Algemeen privacybeleid

Wie we zijn en andere belangrijke informatie

Insights Learning & Development Limited (“Insights”) is geregistreerd in Schotland onder bedrijfsnummer SC107074. Onze maatschappelijke zetel en ons mondiale hoofdkantoor zijn geregistreerd op het volgende adres: Terra Nova, 3 Explorer Road, Dundee, DD2 1EG, Schotland, Verenigd Koninkrijk. We bieden leer- en ontwikkelproducten en -diensten rechtstreeks aan, of via onze internationale partners, door wereldwijd met talloze internationale organisaties en overheidsinstanties te werken.

Ga voor meer informatie over Insights en andere bedrijven van de Insights groep naar https://www.insights.com/what-we-do/.

In dit beleid wordt beschreven hoe we persoonsgegevens verzamelen en verwerken via het gebruik van onze producten en diensten, het gebruik van onze website, het invullen van onze Discovery Vragenlijsten, en andere methodes van verzameling van persoonsgegevens in verband met onze zakelijke activiteiten. Onze Discovery Vragenlijsten zijn ontworpen voor volwassenen en onze vragenlijsten en websites zijn daarom niet bedoeld voor kinderen (jonger dan 16 jaar). We verzamelen niet bewust gegevens die op kinderen betrekking hebben.

Insights is bij de Britse autoriteit gegevensbescherming (de Information Commissioner's Office of ICO) geregistreerd onder nummer Z7145849. De ICO is de relevante toezichthouder voor Insights Learning & Development Limited.

Welke persoonsgegevens we verzamelen

In dit privacybeleid wordt beschreven hoe we je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, of je nu een klant, leverancier of ander zakelijk contact bent.We verzamelen de meeste persoonsgegevens direct van jou. Als we persoonsgegevens echter indirect verzamelen, wordt daar uitdrukkelijk naar verwezen in dit Algemene Privacybeleid. We hebben de volgende lijst samengesteld van de soorten persoonsgegevens die we van jou verzamelen, afhankelijk van de relatie die je met ons hebt:

Klanten en leveranciers (inclusief individuele aannemers) en andere zakelijke contacten
• Identiteitsgegevens (inclusief volledige naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, titel, functie, rol, senioriteit)
• Contactgegevens (inclusief factuuradres, bezorgadres, e-mailadres, telefoonnummer)
• Financiële gegevens (inclusief bankrekening, bankpasgegevens)
• Transactiegegevens (inclusief details van betalingen aan en van jou en/of jouw organisatie, en andere details van producten en diensten die je van ons hebt gekocht)
• Technische gegevens (inclusief IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie en andere technologie op het apparaat dat is gebruikt om onze websites te bezoeken)
• Gebruiksgegevens (inclusief informatie over hoe je onze websites, producten en diensten gebruikt)
• Marketing- en communicatiegegevens (inclusief je voorkeuren voor de ontvangst van marketing van ons en je communicatie- en cookievoorkeuren, evenals hoe je op onze marketing reageert, d.w.z. de clickrate)

Gegevens worden verzameld zodat klanten, leveranciers en andere zakelijke contacten, welke van toepassing is, producten en diensten kunnen ontvangen of leveren, om contractuele relaties te kunnen blijven beheren, voor accountbeheer, en om updates en nieuws over onze producten en diensten, evenementen en andere informatie te verstrekken waarvan wij denken dat die voor jou van belang is. Ook verzamelen we gegevens via het gebruik van cookies.

Lees voor informatie over persoonsgegevens die met het invullen van een Discovery Vragenlijst worden verzameld het Privacybeleid m.b.t. Discovery Vragenlijst.

Bezoekers van de websites van Insights
Waar aanwezig kunnen de volgende gegevens worden verzameld:
• Identiteitsgegevens (inclusief volledige naam, gebruikersnaam of soortgelijke identificatie, functie, titel/geslacht)
• Contactgegevens (inclusief e-mailadres, telefoonnummers)
• Technische gegevens (inclusief IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie en andere technologie op het apparaat dat is gebruikt om onze websites te bezoeken)
• Gebruiksgegevens (inclusief informatie over hoe je onze websites, producten en diensten gebruikt)
• Marketing- en communicatiegegevens (inclusief je voorkeuren voor de ontvangst van marketing van ons en je communicatie- en cookievoorkeuren, evenals hoe je op onze marketing reageert, d.w.z. de clickrate)
Als je alleen een website van Insights bezoekt hoef je geen persoonsgegevens op te geven, hoewel met sommige cookies sessiegegevens worden verzameld (zie ons Cookiebeleid). Als je ons echter om informatie vraagt, je bij ons registreert, je aanmeldt voor een van onze evenementen of voor ontvangst van ons marketingmateriaal, of op andere wijze je belangstelling toont voor onze producten of diensten, of een probleem rapporteert, verzamelen we alle persoonsgegevens die je aan ons verstuurt. Elke keer dat je de site bezoekt kunnen we je om andere informatie vragen, zodat we een profiel kunnen opbouwen van je voorkeuren en interesses, om ervoor te zorgen dat je alleen marketingcommunicatie ontvangt die relevant is voor jou.


