header_featured

Insights Discovery, hoe zit dat ook alweer?

01 december 2022

Onze kleurentaal wordt lang niet altijd correct gesproken en gebruikt. Ook bestaat er een aantal misverstanden rondom het gebruik van Insights Discovery. Welke zijn dat en hoe zit het dan wél? Wat zijn eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen Insights Discovery en andere veelgebruikte persoonlijkheidsmodellen? En wat zeg je als een deelnemer of klant een vraag stelt over de validiteit van het systeem? In dit artikel hebben we alle informatie verzameld die je nodig hebt om bij vragen of opmerkingen over Insights nooit meer met de mond vol tanden te staan.

1 Insights Discovery is geen kleurentest

Kleurentest, persoonlijkheidstest: zelfs mensen die al jaren met Insights werken zeggen het. Maar de online vragenlijst die in een persoonlijk Insights Discovery profiel resulteert, is geen test. Met een test onderzoek je of iemand ergens goed of minder goed in is en dat is niet van toepassing op ons kleurenmodel. Wij meten psychologische voorkeuren en daarop kun je niet goed of slecht scoren: elke combinatie van persoonlijkheidskenmerken heeft sterke en mogelijke zwakke punten. Het is één van de dingen die mensen zo waarderen aan Insights Discovery. Door het inzicht dat deelnemers krijgen in hun voorkeuren, worden ze zich meer bewust van hun eigen én andermans communicatie- en interactiepatronen. Insights daagt mensen uit dit bewustzijn van eigen voorkeuren te gebruiken om af te stemmen op andere voorkeuren en verbinding te maken.

2 Insights Discovery is niet bedoeld voor werving & selectie

Het volgt uit wat hierboven staat. Ook al zijn er aanbieders van kleurenmodellen die beweren dat hun model bruikbaar is voor werving & selectie, en ook al zijn er organisaties die modellen als het onze hiervoor gebruiken, wij zijn er altijd duidelijk over dat Insights Discovery hiervoor niet is bedoeld. Onze ethische richtlijnen stellen zelfs expliciet dat ons model niet mag worden gebruikt om sollicitanten te (dis)kwalificeren. Wij meten immers psychologische voorkeuren, en die zeggen niets over competenties of iemands kwaliteiten in een bepaalde functie of rol. Insights Discovery is een ontwikkelinstrument; een hulpmiddel om het gesprek met iemand aan te gaan. Het profiel helpt om dat gesprek op een goede manier te voeren en sneller tot de kern te komen.

3 Mensen zijn geen kleuren

Nog zoiets wat we helaas vaak horen: ‘Ik ben Rood, en jij?’ Mensen zijn geen kleuren. Ze laten wel Groen, Blauw, Rood of Geel gedrag zien. Hebben een voorkeur voor één of meerdere kleuren. De neiging om mensen heel snel één van de vier Insightskleuren op te plakken en daarmee te snel in een hokje te plaatsen is het enige nadeel van de eenvoud van ons model. Want juist in die eenvoud zit de kracht van Insights Discovery. Die zorgt er namelijk voor dat mensen de opgedane inzichten onthouden, delen en blijven gebruiken. En opent de deur naar interessante dialogen waarin mensen – soms voor het eerst – naar hun eigen gedrag en voorkeuren durven te kijken. Onze kleuren maken gedrag bespreekbaar. De nuances en diepgang komen daarna, bijvoorbeeld in langlopende coachings- of teamtrajecten.

4 Mensen zijn niet één bepaald type

Mensen zijn niet alleen geen kleuren, ze ZIJN ook niet een bepaald type of een bepaalde wielpositie. Hun voorkeuren en gedrag zijn dynamisch en worden bepaald door de eisen die ze aan zichzelf stellen, de verwachtingen die de omgeving van hen heeft en hun relaties. Als deze eisen, verwachtingen en relaties veranderen, bijvoorbeeld omdat iemand ouder wordt, bepaalde ervaringen opdoet, een persoonlijke ontwikkeling doormaakt of een andere rol of functie krijgt (zoals een leidinggevende rol) leidt dit vaak ook tot een verandering van voorkeuren, wat kan betekenen dat iemand een heel ander profiel krijgt.

5 Het ene persoonlijkheidsmodel is het andere niet

Naast Insights Discovery zijn er ook andere instrumenten die veel voor persoonlijke, team- en leiderschapsontwikkeling worden gebruikt, zoals Big Five, Management Drives, MBTI en DISC. Het zijn allemaal persoonlijkheidsmodellen, maar ze verschillen behoorlijk. Zo kijkt Big Five naar karaktereigenschappen en Management Drives naar drijfveren, terwijl de andere drie voorkeuren meten. Kent MBTI slechts 16 typen en biedt het alleen een basisprofiel dat per type altijd hetzelfde is, terwijl het Insights Discovery profiel volledig is gepersonaliseerd. En meten DISC en Insights Discovery weliswaar allebei gedragsvoorkeuren, maar laat alleen Insights Discovery ook zien in welke mate iemands gedrag verandert op het moment dat hij bewust in interactie is. In dit artikel hebben we de belangrijkste verschillen tussen de 5 bekendste modellen én de pluspunten van Insights Discovery voor je op een rij gezet.

6 De uitkomsten van onze vragenlijst zijn valide en betrouwbaar

Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar gedaan door allerlei onafhankelijke externe academici, psychometrische experts en beoordelingsinstanties. Ook zelf meten en optimaliseren we continu de kwaliteit van de items van onze vragenlijst. In deze factsheet lees je daar meer over. De validiteit van ons systeem is één van de redenen waarom zoveel organisaties graag met Insights werken. Doorgaans herkennen vrijwel alle deelnemers zich goed in 90-100% van de uitspraken in hun persoonlijk profiel. Als iemand zich in minder dan 80% van de uitspraken herkent, is er sprake van een minder-valide profiel en zoek je uit wat hiervan de oorzaak kan zijn.

Deel deze pagina