Persoonlijke ontwikkeling essentieel voor werkgeluk millennials

Voor het werkgeluk van millennials is persoonlijke ontwikkeling essentieel. Deze jongere medewerkers, die symbool staan voor de happyholic, zijn uit op groei, liefst zo snel mogelijk en op een manier die perfect bij hen past. En zelfbewust als ze zijn, vragen zij niet van hun werkgever dat die zich bekommert om hun ontwikkeling, zij eisen het.

Continue persoonlijke ontwikkeling

De happyholics, de millennials voorop, zijn eager en willen presteren, zinvol bezig zijn én plezier hebben in wat hij doet. Hij verwacht van zijn leidinggevende dat die hem in staat stelt zich continu te ontwikkelen, anders gezegd: de manager moet de groei van de happyholic faciliteren. En dan niet volgens het vaste stramien dat bij veel organisaties nog gebruikelijk is – een paar jaar binnen de ene functie met bijbehorend 'cursuspakket' en vervolgens een paar jaar binnen de volgende functie, ook weer met bijbehorend pakket. Nee, de happyholic houdt niet van eenheidsworst en al helemaal niet van in beton gegoten gebruiken. Hij wil op basis van zijn individuele ontwikkeling en prestaties worden beoordeeld en op basis daarvan nieuwe groeibehoeften kunnen aangeven en groeikansen krijgen. Dat kan dus betekenen dat iemand veel sneller doorgroeit dan gebruikelijk, of dat iemand binnen dezelfde functie steeds nieuwe uitdagende taken krijgt.

Horizontale persoonlijke groei

Uitdaging. Dat hebben happyholics nodig om zich goed te blijven voelen. Persoonlijke ontwikkeling hoeft niet per se verticaal door officiële promotie naar een hogere functie, ook horizontaal kun je persoonlijke groei realiseren. Denk maar aan traineeships bij andere afdelingen, in andere teams/praktijken of in andere kantoren, zo mogelijk in het buitenland. Dat horizontaal groeien wil de millennial in elke functie, zelfs als hij net promotie heeft gemaakt. Want hij wil zich blijven ontwikkelen, overal en altijd.

En het gaat niet alleen om vakinhoudelijke ontwikkeling, maar ook om persoonlijke groei, om onze ontwikkeling als mens. Ook daarin willen we worden gefaciliteerd door onze werkgever. Coaching, training, intervisie, de mogelijkheden zijn legio. En de keuze wordt bepaald op basis van de behoefte van de millennial in kwestie. Want het sleutelwoord is: maatwerk! Een advies aan de werkgever: geef de happyholic een mentor. Millennials staan over het algemeen veel meer open voor feedback dan oudere collega's. Ze hebben als kind al geleerd om feedback te ontvangen en te geven. En veel feedback stimuleert niet alleen dat ze initiatieven nemen, het is ook een stimulans om zich verder te ontwikkelen.

Ben je daar als organisatie niet toe bereid? Zeg dan maar dag tegen de happyholic. Want iemand binnenhalen is één, maar een creatieve, zelfbewuste, leergierige happyholic binnenhouden is echt iets anders. Dat lukt alleen als je echt wilt investeren in de persoonlijke ontwikkeling van millennials.

Meer weten over Leidinggeven aan millennials? Lees ook:

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk

Deel deze pagina