Medewerkers
Onze medewerkers ontvangen bij aanvang van hun dienstverband ons beleid en onze procedures inzake gegevensbescherming. Nadere informatie voor personeel wordt niet verstrekt in dit Algemene Privacybeleid. Neem in plaats daarvan contact op met het Insights People Team via people@insights.com.

Speciale categorie gegevens
De speciale categorie gegevens wordt alleen in verband met medewerkers van Insights verzameld (waaronder details over ras of etniciteit, religieuze overtuiging, seksleven of seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid, en genetische en biometrische gegevens).

Als je geen persoonsgegevens verstrekt
Wanneer wij op basis van wettelijke verplichtingen of contractuele afspraken persoonsgegevens moeten verzamelen en jij gaat niet in op ons verzoek om die verplichte gegevens te verstrekken, kunnen we mogelijk niet de voorwaarden van het contract of de relatie die we met je hebben uitvoeren.

Hoe en wanneer we je persoonsgegevens verzamelen

We kunnen je persoonsgegevens op de volgende directe manieren verzamelen:

Klanten en leveranciers (inclusief individuele aannemers) en andere zakelijke contacten
We verzamelen gegevens:
• vóór, bij aanvang van en tijdens de termijn van een contractuele relatie als je om onze producten en diensten verzoekt
• wanneer je formulieren op onze site of voor onze producten en diensten invult, inclusief registratie voor gebruik van onze site, aanmelding voor onze diensten, plaatsing van materiaal of het gebruik van andere diensten
• wanneer je deelneemt aan een wedstrijd of actie die door ons wordt gesponsord
• wanneer je contact met ons opneemt, een probleem aan ons meldt, feedback aan ons geeft of een vragenlijst invult
• wanneer je transacties met ons afsluit via onze website, of als je telefonisch of via e-mail bestellingen bij ons plaatst

Bezoekers van de website van Insights
Als je de websites van Insights alleen bezoekt, hoef je geen persoonsgegevens op te geven (hoewel onze cookies bepaalde persoonsgegevens kunnen verzamelen voor statistische en analytische doeleinden). Als je echter om informatie vraagt, je bij ons registreert, je aanmeldt voor een van onze evenementen of voor ontvangst van ons marketingmateriaal, of op andere wijze je belangstelling toont voor onze producten of diensten, of een probleem meldt, verzamelen we alle persoonsgegevens die je op dat moment aan ons verstuurt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties
Als je onze websites bezoekt en resources op onze websites bekijkt, kunnen we automatisch technische gegevens en gebruiksgegevens verzamelen. We verzamelen deze gegevens via cookies waaronder, indien beschikbaar, je IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor ons systeembeheer.

Derden of publiek beschikbare bronnen
We kunnen ook persoonsgegevens van jou verzamelen bij derden of publiek beschikbare bronnen, zoals:
• webanalysediensten (zoals Google, die buiten het VK is gevestigd)
• organisatoren van evenementen (zoals CIP en ATC, als je je aanmeldt voor een van onze evenementen)

Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens aan ons door te geven, stem je in met de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking daarvan in overeenstemming met dit Privacybeleid.

