header_featured

Millennials gelukkig als ze zelf hun werk kunnen veranderen

28 januari 2020

Volgens een rapport van adviesraad WRR verdient ons werkgeluk meer aandacht. De adviesraad hamert erop dat het belangrijk is dat werknemers en zzp’ers grip krijgen op geld, werk en privéleven. Metro zoomde in dit kader samen met generatiedeskundige Aart Bontekoning en happyholic Itamar Sharon in op het werkgeluk van millennials. 

Organisaties herhalen gedateerde manieren van organiseren

Aart Bontekoning is generatiedeskundige en deed de afgelopen 4 jaar bij meer dan 100 organisaties onderzoek naar millennials op de werkvloer. Volgens Bontekoning vergrijzen veel organisaties en herhalen zij gedateerde manieren van organiseren. ‘En dat neemt energie en geluk weg. Dat moet je bottum-up veranderen. Uit mijn onderzoek blijkt dat millennials zelf hun werk willen veranderen, dat geeft een geluksgevoel. Dat klinkt simpel, maar dat staat haaks op wat (grote) organisaties gewend zijn.’

Top-down veranderingen leiden niet tot werkgeluk

Bontekoning vertelt dat top-down veranderingen van organisaties niet tot geluk leiden. ‘Er verandert veel. De jongste 3 generaties hebben tijdens hun opvoeding geleerd om zelf hun leven vorm te geven. En daarmee zelf een weg naar geluk te vinden.’ Volgens de generatiedeskundige hebben we het dan over een fundamentele verandering in cultuur. ‘Die verandering dringt nog niet door bij alle generaties. Waar vorige generaties nog sterk gericht waren op hiërarchie en luisterden naar de baas, wil de huidige generatie het vooral zelf doen.’

Verbeterslag nodig in persoonlijk contact en zingeving 

Itamar Sharon schreef het boek Happyholics over de nieuwe generatie werknemers. Ook geeft hij advies aan organisaties en medewerkers over meer bezieling en plezier op de werkvloer. Volgens hem zijn er 5 pijlers die bepalend zijn voor werkgeluk. ‘Dat zijn persoonlijk contact, waardering, vrijheid, zingeving en persoonlijke ontwikkeling. We hebben de afgelopen jaren een flinke slag geslagen in persoonlijke ontwikkeling en vrijheid. Zo zijn er veel traineeships en opleidingsbudgetten en zijn we vrijer om het werk op onze eigen manier te doen.’ Toch valt er volgens Sharon nog een verbeterslag te maken als het gaat om persoonlijk contact en zingeving. ‘Het is belangrijk dat je als werknemer het gevoel hebt dat je iets bijdraagt. En dat jij hiervoor de juiste persoon bent. Dat aspect is er niet. Momenteel hebben werknemers het gevoel dat ze een functieomschrijving zijn.’ Sharon legt uit dat mensen van zichzelf een sterke behoefte hebben om iets bij te willen dragen. ‘Dat kun je het beste doen op je werk. Bij organisaties zie je dat er meer gestuurd wordt op prestaties en targets, zonder dat je weet waarom je dat doet. Dan mis je voldoening.’

Burn-outs door ‘twintigersdilemma’

Volgens Bontekoning zijn burn-outs te wijten aan de gedateerde manier van veranderen op de werkvloer. ‘In de meeste organisaties behoort het merendeel van de medewerkers tot de oudere generaties. Daarmee zijn de jongeren in de minderheid. Zij moeten meedraaien met ‘ouderwetse’ werkwijzen.’ Sharon noemt ook het ‘twintigersdilemma’ als oorzaak. ‘Veel burn-outs komen voor bij millennials. Deze doelgroep staat voor veel keuzes en is erg bezig met gelukkig worden. Daarnaast zien ze leeftijdsgenoten op social media een ‘fantastisch’ leven leiden.’ 

Bontekoning benadrukt dat we in een transitieperiode zitten. ‘We zijn bezig om een compleet nieuwe weg te vinden en dat is een moeizaam proces. De vernieuwing komt bij de jongste generaties vandaan, maar die hebben wel steun nodig. Zelf denk ik dat de we komende 5 jaar de omslag maken en dat hiërarchie verdwijnt.’

Betekenis van werk in ons leven verandert

Op de vraag hoe je zelf ervoor kunt zorgen dat je je gelukkig voelt op het werk antwoordt Sharon: ‘Sta stil bij de 5 pijlers. Daarbij is persoonlijk contact essentieel. Achter je bureau lunchen biedt bijvoorbeeld minder werkplezier.’ Hij merkte tijdens het schrijven van zijn boek dat niet alleen de millennials het anders willen, maar dat ook de andere generaties zingeving en waardering zoeken. ‘Het is een verandering van tijdgeest als het gaat om wat werk betekent in ons leven.’

Meer lezen over de 5 pijlers die bepalend zijn voor het werkgeluk van millennials? Lees ook:

Deel deze pagina