Ook overheidsorganisaties zetten in op werkgeluk en engagement

28 februari 2018

Overheidsorganisaties staan niet te boek als snelle veranderaars. Maar ook overheidsorganisaties beseffen dat ze hun werk anders moeten organiseren om uitval onder medewerkers te voorkomen en hun engagement en werkgeluk te vergroten. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) en Stad Gent stappen na hun fusie over op het nieuwe werken. Het nieuwe Departement Financiën gaat nog een stapje verder en past de principes van innovatieve arbeidsorganisatie (IAO) toe. Directeur dienst Talent & Ontwikkeling Chantale de Bondt vertelt hoe dit bijdraagt aan meer werkgeluk.

Groep Gent zet in op duurzame inzetbaarheid

De Groep Gent – de fusieorganisatie van OCMW & Stad Gent – is in volle verandering, vertelt Chantale de Bondt. 'We willen niet alleen een organisatie zijn die goede diensten levert aan de inwoners van Gent, maar ook een waar mensen met plezier komen werken en langer gemotiveerd aan de slag blijven. Daarom zetten we enerzijds in op een klantgerichte organisatie, die flexibel kan inspelen op alle klantvragen. En anderzijds op duurzame inzetbaarheid en betrokken en gemotiveerde medewerkers.' Het Departement Financiën heeft hierbij gekozen voor de methodiek van IAO. 'Want we vinden het belangrijk dat medewerkers regelcapaciteit hebben en hun talenten kunnen benutten', zegt de Bondt. 'We zijn ervan overtuigd dat zelf beslissingen mogen nemen enorm bijdraagt aan je werkgeluk.'

Duidelijkheid zorgt voor minder werkstress

IAO kent vier leidende principes. De eerste is eenvoudig organiseren en de klant centraal. Chantale de Bondt: 'Al onze processen en afspraken zijn klantgedreven. Dit geeft de medewerkers focus en houvast: ze weten wie hun klant is, wat de geldende procedures en afspraken zijn en wat er dus van hen wordt verwacht. Talrijke studies wijzen uit dat deze duidelijkheid voor minder werkstress zorgt. Met het tweede principe, meer autonomie voor de teams, zorgen we tegelijkertijd voor uitdagende, actieve jobs. Medewerkers mogen – binnen de kaders – zelf beslissingen nemen en hoeven niet meer te wachten tot de hoogste baas een besluit heeft genomen. Ook autonomie draagt bewezen bij aan werkgeluk.'

Naar persoonlijk leiderschap

Het derde principe van IAO is naar coachend leidinggeven. Het is de bedoeling dat elke medewerker eigenaarschap en daarmee een stukje persoonlijk leiderschap pakt. Daarbij wordt wel nog met teamcoaches gewerkt. Chantale de Bondt: 'Zelfsturing is een brug te ver – we vinden het belangrijk om dit stapsgewijs te doen.' Bij coachend leidinggeven komen de oplossingen vanuit de medewerker, want die kent zijn klant het best. Het vierde principe van IAO is minimale regels en gezond verstand: wees pragmatisch, kies die oplossing die op dat moment het beste past en zet mensen in op waar ze goed in zijn.

Zelfinzicht belangrijk voor werken aan werkgeluk

In de voorbereiding op de pilot IAO is er veel aandacht voor bewustwording en het bevorderen van zelfinzicht. 'Door intervisie te organiseren en er veel over te praten, laten we mensen inzien dat als we nog 20 of 30 jaar moeten blijven werken, we het op de oude manier niet volhouden', vertelt de Bondt. 'En dat de nieuwe aanpak een antwoord kan zijn op de problemen die we constateren. We willen mensen ook stimuleren om kansen te pakken, want je hebt je werkgeluk voor een belangrijk deel zelf in de hand. Ook daarvoor is zelfinzicht nodig: wat heb ík nodig om op een prettige en gezonde manier langer door te werken?'

Meer weten?

De pilot IAO bij Groep Gent gaat in 2018 van start na een voorbereidingsfase van ruim anderhalf jaar. Wat de reden is van deze lange voorbereiding en wat lastig is in dit traject, lees je in het interview met Chantale de Bondt in ons magazine 'Van zelfinzicht naar werkgeluk'.

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk

Deel deze pagina