Hoe en waarom we je persoonsgegevens gebruiken

Klanten en leveranciers (inclusief individuele aannemers) en andere zakelijke contacten
Persoonsgegevens van klanten (waaronder identiteits- en contactgegevens, technische gegevens, gebruiksgegevens en profielgegevens) worden gebruikt:
• om de producten en diensten waarom je vraagt te leveren
• om onze contractuele relatie te blijven beheren
• voor klantbeheer, inclusief het uitvoeren van onze verplichtingen die voortkomen uit contracten die tussen jou en ons zijn gesloten en inclusief het bewaren van correspondentie als je contact met ons opneemt
• om ons een beeld te vormen van jouw wensen en behoeften, of van de producten, diensten of aanbiedingen die voor jou van belang kunnen zijn (omschreven als marketing) om je informatie te bieden over onze andere producten en diensten waar je mogelijk belangstelling voor kunt hebben, waaronder onze periodieke nieuwsbrieven, indien je je niet hebt afgemeld voor de ontvangst van dergelijke berichten van ons
• om onze dienstverlening aan jou te personaliseren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor jou en je computer wordt gepresenteerd
• om jouw mening over producten en diensten te krijgen
• om je in staat te stellen deel te nemen aan interactieve elementen van onze service, indien je daarvoor kiest
• voor het technisch beheer van onze sites, bijvoorbeeld door je kennisgevingen te sturen over wijzigingen in onze diensten
• om verdere informatie over onze producten en diensten te verstrekken.

Je kunt je marketing- en andere contactvoorkeuren beheren via ons Marketingteam: marketing@insights.com. Je ontvangt marketingcommunicatie van ons als je informatie bij ons hebt aangevraagd of producten of diensten van ons hebt gekocht, of als je aan ons of een van onze dienstverleners (inclusief organisatoren van evenementen) je gegevens hebt verstrekt en je je daarbij niet in elk geval hebt afgemeld voor de ontvangst van marketingcommunicatie.

Bezoekers van de website van Insights
Persoonsgegevens (waaronder identiteits- en contactgegevens, technische gegevens en gebruiksgegevens) worden door ons gebruikt om ons een beeld te vormen van jouw wensen en behoeften, of van de producten, diensten of aanbiedingen die voor jou van belang kunnen zijn (omschreven als marketing) om je meer informatie te bieden over onze producten en diensten. Je kunt je marketing- en andere contactvoorkeuren beheren via ons Marketingteam: marketing@insights.com. Je ontvangt marketingcommunicatie van ons als je informatie bij ons hebt aangevraagd met je gegevens en je je daarbij niet in elk geval hebt afgemeld voor de ontvangst van marketingcommunicatie. Als je aangeeft dat je geen marketingberichten wilt ontvangen, is dat niet van toepassing op persoonsgegevens die je verstrekt als je vervolgens meer producten of diensten van ons aanschaft of opnieuw interactie met onze websites hebt.

Samengevoegde gegevens
Voor onderzoek en productontwikkeling gebruiken we ook samengevoegde gegevens, zoals (i) gegevens van cookies en (ii) gegevens van de antwoorden op de Discovery Vragenlijst. De samengevoegde gegevens die we in onderzoek en productontwikkeling gebruiken, worden afgeleid van je persoonsgegevens, maar er worden geen persoonsgegevens gepubliceerd of openbaar gemaakt. Omdat deze gegevens voor onderzoek en productontwikkeling zijn samengevoegd en geanonimiseerd, kunnen ze niet worden teruggevoerd naar geïdentificeerde of identificeerbare personen.

Analyses
We voeren ook analyses uit, zoals trends, verkoopintelligentie, marketingeffectiviteit (zoals clickrate en open rate), opvolging en voortgang.

Cookies
We kunnen door cookies verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor functionele en analytische doeleinden. Zie ons afzonderlijke Cookiebeleid voor meer informatie, onder meer over cookies die strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van producten en diensten aan jou.

We gebruiken uitsluitend first-party cookies die door ons zijn ingesteld. Houd er echter rekening mee dat onze website links kan bevatten naar externe websites, plug-ins en toepassingen. Deze websites, plug-ins en toepassingen kunnen cookies gebruiken waarover wij geen controle hebben. Je kunt echter cookies van externe partijen via je browserinstellingen beperken of blokkeren. Het blokkeren van cookies van externe partijen moet geen invloed hebben op de functionaliteit van onze website en jouw gebruik ervan. Meer informatie over het beheer van je cookies vind je hier: https://www.insights.com/legal-cookies/.

Aan wie we je persoonsgegevens overdragen

Mogelijk kunnen we je persoonsgegevens voor verwerking of naverwerking delen met externe partijen. Verwerkers en ondergeschikte verwerkers ondergaan bij ons een selectieproces en worden periodiek beoordeeld. Ook kunnen we je persoonsgegevens delen met verwerkingsverantwoordelijken. Indien van toepassing sluiten we overeenkomsten voor gegevensbeheer met zowel gegevensverwerkers als verwerkingsverantwoordelijken.

