Leidinggeven aan millennials: laat zien dat je ons waardeert

22 mei 2018

Dat het belangrijk is om waardering te tonen is zo vanzelfsprekend dat je je kunt afvragen waarom we er een column aan wijden. Het antwoord is eenvoudig: omdat het belang van waardering voor millennials wordt onderschat. Wij moeten ons gewaardeerd weten om werkgeluk te kunnen ervaren, om te presteren. En dan heb ik het niet over waardering in de vorm van een grotere leaseauto of een financiële bonus. Nee, wat wij nodig hebben zijn positieve feedback, oprechte complimenten en waardering in de vorm van vertrouwen en vrijheid.

Millennials houden van eerlijke feedback

Wij zijn een generatie die gevoelig is voor de mening van anderen. We houden van eerlijkheid – zijn zelf ook eerlijk – en zoeken keer op keer bevestiging, zoals we die ook steeds van onze ouders kregen. Voor alle duidelijkheid: het betekent niet dat we in de watten willen worden gelegd. Het gaat niet om gepamperd worden, wij houden juist van eerlijke feedback. Als leidinggevende moet je je dat realiseren bij het uiten van je waardering én vooral bij het geven van de feedback. Wij willen worden gehoord, gezien en begrepen. We willen voelen dat onze leidinggevende ons kent en op basis daarvan de waardering, hulp en stimulans biedt die wij nodig hebben.

Hoe oprechte feedback geven makkelijker wordt

Dat is voor veel leidinggevenden lastig. Zij zijn gewend complimenten te verbinden aan het halen van targets of het leveren van uitzonderlijke prestaties. Engagement en inzet op zich worden niet beloond en dat is wel iets om over na te denken. Want misschien verdient iemand die alles heeft gegeven en kort voor het doel strandde die schouderklop wel meer dan degene die moeiteloos zijn financiële targets heeft gehaald. Ik verwijs even naar de eerste column uit deze reeks (over het belang van persoonlijk contact). Daar adviseren we de leidinggevenden die zelf vader/moeder zijn van een millennial stil te staan bij hoe ze hun eigen kind beoordelen en benaderen. Als je dat doet, wordt het waarschijnlijk een stuk makkelijker om ook die jonge collega oprechte positieve feedback over inzet of betrokkenheid te geven.

Laat zien dat je de millennial serieus neemt

Een andere tip om te laten zien dat je als leidinggevende jouw millennials wilt horen, zien en begrijpen: voer met iedere nieuwe medewerker drie maanden na binnenkomst een gesprek over zijn/haar bevindingen. Stel de volgende vragen: Wat valt je op? Waar verbaas jij je over? Wat zou jij anders aanpakken? En dóe daar dan ook wat mee. Of stel als organisatie een Young MT samen, een groep jonge, talentvolle millennials met een visie op de toekomst van de organisatie die deze ook durft te etaleren. En laat deze millennials een paar keer per jaar aansluiten bij een reguliere MT-vergadering. Zo toon je de happyholics in jouw organisatie dat je ze serieus neemt, dat ze van waarde zijn voor de organisatie, dat ze er echt toe doen. En dát is de waardering die we nodig hebben.

Meer weten over Leidinggeven aan millennials? Lees ook:

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk

Deel deze pagina