header_featured

De Insights Kleuren

De kleurentaal van Insights is gebaseerd op het gedachtegoed van Carl Gustav Jung. Deze Zwitserse psycholoog en psychiater introduceerde het concept van psychologische voorkeuren: ieder mens heeft een favoriete manier van omgaan met de wereld en de mensen om hem heen. Dat betekent niet dat hij het niet ook anders kán, maar deze manier kost de minste moeite; het gaat als het ware vanzelf. Als mensen weten wat hun voorkeuren zijn, wat hen drijft en energie geeft, kunnen ze gefocust aan de slag met hun persoonlijke groei.

Waardevrije kleurentaal

Insights koppelt die voorkeuren aan 4 kleuren. Ze geven je op een aansprekende manier inzicht in je eigen reacties en gedrag en helpen je om te begrijpen waarom andere mensen heel ander gedrag laten zien. Bovendien zijn ze makkelijk te onthouden en zorgen ze er bij onenigheid of conflicten voor dat het gesprek niet te persoonlijk en daarmee onprettig wordt. Een kleur bevat immers geen oordeel. ‘Ik zie veel Rood op een slechte dag’ klinkt heel wat vriendelijker dan: ‘je gedraagt je drammerig en dominant’.

Je eigen unieke kleurenmix

Iedereen gebruikt in meer of mindere mate alle 4 de kleuren, maar hoeveel van een bepaalde kleur we gebruiken verschilt: we hebben allemaal onze eigen unieke kleurenmix. Vergelijk het met een torentje van gekleurde blokjes: bovenaan zit de kleur die je het meest gebruikt of laat zien. Onderaan de kleur die je het minst gebruikt. Afhankelijk van de situatie kan die volgorde veranderen. Ook gebruikt iedereen de kleuren met een andere intensiteit. Twee mensen kunnen precies dezelfde kleurenvolgorde hebben. Maar als de één bijvoorbeeld een 98% voorkeur voor Blauw heeft, en de ander ‘slechts’ een 85% voorkeur, zullen ze toch ander gedrag laten zien.   

De 4 Insights Kleuren

De Insights Kleuren zijn een combinatie van de Jungiaanse bewustzijnsinstellingen Introversie en Extraversie en de ‘rationele functies’ Denken en Voelen.

Van-Jung-naar- Insights

Helder Blauw staat voor de combinatie Introversie en Denken.
Mensen met een voorkeur voor Blauw:

 • willen de wereld om hen heen graag kennen en begrijpen
 • willen graag eerst over alle juiste informatie beschikken voordat ze verder gaan
 • zetten eerst alles goed op een rij voordat ze tot actie overgaan
 • houden vast aan een afstandelijk en objectief standpunt
 • vinden autonomie en intellect belangrijk 

Vurig Rood staat voor de combinatie Extraversie en Denken.
Mensen met een voorkeur voor Rood:

 • houden van positieve actie en varen een duidelijke koers
 • hebben een krachtige en sturende uitstraling
 • zijn open en direct in de omgang met anderen
 • zijn vasthoudend en vastberaden in hun focus op resultaat
 • streven naar een specifieke en tastbare uitkomst

Stralend Geel staat voor de combinatie Extraversie en Voelen.
Mensen met een voorkeur voor Geel:

 • zijn enthousiast en moedigen anderen aan om mee te doen
 • zoeken andere mensen op en genieten van hun gezelschap
 • willen graag betrokken worden
 • willen graag dat hun bijdrage wordt opgemerkt en gewaardeerd
 • zijn overtuigend, innemend en hartelijk

Zacht Groen staat voor de combinatie Introversie en Voelen.
Mensen met een voorkeur voor Groen:

 • zetten alles af tegen wat voor hen belangrijk is
 • streven naar harmonie en diepgang in hun relaties
 • zullen alles waar zij veel waarde aan hechten met hand en tand verdedigen
 • hechten aan een democratisch proces waarin respect voor het individu centraal staat
 • zorgen ervoor dat ieders standpunt wordt gehoord en meegenomen in de besluitvorming 

De Insights Kleuren op een slechte dag

We hebben allemaal weleens momenten waarop we moe, geïrriteerd, gespannen, boos of angstig zijn. Op zo’n ‘slechte dag’ laten we heel ander gedrag zien dan op een ‘goede dag’. Ook hier zie je per Insights Kleur verschillen. Zo zal bijvoorbeeld het stressgedrag van iemand met eerste kleur Rood er anders uitzien dan dat van iemand met eerste kleur Groen. Het Insights Stressmodel laat zien waar de kleuren stress van krijgen, hoe dat stressgedrag eruitziet en wat er nodig is om stress weer weg te nemen.

Insights-Kleuren_goede-dagInsights-Kleuren_slechte-dag

Van Insights Kleuren naar persoonlijkheidstypen

Als je je eerste én je laagste kleur kent, kun je bepalen tot welk persoonlijkheidstype je behoort. Het Insights Discovery Model onderscheidt 8 primaire typen. Ben je eenmaal in staat om de 4 kleuren ook bij anderen te herkennen, dan kun je afstemmen op hun voorkeuren. Dat maakt je effectiever, zowel in de communicatie en de samenwerking als in je leiderschap.

Deel deze pagina