We delen je persoonsgegevens met externe partijen en voor de doeleinden die hieronder worden beschreven:
Groepsonderdelen (handelend als gegevensverwerkers):
• andere bedrijven in onze groep van bedrijven, waaronder Insights Learning & Development, dat (i) resources verstrekt op het gebied van IT, juridische ondersteuning, HR, financiële diensten, marketing en functies van Professional Services; (ii) contracten sluit voor gedeelde diensten op het gebied van IT en systeembeheer; en (iii) om aan interne rapportagevereisten te voldoen
Externe partijen (handelend als gegevensverwerkers):
• leveranciers in de VS en EU die diensten verlenen op het gebied van IT, database- en systeembeheer, en leveranciers die internet-, logistieke of andere diensten aan jou verlenen in verband met de dienst die wij leveren
• geassocieerde deelnemingen en partners die namens ons trainingen aanbieden
• professionele adviseurs, zoals advocaten, bankiers, incassobureaus en verzekeraars die bancaire, juridische, verzekerings- en boekhoudkundige diensten leveren
• leveranciers die analysediensten leveren
• wethandhavings- of regelgevende instanties wanneer wij, in goed vertrouwen, van mening zijn dat het noodzakelijk is om aan wettelijke of regelgevende verplichtingen te voldoen of om de veiligheid van Insights, onze klanten of hun cliënten, of het publiek te beschermen, of om onze algemene voorwaarden of andere contracten te handhaven of toe te passen
Externe partijen (handelend als verwerkingsverantwoordelijken):
• aanvragers van informatie over de certificatie van Client Practitioners (inclusief klantorganisaties bij wie de practitioners in dienst zijn)

Wij eisen van alle externe leveranciers om de veiligheid van je persoonsgegevens te respecteren en deze te behandelen in overeenstemming met de wet- en regelgeving. We staan onze leveranciers niet toe om je gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken, en we eisen dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met onze instructies. We gaan schriftelijke overeenkomsten voor gegevensverwerking aan met leveranciers die persoonsgegevens van ons ontvangen.

Op verzoek is er een lijst beschikbaar van externe leveranciers aan wie wij persoonsgegevens overdragen. Persoonsgegevens die wij verzamelen, worden niet door ons verkocht.

Internationale overdracht van persoonsgegevens

We delen jouw persoonsgegevens met de volgende externe partijen, die mogelijk buiten de EER zijn gevestigd:
• andere bedrijven in onze groep
• leveranciers die diensten op het gebied van IT, database- en systeembeheer verlenen
• Insights Practitioners die workshops of evenementen faciliteren

Voor persoonsgegevens die buiten de EER worden overgedragen treffen we alle redelijke noodzakelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens veilig en in overeenstemming met dit Algemene Privacybeleid en wettelijke vereisten worden behandeld. Waar toepasselijk betreft dit onder meer maatregelen om ervoor te zorgen dat de ontvangers van de gegevens (i) zich bevinden in landen waarvan de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming naar het oordeel van de Europese Commissie toereikend is, of (ii) gedekt zijn door standaard EU-contractbepalingen voor gegevensoverdracht (ook wel modelcontracten genoemd) of bindende bedrijfsregels, en de bescherming gemonitord wordt om de toereikendheid van dergelijke maatregelen te verifiëren.

Op verzoek is er een lijst beschikbaar van externe partijen buiten de EER aan wie wij persoonsgegevens overdragen, samen met de relevante beveiligingsmechanismes.

Hoe we jouw gegevens veilig houden

We zetten ons in voor de veilige verwerking en ononderbroken vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van systemen en diensten in relatie tot de persoonsgegevens die we bewaren, om onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging van gegevens, of ongeoorloofde openbaarmaking of toegang tot gegevens te voorkomen.

In onze rol van zowel verwerkingsverantwoordelijke als gegevensverwerker implementeren we geschikte technische en organisatorische maatregelen om een niveau van informatiebeveiliging te verzekeren dat geschikt is voor het risico. Onze IT-infrastructuur en softwaretoepassingen zijn gebouwd om een veilig gebruik van diensten, gecodeerde opslag van back-upgegevens met waarborgen voor de veiligheid van eindgebruikers, gecodeerde communicatie tussen diensten en een veilig gebruik door klanten mogelijk te maken.

Daarnaast zijn onze medewerkers, partners en Insights Practitioners gehouden aan vertrouwelijkheidsbepalingen en het privacybeleid en -procedures. Ook zijn zij verplicht om training over privacy en beveiligingsbewustzijn te voltooien. We hebben diverse beleidslijnen inzake verantwoordelijkheden en verwacht gedrag met betrekking tot de bescherming van vertrouwelijke informatie.

