Team Effectiveness

Er is helaas geen vast recept voor teamontwikkeling: elk team is immers uniek en heeft andere behoeften. Maar een succesvolle samenwerking begint met inzicht in jezelf en je teamgenoten en het herkennen, waarderen en benutten van de onderlinge verschillen.

Meer over Teamontwikkeling

Van zelfbewustzijn naar teambewustzijn

Onze programma's voor teamontwikkeling zetten zelfbewustzijn om in teambewustzijn, zodat teams zich meer als een eenheid en met meer waardering voor ieders unieke bijdrage kunnen toeleggen op het leveren van resultaten. Het verbetert de communicatie en samenwerking, versterkt de samenhang en helpt om problemen en uitdagingen helder te krijgen én aan te pakken.

Hoe werkt het?

Teams gebruiken de inzichten en kleurentaal van Insights Discovery om te onderzoeken hoe ze samenwerken en hoe ze de onderlinge relaties én hun performance kunnen verbeteren. De trajecten die de teams doorlopen verschillen, maar de 2 vragen waar ze allemaal mee beginnen, zijn dezelfde:

VRAAG 1

Hoe zit ons team in elkaar?

Het Insights Discovery Profiel geeft inzicht in de de psychologische voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen van de individuele teamleden en de betekenis hiervan voor de teamcultuur, teamdynamiek en sterke en zwakke punten van het team. 

VRAAG 2

Hoe effectief is ons team?

De logische vervolgvraag: Hoe effectief is ons team en wat kunnen we doen om onze effectiviteit te vergroten? Het Insights Model voor Teameffectiviteit helpt teams hun effectiviteit te beoordelen en gericht actie te ondernemen daar waar dat het hardst nodig is.

Het Insights Model voor teameffectiviteit

Het model gaat uit van 4 gebieden die belangrijk zijn voor de effectiviteit van een team: de 4 pijlers van teameffectiviteit. Elke pijler is gekoppeld aan één van de 4 Insights Kleuren en onderverdeeld in 2 elementen, die elk weer uit 4 aspecten bestaan.

 

>> Meer over het Insights Model voor teameffectiviteit

Teameffectiviteit meten 

Met de Online Vragenlijst van Insights Navigator voor Teameffectiviteit kunnen de individuele teamleden een score toekennen aan de 32 aspecten van het Insights Model voor teameffectiviteit. Het bijbehorende profiel brengt in beeld hoe de teamleden aankijken tegen de sterke en zwakke punten van het team.

Een mooi instrument om de percepties van het teamfunctioneren te onderzoeken en de discussie aan te gaan over vragen als: Hoe en waarom verschillen onze percepties van de teamcapaciteiten en wat betekent dat? En hoe zetten we onze sterke punten in om te werken aan iets waar we minder goed in zijn?

Wat levert het op?

Insights Programma's voor teamontwikkeling zorgen voor:

  • inzicht in de invloed van individuele én gezamenlijke voorkeuren op de teamdynamiek en teamcultuur
  • inzicht in de teamcapaciteiten en de aspecten die van invloed zijn op het teamfunctioneren
  • heldere en praktische actieplannen waarmee het team in versneld tempo vooruitgang kan boeken en zijn doelstellingen kan realiseren

Teamontwikkeling voor jouw team?

Een high performance team word je helaas niet in één dag. Om de juiste route te vinden voor jouw team – een route die bij jullie situatie, mensen en doelstellingen past – heb je behalve een goed programma een goede teamcoach nodig. Onze community bestaat uit ervaren trainers, coaches, consultants en HR-professionals met uiteenlopende expertise. We kunnen je dus altijd in contact brengen met een teamcoach die past bij wat jouw team nodig heeft.

Breng mij in contact
Breng mij in contact

Over Insights

Insights helpt organisaties over de hele wereld het allerbeste uit hun mensen te halen.

> 4 miljoen

mensen met een Insights Discovery profiel

> 8.000

gecertificeerde Insights practitioners

> 20 jaar

ervaring in Learning & Development

Meer over Insights

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Je kunt onze leeroplossingen en ontwikkelprogramma’s inzetten om elke uitdaging aan te gaan, op individueel, team- of organisatieniveau. En omdat elke situatie anders is, stemmen we onze oplossingen altijd af op de behoeften van jouw organisatie. Meer weten?

Neem contact op
Neem contact op