header_featured

Medewerkers motiveren met de Insights typen doe je zo

Effectieve leiders weten hun mensen te motiveren. Oké, de echte motivatie moet uit de medewerkers zelf komen. Maar onderzoek toont aan dat je de intrinsieke motivatie van je mensen zeker kunt stimuleren. Dat doe je niet (meer) met een hogere beloning. Daniel Pink onderscheidt 3 moderne motivatiefactoren: autonomie, het ontwikkelen van meesterschap en zingeving. Dan nog blijft overeind dat niet iedereen gemotiveerd raakt door dezelfde dingen. ‘Waar je het voor doet’ hangt af van persoonlijke waarden, overtuigingen én voorkeuren. Als je als leider je mensen kent (het Insights type herkent) weet je dus ook beter hoe je hen kunt motiveren.

Waarom is intrinsieke motivatie belangrijk?

Gemotiveerde medewerkers:

  • presteren beter dan niet gemotiveerde medewerkers. Dat wil overigens niet zeggen dat alle mensen die goed presteren ook gemotiveerd zijn
  • ervaren meer werkgeluk en zijn minder vatbaar voor stress of burn-out
  • laten gedrag zien dat bijdraagt aan het succes van de organisatie
  • zijn positiever over de organisatie en blijven er langer werken

Veel energiebronnen, hogere motivatie

Het mede door de Nederlandse arbeids- en organisatiepsycholoog Wilmar Schaufeli ontwikkelde Job Demands-Resources model (JD-R model) gaat ervan uit dat hoge werkeisen (job demands) tot stress en uitval leiden. En andersom, dat het beschikken over veel energiebronnen (job resources) tot hogere motivatie en betere prestaties leidt. Daarbij kan elk onderdeel van het werk als bron van werkstress of energie worden ervaren. Anders gezegd: niet alleen de energiegevers zijn voor iedereen anders, maar ook de energievreters. Zaak dus om als leider in de energiegevers te investeren en te waken voor energievreters.

Energiegevers en energievreters per Insights Type

Iedereen haalt motivatie uit andere dingen. Behalve persoonlijke overtuigingen, waarden en behoeften, spelen hierbij ook de individuele voorkeurskleuren een rol.

Type Energiegevers Energievreters


Beslisser

Hoge lat
Uitdaging en competitie
De touwtjes in handen hebben
Onvoldoende vooruitgang
Langetermijnplanning
Gezegd krijgen wat hij/zij moet doen
Motivator Prikkels uit verschillende hoeken
Experimenteren
Kansen en mogelijkheden
Verveling
Beperkte opties
Strakke parameters
Inspirator Betrokkenheid
Erkenning
Vrijheid en flexibiliteit
Gebrek aan flexibiliteit
Alleen werken
Teveel details
Bemiddelaar Waardering
Aanmoediging
Persoonlijke betrokkenheid
Geen erkenning krijgen
Onpersoonlijke sfeer
Geen rekening houden met anderen
Supporter Nodig zijn
Onderlinge verbondenheid
Stabiliteit
Geen waardering krijgen
Conflict/gebrek aan harmonie
Onvoldoende ondersteuning
Coördinator Orde
Veiligheid
Betrouwbaarheid
Onzorgvuldigheid
Tijdsdruk
Teveel onzekerheid
Observator Duidelijkheid
Accuratesse
Degelijkheid en kwaliteit
Verwarring
Gebrek aan structuur
Slechte organisatie
Hervormer Kritische probleemoplossing
Streven naar perfectie
Respect verdienen
Inefficiëntie
Gebrek aan focus
Onvoldoende geloofwaardigheid

 

Ook zelf kiezen hoe je leert?

Motivatie kan ook 'een ding zijn' als het om leren gaat. In de huidige tijd, waarin er zoveel dingen zijn die tijd en aandacht vragen en waarin je steeds meer zelf je leerproces stuurt, is het zelfs extra belangrijk. De Insightskleuren kunnen inzicht geven in hoe jij bij voorkeur leert én ze kunnen je helpen om beter te leren.

Deel deze pagina