Met deze 5 tips wordt jouw organisatie een 'Great Place To Work'

In meer dan 50 landen wereldwijd kent Great Place To Work goede werkgevers de titel Great Place To Work Certified toe. Daarvoor kijkt GPTW naar de uitkomsten van medewerkersonderzoek en het werkgeversbeleid. Dit jaar ging de titel in Nederland naar 62 organisaties. Onderzoek onder deze uitblinkers levert 5 voorspellers van goed werkgeverschap op.

De volgende 5 stellingen zijn de belangrijke voorspellers voor een hogere score op de stelling ‘Alles overziend, vind ik deze organisatie een Great Place to Work’:

  1. Ik word behandeld als een volwaardig lid van onze organisatie, ongeacht mijn positie.
  2. Dit is een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving.
  3. Als ik kijk naar wat we bereiken, ervaar ik een gevoel van trots.
  4. Als ik oneerlijk behandeld word, geloof ik dat ik een eerlijke kans krijg als ik het bespreekbaar maak.
  5. Management neemt mensen aan die hier goed passen. 

Hoge score op aanmoedigen goede werk-privé balans

Maar het onderzoek van Great Place To Work leert ons meer. Zo blijken de beste werkgevers hoog te scoren op werkgeluk  het aanmoedigen van een goede werk-privé balans. Die score ligt met 76% ten opzichte van 71% zelfs hoger dan vorig jaar. Hoog scoren doen ze ook op geloof in de purpose, producten en diensten van de organisatie (90%) en op mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling (86%).

Andere opvallende uitkomsten:  

  • mensen die geloof in de missie en producten van de organisatie als belangrijkste motivatie noemen om bij een organisatie te werken, willen langer bij de organisatie blijven dan medewerkers die werkzekerheid als belangrijkste motivatie noemen
  • medewerkers van 55 jaar en ouder zeggen vaker dat hun werk betekenis heeft en niet zomaar een baan is (91%) dan medewerkers van 25 jaar of jonger (77%)
  • medewerkers van 25 jaar of jonger voelen zich meer betrokken bij beslissingen die betrekking hebben op hun werk (76%) dan medewerkers van 55 jaar en ouder (66%)

Heldere visie is belangrijk aandachtspunt

Belangrijke aandachtspunten voor organisaties liggen op het gebied van het delen van informatie, het managen van verwachtingen en het uitzetten van een visie. Bij al deze thema’s is namelijk een daling in de scores op stellingen te zien ten opzichte van vorig jaar. Medewerkers zeggen dat het management hen minder op de hoogte houdt van belangrijke kwesties en veranderingen (van 79% naar 77%), dat het management zijn verwachtingen minder duidelijk kenbaar maakt (van 71% naar 69%) en dat het management een minder duidelijk beeld heeft van waar de organisatie naartoe gaat en hoe ze daar komt (van 75% naar 73%). 


Benieuwd naar goed werkgeverschap in de praktijk?

Wij spraken uitgebreid met IT-dienstverlener Incentro die in 2017 werd uitgeroepen tot de nummer 1 'Great Place to Work' (medium sized workplaces) van Nederland.

Deel deze pagina