header_featured

8 lessen van een lerende organisatie

Waarden en gelijkwaardigheid, vrijheid en verantwoordelijk, empowerment en engagement, leren en co-creëren: het zijn de kernwoorden in het verhaal van Insights Benelux als toekomstbestendige en lerende organisatie. Hoe zorgt Insights ervoor dat het klaar is voor de toekomst? 8 lessen van een organisatie die continu in beweging is.  

1 | Maak de purpose en waarden van de organisatie leidend

Insights Benelux is een waardengedreven organisatie. Haar purpose (Unlocking Human Potential) en kernwaarden vormen het vertrekpunt voor alle beslissingen die worden genomen en voor de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Een van die kernwaarden is Ubuntu, wat zoveel betekent als ‘we zijn allemaal met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig’. Het is deze overtuiging die aan de basis ligt van de manier waarop de organisatie is ingericht. Ook bij het werven van nieuwe medewerkers zijn de purpose en kernwaarden leidend. Er wordt niet enkel geselecteerd aan de hand van functie-eisen en competenties, maar vooral gekeken naar gedeelde waarden en of het van beide kanten ‘goed voelt’.

2 | Zorg voor empowerment en engagement

De organisatie gelooft dat de oplossingen voor de complexe vragen van deze tijd niet van het management, maar van de mensen op de werkvloer komen. Zij weten waar de klant behoefte aan heeft en wat er speelt in de maatschappij. Een slimme organisatie zorgt er volgens Insights dan ook voor dat zij die het beleid uitvoeren, dat beleid ook kunnen beïnvloeden. Daarmee empower je mensen en creëer je engagement. Zo worden command and control overbodig. Als mensen zich betrokken voelen bij hun werk, zullen ze doen wat nodig is.

3 | Maak optimaal gebruik van het aanwezige talent

Wil je het in een organisatie aanwezige talent optimaal benutten, dan moeten medewerkers bewegingsvrijheid hebben. Zodat ze het werk kunnen doen dat bij hen past en waar hun hart sneller van gaat kloppen. Bij Insights kan dat: medewerkers hebben geen vaste functies, maar (vaak) meerdere rollen die bij hun kwaliteiten en voorkeuren passen. Dat maakt het werk uitdagend en biedt mensen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen.

4 | Creëer gedeeld leiderschap

Insights Benelux werkt procesgericht. Dat wil zeggen dat alle werkzaamheden zijn geborgd in processen, die continu een Plan-Do-Check-Act cyclus doorlopen. Daarbij is elke letter gekoppeld aan een rol. Omdat veel medewerkers meerdere rollen hebben, wisselt de hiërarchie voortdurend: de Beslisser (Act) in proces 1 is Uitvoerder (Do) in proces 2. De medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor alle processen en de organisatie als geheel. Onder het gedeeld leiderschap van de Acts worden prioriteiten en doelen vastgesteld. Elke drie maanden leggen de Acts de nieuwe kwartaaldoelstellingen voor aan alle medewerkers, waarna gezamenlijk wordt besloten welke activiteiten de komende tijd prioriteit hebben.

5 | Maak medewerkers zelf verantwoordelijk voor hoe ze hun werk doen

Naast Ubuntu is Taking Ownership een andere belangrijke kernwaarde van Insights Benelux. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk voor hoe en wanneer ze hun werk doen én voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Wel hebben ze allemaal een Metgezel, met wie ze regelmatig in gesprek gaan. Een beoordelingssysteem is er niet: mensen halen zelf feedback op bij de opdracht gevende Acts van de processen en bij hun collega’s. Aan het begin van elk jaar spreken ze met die Acts af wat ze gaan doen en bepalen ze samen met hun Metgezel waar de focus ligt.

6 | Heb oog voor de ‘hele’ medewerker

De organisatie van de toekomst heeft oog voor de mens in zijn totaliteit. De medewerker is niet slechts een human resource, een hulpbron voor het productieproces. Werk is een onderdeel van het menselijk leven. Een onderdeel waarin je zingeving en betekenis kunt vinden – belangrijke voorwaarden voor werkgeluk en engagement. Als medewerkers het naar hun zin hebben en zich kunnen ontwikkelen in hun werk, plukt de organisatie daar de vruchten van: werkgelukkige en betrokken medewerkers boeken de beste resultaten.

7 | Leer en experimenteer

Onderzoeken, leren en durven experimenteren: het zijn essentiële kenmerken van de organisatie van de toekomst, die zich steeds moet aanpassen aan een veranderende omgeving. Bij Insights weten de medewerkers: je mag leren; het is oké om fouten te maken. Mensen helpen en steunen elkaar. Zo creëer je ruimte voor vernieuwing.

8 | Doe het samen

Vanuit een rotsvast geloof in het idee dat delen vermenigvuldigen is, werkt Insights samen met een groeiende community van Insights practitioners (trainers, coaches, consultants en HR-professionals die zijn opgeleid om met Insights Discovery te werken) aan haar purpose: zo veel mogelijk organisaties helpen het allerbeste uit hun mensen te halen. Insights streeft naar langdurige en diepgaande relaties met en tussen practitioners en maakt daarom serieus werk van co-creatie, inspiratie en het delen van kennis en expertise.

Do’s and don’ts voor organisaties in transitie

In ons vernieuwde magazine 'De organisatie van de toekomst’ vertellen medewerkers van Insights Benelux wat de aanpak van Insights in hun ogen uniek maakt. En hebben we de do’s and don’ts voor organisaties in transitie voor je op een rijtje gezet. Bestel het gratis magazine: Insights On Topic | De organisatie van de toekomst.

Banner-bestellen-magazine-organisatieverandering-new

Deel deze pagina