header_featured

Deze 5 factoren bepalen je werkgeluk

Het is geen toeval dat organisaties steeds meer aandacht hebben voor werkgeluk. Werkgelukkige medewerkers presteren beter, zijn minder vaak ziek, zorgen voor een goede sfeer op de werkvloer én voor tevreden klanten. Wat maakt mensen eigenlijk gelukkig op het werk? Brout deed onderzoek naar het geluksmodel van Martin Seligman, een van de grondleggers van de Positieve Psychologie en onderscheidt 5 geluksfactoren.

Geluksfactor #1 | Relaties

Een goede relatie met je collega's en je leidinggevende. Een cultuur waarin mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

Een van de meest basale behoeften van de mens is die aan contact. Ook op ons werk hebben we de behoefte om het fijn te hebben met de mensen om ons heen. Een belangrijke voorwaarde voor werkgeluk is dan ook het vermogen om goede relaties aan te gaan en te onderhouden. Positieve relaties – ook op het werk – worden gekenmerkt door emotionele draagkracht, veerkracht en openheid. De ander is er voor je als je hem of haar nodig hebt, jullie kunnen open en eerlijk zijn tegen elkaar en de relatie kan tegen een stootje. Als relaties hieraan voldoen, voelen medewerkers zich vitaler, voelen ze zich gewaardeerd en zijn ze meer geneigd om anderen in de groep te helpen. 

Geluksfactor #2 | Uitdaging

De mogelijkheid hebben om het beste van jezelf te laten zien en steeds beter te worden. Uitgedaagd worden en de vrijheid krijgen om te experimenteren (mét goede begeleiding). 

Presteren doen we niet alleen om een doel te bereiken. Velen van ons vinden presteren op zichzelf plezierig. Mensen die veel uitdaging op het werk ervaren, zien hun werk als een plek om de eigen kennis en kunde te versterken en avonturen aan te gaan. Maar de taken mogen ook weer niet té uitdagend zijn. Verder moet duidelijk zijn waaraan een goede prestatie moet voldoen. Als medewerkers onzeker zijn over hun functioneren, levert dat stress op, en negatieve stress staat werkgeluk in de weg. Medewerkers die zich uitgedaagd voelen, leren sneller en zijn vaker engaged. Ze werken effectiever en blijken creatiever. 

Geluksfactor #3 | Betekenis

Het gevoel dat je werk een duidelijk doel dient. Je werk belangrijk vinden en betrokken zijn bij het eindresultaat. 

Werk wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Uit onderzoek blijkt echter dat veel werknemers heel positief tegenover hun werk staan en het als zeer betekenisvol ervaren. Velen zien werk bovendien als een manier om in het leven bij te dragen aan een ‘groter goed’. Werk dat als betekenisvol wordt ervaren, draagt bij aan positieve gevoelens zoals zelfvertrouwen, optimisme, hoop en een algemeen gevoel van welzijn. Werknemers die hun werk als betekenisvol ervaren, zijn ook minder vaak afwezig, hebben minder kans op een burn-out en besteden meer tijd aan hun baan buiten de contracturen. Je ervaart je werk als betekenisvol als je je persoonlijke drijfveren en waarden op één lijn liggen met die van de organisatie. 

Geluksfactor #4 | Positieve emoties

Om je goed te voelen, heb je positieve emoties nodig, zoals tevredenheid, plezier, hoop en nieuwsgierigheid. 

Opvallend genoeg is er weinig overeenstemming onder wetenschappers over wat een emotie is. Wel is men het eens over de impact van emoties. Negatieve emoties veroorzaken over het algemeen vrij specifiek gedrag. Wie angstig is, vlucht. En wie boos is, verheft zijn stem en gaat misschien zelfs over tot geweld. Positieve emoties hebben een iets minder specifiek, maar wel duidelijk meetbaar effect. Ze maken mensen ruimdenkender en zorgen er ook voor dat ze veel verschillende soorten gedrag kunnen laten zien. Mensen die veel positieve emoties hebben, maken verder makkelijker contact, zijn creatiever, kunnen beter met negatieve emoties omgaan, staan meer open voor nieuwe informatie en presteren beter. 

Geluksfactor #5 | Flow

Het gevoel dat je helemaal opgaat in wat je doet. Je vergeet de tijd, vergeet jezelf, bent geconcentreerd en geïnspireerd en voelt je na afloop heel voldaan. 

Met flow bedoelen we een staat van optimale aanwezigheid, totale concentratie. Veel mensen ervaren deze toestand als enorm prettig en daarmee is het een belangrijke factor voor werkgeluk. Er zijn 3 dingen die mensen helpen om ‘in flow’ te komen: intrinsieke motivatie, plezier en uitdaging. Ook werkomstandigheden hebben invloed. Denk bijvoorbeeld aan comfort of werkuren. Werknemers die regelmatig in een staat van flow verkeren, zijn meer gemotiveerd, presteren beter en maken makkelijker contact. 


Werkgeluk in Nederland

Hoe staat het eigenlijk met het werkgeluk in Nederland? Hoe scoren we op die 5 factoren? Hoe doen we het in vergelijking met andere landen? En maakt het nog verschil in welke sector je werkt, of je man of vrouw bent, jong of oud, werknemer of zelfstandig ondernemer? Insights ging op zoek naar de cijfers en bundelde ze in een overzichtelijk trendrapport. Je kunt het trendrapport Werkgeluk in Nederland gratis downloaden. 

Download gratis ons trendrapport 'Werkgeluk in Nederland'


Van zelfinzicht naar werkgeluk met Insights

Beter samenwerken, goed leidinggeven, doen waar je goed in bent en gelukkig van wordt: het begint allemaal met zelfinzicht. Insights helpt organisaties over de hele wereld om het beste uit hun mensen te halen door hun zelfinzicht te verbeteren. In de uitgave 'Van zelfinzicht naar werkgeluk met Insights' laten we per geluksfactor zien hoe je onze instrumenten en leeroplossingen kunt inzetten om meer werkgeluk te ervaren.

Bestel gratis ons boekje met leeroplossingen die gericht zijn op het vergroten van werkgeluk.

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk

Deel deze pagina