Disclaimer

Algemeen

InsightsWorld B.V. (Kamer van Koophandel 34263354), hierna te noemen InsightsWorld, verleent u hierbij toegang tot www.insightsbenelux.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere documenten die door InsightsWorld en derden zijn aangeleverd. Deze gegevens dienen slechts als algemene informatie en niet als advies. InsightsWorld behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.insightsbenelux.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door schriftelijke aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van InsightsWorld.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.insightsbenelux.com aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aansprakelijkheid op juistheid. InsightsWorld is nimmer aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de op www.insightsbenelux.com vermelde informatie.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op www.insightsbenelux.com. InsightsWorld oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. InsightsWorld zal klachten over gebruikersinhoud serieus behandelen en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende de aangeboden informatie liggen bij InsightsWorld, danwel haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van InsightsWorld.

Contact

Neem voor eventuele vragen vrijblijvend contact met ons op.