet dat het Insights Discovery-profiel niet voor werving & selectie of de beoordeling van mensen mag worden gebruikt. Insights Discovery is een ontwikkelinstrument en het profiel behoort toe aan het individu, zoals uitdrukkelijk vermeld in de richtlijnen voor gebruik.

3. Er zijn geen goede of slechte scores

Een van de dingen die mensen waarderen aan Insights Discovery is dat er geen goede of slechte scores zijn: elke combinatie van persoonlijkheidskenmerken heeft sterke en mogelijke zwakke punten. Door het inzicht dat deelnemers krijgen in hun psychologische voorkeuren, worden ze zich meer bewust van hun eigen én andermans communicatie- en interactiepatronen. En gaan ze bijvoorbeeld zien dat de mensen aan wie ze zich het meest ergeren vaak heel andere typen zijn dan zij. Ook leren ze hoe ze effectiever kunnen communiceren door bewust gebruik te maken van andere communicatiestijlen dan hun voorkeursstijl. Insights daagt mensen uit hun bewustzijn van hun eigen voorkeuren te gebruiken om af te stemmen op andere voorkeuren en verbinding te maken. Relaties met (bijv.) collega's verbeteren sterk als je elkaar beter begrijpt en de verschillen respecteert en waardeert.

4. Insights stopt mensen niet in hokjes

Iets anders wat zeer wordt gewaardeerd aan Insights Discovery is de eenvoud van het 4-kleurenmodel. Want die zorgt ervoor dat mensen de opgedane inzichten onthouden, delen en blijven gebruiken. In veel organisaties is de Insights Discovery-kleurentaal onderdeel van de cultuur geworden, en daar zijn we trots op. Helaas wordt onze kleurentaal lang niet altijd correct gesproken. Te vaak horen we mensen zeggen dat iemand Blauw, Rood, Geel of Groen is. Maar mensen ‘zijn’ geen kleur. Ze hebben een voorkeur voor één of meerdere kleuren. Of ze laten veel Blauw, Rood, Geel of Groen gedrag zien. We horen ook regelmatig dingen als ‘managers hebben eerste kleur Rood en financieel analisten eerste kleur Blauw’. Ook dat zouden wij nooit zeggen; het zijn vooroordelen. Wij weten dat je elke vaardigheid (in dit geval leidinggeven of analyseren) vanuit elke kleur kunt laten zien. Oftewel: je kunt een kleur niet zomaar op een rol plakken.

De 4 Insightskleuren helpen om voorkeuren inzichtelijk te maken en daar vervolgens op in te spelen. Als je weet dat degene tegenover je eerste kleur Rood en laagste kleur Groen heeft, dan weet je ook hoe je effectief met hem of haar communiceert. Bijvoorbeeld door je verhaal kort te houden, geen omwegen te maken en emotionele argumenten even achterwege te laten. Het belang van die laagste kleur wordt vaak vergeten, maar ook die is vaak enorm bepalend voor iemands gedrag. Hij staat namelijk voor waar diegene weinig tot niets mee heeft. Ook iemands tweede en zelfs derde kleur kan nog flink van invloed zijn. Daarom hebben we weliswaar ‘slechts’ 4 kleuren, maar wel 72 typen, waarbij elk type de optelsom is van zowel een specifieke volgorde als intensiteit van de 4 Insightskleuren. 

5. Het Insights Discovery-profiel doet recht aan ieders uniciteit

Een belangrijk pluspunt van Insights Discovery is het Insights Discovery-profiel, het meest uitgebreide (met veruit de meeste bladzijden) en meest genuanceerde in zijn soort. Het profiel is volledig gepersonaliseerd en doet recht aan de uniciteit van ieders persoonlijkheid, zonder dat hier een oordeel aan wordt gekoppeld. Het is voorzien van een handleiding en wordt altijd teruggekoppeld door een geaccrediteerd Insights practitioner. De unieke profielen kunnen wel, afhankelijk van het doel, geordend worden in 24 of 8 subtypen, of naar dominante Insightskleur. Maar anders dan bij andere systemen is er geen sprake van 4, 8 of 16 typen met een standaardomschrijving.

6. Voorkeuren en gedrag zijn bij Insights dynamisch

Net zoals we mensen niet in hokjes stoppen, pinnen we ze ook niet vast op één type of gedragskenmerk. Je ‘bent’ niet een bepaalde kleur, een bepaald type of een bepaalde wielpositie. Je voorkeuren en gedrag zijn dynamisch en worden bepaald door de eisen die jij aan jezelf stelt, de verwachtingen die je omgeving van je heeft en je relaties. Als deze eisen, verwachtingen en relaties veranderen, bijvoorbeeld omdat je ouder wordt, bepaalde ervaringen opdoet, een persoonlijke ontwikkeling doormaakt of een andere rol of functie krijgt (zoals een leidinggevende rol) leidt dit vaak ook tot een verandering in je voorkeuren, wat kan betekenen dat je wielpositie verschuift.

7. De Insights Discovery-vragenlijst is valide en betrouwbaar

Insights beweert niet en heeft nooit beweerd dat Insights Discovery persoonlijkheid, vaardigheden of competenties meet. Onze vragenlijst is gemaakt om iemands voorkeur te meten voor de ene of andere kant van 2 psychologische dichotomieën: Introversie – Extraversie en Denken – Voelen. De validiteit van deze schalen wordt algemeen erkend, omdat ze overeenkomen met wetenschappelijke standaardmodellen, en is uitgebreid onderzocht door allerlei onafhankelijke externe academici, psychometrische experts en beoordelingsinstanties. Ook zelf meten en optimaliseren we continu de kwaliteit van de items van onze vragenlijst. Verder zijn we momenteel bezig met de ontwikkeling van een continue validatiestrategie, om waar nodig aanpassingen aan de vragenlijst te kunnen doen en een nog betere klantervaring te bieden.

De validiteit van het systeem is één van de redenen waarom zoveel organisaties graag met Insights werken. Als de profielen worden uitgedeeld, wordt er altijd een validiteitscheck gedaan, waarbij deelnemers worden uitgenodigd om het overzicht van hun profiel te lezen. Doorgaans herkennen vrijwel alle deelnemers zich goed in 90-100% van de uitspraken.

Benieuwd wat je van een persoonlijk Insights Discovery-profiel kunt verwachten? Op deze pagina kun je gratis het profiel van Frank Voorbeeld downloaden.

Deel deze pagina