We hebben procedures voor onderzoek naar en het melden van incidenten en schendingen. Wanneer uit onze beoordeling van het risico voor de betrokken personen blijkt dat een schending van hun persoonsgegevens een risico voor hun rechten en vrijheden zou kunnen opleveren, informeren wij hen (en de betrokken verwerkingsverantwoordelijken en waar van toepassing de relevante toezichthoudende autoriteit) onmiddellijk over deze schending, in overeenstemming met wettelijke vereisten en contractuele bepalingen.

Merk hierbij op dat je zelf verantwoordelijk bent om de gebruikersnaam en het wachtwoord vertrouwelijk te houden van je inloggegevens die wij je hebben gegeven (of die jij hebt gekozen) voor toegang tot bepaalde delen van onze websites of het gebruik van onze producten en diensten. Deze gegevens mag je niet met anderen delen.

Dit Algemene Privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die is verzameld door Insights Learning & Development Limited en haar groep van bedrijven. Links op onze website naar sites van derden, plug-ins en toepassingen vallen niet binnen het toepassingsbereik van dit Algemene Privacybeleid. Als je op een link naar andere websites klikt, raden we je aan om het eigen privacybeleid van die sites te lezen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dat beleid.

Gegevens bewaren en anonimiseren

We bewaren je persoonsgegevens alleen voor zo lang dit nodig is om het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld te vervullen, inclusief om te voldoen aan juridische, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

De bewaartermijn van gegevens wordt beschreven in ons interne beleid inzake het bewaren en vernietigen van gegevens. Hierin wordt beschreven welke soorten gegevens Insights verzamelt, hoe lang deze gegevens worden bewaard en op welke wijze ze worden vernietigd.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, overwegen we de hoeveelheid gegevens, de aard en gevoeligheid van die gegevens, het mogelijke risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de doelen waarvoor we deze persoonsgegevens verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken, en toepasselijke wettelijke vereisten inclusief bepaalde wettelijke bewaartermijnen. De wet schrijft bijvoorbeeld voor dat we: (i) bepaalde gegevens over klanten en leveranciers zeven jaar moeten bewaren vanwege fiscale verplichtingen en auditvereisten (deze periode is 10 jaar voor Insights France en Insights Group Deutschland).

Neem voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen contact met ons op.

Je wettelijke rechten

Je hebt het recht om:
• Een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens in te dienen (ook wel een "subject access request" of SAR genoemd). Hiermee kun je een kopie ontvangen van de persoonsgegevens die we over jou bewaren en nagaan of we deze rechtmatig verwerken. In ons SAR-beleid wordt in het kort uitgelegd hoe we verzoeken van betrokkenen verwerken.
• Een verzoek tot correctie van de persoonsgegevens die we over jou bewaren in te dienen. Hiermee kun je onvolledige of onjuiste gegevens die wij over jou bewaren laten corrigeren, hoewel we mogelijk de nauwkeurigheid van de nieuwe gegevens die je aan ons doorgeeft moeten controleren.
• Een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens in te dienen. Hiermee kun je ons vragen om persoonsgegevens te wissen of verwijderen als wij geen goede reden hebben om de verwerking ervan voort te zetten. Je hebt ook het recht om ons te vragen je persoonsgegevens te wissen of verwijderen als je met succes je recht van bezwaar hebt uitgeoefend (zie hieronder), als wij je gegevens mogelijk onrechtmatig hebben verwerkt of als we je persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan lokale wetgeving. Houd er echter rekening mee dat we vanwege specifieke wettelijke vereisten niet altijd aan je verzoek tot verwijdering kunnen voldoen. Indien van toepassing wordt dit op het moment van je verzoek aan je meegedeeld.
• Bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens te maken. Hiermee kun je bezwaar maken tegen onze verwerking wanneer wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang (of dat van derden) en jouw persoonlijke situatie leidt ertoe dat je op grond hiervan bezwaar wilt maken tegen onze verwerking omdat dit volgens jou je fundamentele rechten en vrijheden aantast. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken als we je persoonsgegevens verwerken voor direct marketing. In sommige gevallen kunnen we aantonen dat we dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van je informatie, die zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden.
• Een verzoek tot beperking van de verwerking van je persoonsgegevens in te dienen. Hiermee kun je ons vragen om de verwerking van je persoonsgegevens op te schorten in de volgende situaties: (a) als je wilt dat wij vaststellen of de gegevens kloppen; (b) als ons gebruik van de gegevens onrechtmatig is maar je niet wilt dat wij de gegevens verwijderen; (c) als je wilt dat we de gegevens bewaren nadat we ze niet meer nodig hebben, omdat je ze nodig hebt om juridische claims in te dienen of te verdedigen; of (d) als je bezwaar hebt gemaakt tegen ons gebruik van je gegevens, maar wij moeten nagaan of we voor ons gebruik doorslaggevende rechtmatige gronden hebben.
• Een verzoek tot dataportabiliteit in te dienen om je persoonsgegevens naar jou of een externe derde over te dragen. We verstrekken je persoonsgegevens in een gestructureerde, veelgebruikte, machineleesbare indeling aan jou of een externe derde van jouw keuze. Merk op dat dit recht alleen van toepassing is op geautomatiseerde informatie waarvoor je in eerste instantie je toestemming gaf voor ons gebruik daarvan, of die we hebben gebruikt om een contract met jou uit te voeren.
• Je toestemming in te trekken. Je kunt op elk moment je toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens intrekken wanneer toestemming de wettelijke basis is voor onze verwerking. Dit beïnvloedt echter niet de rechtmatigheid van alle verwerking die heeft plaatsgevonden vóór je je toestemming introk. Als je je toestemming intrekt, kunnen we bepaalde producten en diensten mogelijk niet meer aan je leveren. In dat geval stellen we je daarvan op de hoogte op het moment dat jij je toestemming intrekt.

