header_featured

Gedeeld leiderschap geeft werkgeluk bij Insights Benelux

Insights Benelux scoort hoog op werkgeluk. Maar dat is niet altijd zo geweest. Zo’n 10 jaar geleden zorgden zakelijk succes en de bijbehorende groei intern voor chaos – met onenigheid en stress onder medewerkers tot gevolg. De organisatie koos toen voor een compleet andere manier van werken en een vorm van leiderschap die veel beter past bij alles waar de organisatie voor staat. Het was het begin van een transformatie.

Ruimte en vrijheid

Insights Benelux wordt in 2003 opgericht door Pieter Stenfert en John van der Steur. Vanuit een rotsvast geloof in organisatieontwikkeling door persoonlijke ontwikkeling weten de twee rasondernemers Insights op een overtuigende manier in de markt te zetten. Daarbij geven ze hun medewerkers alle ruimte en vrijheid om hun werk in te vullen zoals het hun goeddunkt – belangrijke voorwaarden voor werkgeluk. Maar er ontbreekt iets. De consultants zijn weliswaar succesvol in het verkopen van de instrumenten en leeroplossingen, maar de afstemming met de backoffice die moet leveren, verloopt moeizaam. Mensen weten niet wat er van hen wordt verwacht. En als de organisatie snel groeit, ontstaat er chaos.  

Gedeelde purpose en waarden  

Een enkele medewerker zegt het bedrijf gedag. Maar de meesten blijven. Ondanks de chaos kunnen ze zich vereenzelvigen met de purpose en waarden van de organisatie. Ze vinden hun werk de moeite waard – het past bij wie ze zijn. Maar als de organisatie wil overleven, moet dat werk wel anders worden georganiseerd. Insights kiest voor procesgericht werken. Daarbij worden alle werkzaamheden in processen geborgd, met 15 leverende, organiserende en besturende processen als resultaat. Om continue verbetering te garanderen, werken al deze processen via een doorlopende PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act). Elke letter wordt gekoppeld aan een rol.  

Gezamenlijke verantwoordelijkheid  

De nieuwe manier van werken impliceert een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Er is geen traditionele hiërarchie en er zijn geen afdelingen en functies meer. Mensen kunnen meerdere rollen vervullen die passen bij hun persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren. Dat maakt het werk uitdagend en biedt medewerkers de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen. Daar komt nog een belangrijke geluksfactor bij: omdat je het samen doet, wordt ieders bijdrage op waarde geschat. Ook is er betrokkenheid en zorg voor elkaar: je bent immers samen verantwoordelijk voor de processen én de organisatie als geheel. Coachende begeleiding is een essentieel onderdeel van de ‘journey’ van elke Insights-medewerker.

Zelfsturing

De heldere structuur van het werk maakt een grote mate van zelfsturing mogelijk: omdat mensen heel goed weten wat ze te doen hebben, ontstaat er ruimte om er andere dingen naast te doen. Bovendien worden mensen geprikkeld om na te denken over hun bijdrage aan het geheel: als dit is wat ik te doen heb, hoe kan ik daar dan het beste invulling aan geven? Met de processen op orde ontstaat er ruimte om vooruit te kijken. Ook op organisatieniveau. Insights maakt er werk van met de Rockefeller Habits – een effectieve methode om de strategie (inzichtelijk) te maken.

Gedeeld leiderschap

Onder het collectief leiderschap van de 15 Acts formuleert de organisatie haar hogere doel en kernwaarden, om deze vervolgens te vertalen naar uitdagende langetermijn-doelstellingen en behapbaar te maken in de vorm van prioriteiten en jaardoelen. Elke 3 maanden vindt er een herijking van de strategie plaats, waarna de Acts nieuwe kwartaaldoelstellingen voorleggen aan alle medewerkers. Gezamenlijk wordt besloten welke werkzaamheden de volgende 3 maanden prioriteit hebben. Deze ‘Q-Rocks’ krijgen een plek in het ‘One Page Strategic Plan’: de collectieve leidraad voor de inmiddels meer dan 40 autonoom opererende Insights-medewerkers. Een dynamisch strategisch plan dat succesvol is omdat de uitgangspunten voortkomen uit de input van alle processen en door alle medewerkers worden gevoeld.


Meer weten over werkgeluk bij Insights Benelux?  

Lees het volledige artikel in ons magazine 'Van zelfinzicht naar werkgeluk’.

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk 

Deel deze pagina