header_featured

Hoe overbrug je de kloof tussen de leider die je wil zijn en de leider die je bent in de praktijk?

30 mei 2023

Dat leiders vandaag de dag onder druk staan, behoeft nauwelijks uitleg. De wereld verandert razendsnel en alle veranderingen en onzekerheden die daarbij horen, beïnvloeden de economie, ons werk en de samenleving als nooit tevoren. Bij Insights horen we dan ook van veel leiders dat ze continu het gevoel hebben klem te zitten tussen de behoeften van de organisatie en die van hun mensen. Tussen wat er nu moet gebeuren en dat waar ze naartoe willen. Daardoor voelt het vaak alsof er een kloof is tussen de leider die ze willen of zouden kunnen zijn - iemand die zijn mensen centraal stelt en zich op het hogere doel van de organisatie focust - en de leider die ze zijn in de praktijk: iemand die alleen nog bezig is met taak en resultaat.

Weten wanneer je welk gedrag moet laten zien

Ons nieuwe e-book Mind the gap: Hoe word je de leider die je wil zijn? helpt leiders om die kloof tussen ambitie en praktijk te overbruggen. In het boekje koppelen we de Insightskleuren met hun leiderschapskwaliteiten en ons leiderschapsmodel aan het Mengpaneel van leidersgedrag van Freek Peters, organisatiepsycholoog en hoogleraar Contextueel Leiderschap aan Tilburg University. Effectief leidinggeven in de complexe nieuwe werkelijkheid gaat volgens Freek Peters om weten wanneer je welk gedrag moet laten zien. Het betekent dat leiders in staat moeten zijn in hun gedrag te variëren en steeds dát gedrag te laten zien dat in de bewuste context het meest effectief is. Daar zijn 3 dingen voor nodig:

Om dit inzichtelijk te maken en leiders te helpen effectief in gedrag te variëren, ontwikkelde Peters het Mengpaneel van leidersgedrag. Aan de ene kant van het paneel bevindt zich het klassieke leidersgedrag, gericht op sturing en controle. In bepaalde contexten kan dit gedrag immers nog steeds noodzakelijk zijn. Aan de andere kant staat het gedrag dat bij complexe contexten hoort: het ‘leidersgedrag van de toekomst’. Het mengpaneel heeft verder 6 kanalen voor evenzoveel dimensies van leidersgedrag: Uitzicht, Route, Ander, Verbinding, Samen en Zelf. Per dimensie stel je je steeds de vraag: Waar moet dit schuifje van mijn mengpaneel naartoe om in deze context effectief leiding te geven? 

Effectiever leidersgedrag laten zien vraagt om het doorbreken van patronen

Maar daarmee ben je er nog niet. Want 95% van het gedrag van leiders komt voort uit ingesleten patronen, zegt Freek Peters; het gaat als het ware vanzelf. Insights spreekt in dit kader van voorkeursgedrag. Ander, effectiever leidersgedrag laten zien, vraagt om het doorbreken van die patronen en daarmee allereerst om zelfinzicht. En daar kan Insights helpen. Je Insightskleuren komen immers ook tot uiting in je persoonlijke leiderschapsstijl. Ze geven je inzicht in hoe jij ‘van nature’ leidinggeeft en daarmee ook in wat je meer, minder, of anders zou moeten doen om het in de betreffende context best passende gedrag te laten zien. 

Leiderschapsmodel Insights maakt je bewust van je keuzemogelijkheden 

Daarbij geeft het leiderschapsmodel van Insights goed de kloof weer die veel leiders vandaag de dag ervaren: de context dwingt hen vooral in te zetten op resultaatgericht en gecentreerd leiderschap, waardoor ze minder dan ze zouden willen het gedrag kunnen laten zien dat bij visionair en relationeel leiderschap hoort. Belangrijker nog is dat het model helpt om die kloof te overbruggen en de leider te zijn die je wil of zou kunnen zijn. Het maakt je namelijk bewust van je keuzemogelijkheden. 

Meer lezen? Download het gratis e-book  Mind the gap: Hoe word je de leider die je wil zijn? 

Deel deze pagina