Wanneer wij de gegevensverwerker van je persoonsgegevens zijn, informeren wij de relevante verwerkingsverantwoordelijke over je verzoek, en verlenen we ondersteuning en medewerking aan de verwerkingsverantwoordelijke om aan het verzoek te voldoen.

Je hoeft normaalgesproken niet te betalen voor inzage van je persoonsgegevens (of voor het uitoefenen van een van je andere rechten). Als een verzoek echter duidelijk ongegrond, herhaald of buitensporig is, kunnen we redelijke kosten in rekening brengen. Ook kunnen we in sommige situaties weigeren om aan je verzoek te voldoen.

Meer informatie

Mogelijk moeten we specifieke informatie aan je vragen om ons te helpen je identiteit te bevestigen of om je recht op inzage van je persoonsgegevens (of op uitoefening van een van je andere rechten) te controleren. Dit is een beveiligingsmaatregel om ervoor te zorgen dat persoonsgegevens niet worden bekendgemaakt aan personen die dat recht niet hebben.

Wijzigingen in je persoonsgegevens

Het is belangrijk dat de persoonsgegevens die we over jou bewaren correct en actueel zijn. Je kunt ons daarbij helpen door ons op elk gewenst moment op de hoogte te stellen van wijzigingen in de persoonsgegevens die wij over jou bewaren.

Contact met ons opnemen en je recht om een klacht in te dienen

Neem bij vragen over dit Algemene Privacybeleid, of over gegevensbescherming of privacykwesties in het algemeen, en voor verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, het intrekken van je toestemming of andere verzoeken contact op met de Data Protection Officer van Insights:

De Data Protection Officer
Insights Learning and Development Limited
Terra Nova
3 Explorer Road
Dundee
DD2 1EG
Schotland
Verenigd Koninkrijk

Tel: +44 (0)1382 908050
E-mail: legal@insights.com

Hoewel we hopen dat het niet nodig zal zijn, kun je een klacht indienen over de manier waarop wij persoonsgegevens beheren en verwerken door contact op te nemen met onze Data Protection Officer (zie hierboven).

Ook heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit gegevensbescherming. Voor Insights en onze Europese vestigingen is de relevante autoriteit gegevensbescherming de Britse Information Commissioner’s Office (ICO). We zouden het op prijs stellen als je een kwestie eerst aan ons voorlegt vóór je de ICO benadert. De contactgegevens van de ICO zijn:

Information Commissioner’s Office
Wycliffe House, Water Lane
Wilmslow, Cheshire SK9 5AF, VK

E-mail: casework@ico.org.uk
Telefoonnummer: + 44 303 123 1113
Website: www.ico.org.uk

Status van privacybeleid en wijzigingen

Dit privacybeleid werd van kracht op 25 mei 2018. We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus kijk regelmatig om te zien of het is bijgewerkt.