Dit zijn de belemmeringen voor succesvol vitaliteitsbeleid

17 april 2019

Duurzame inzetbaarheid staat steeds hoger op de agenda van organisaties, blijkt uit de HR Benchmark 2019 van Visma | Raet. Want vitale en gezonde medewerkers staan aan de basis van een gezonde organisatie. Het overgrote deel van de werkgevers heeft dan ook een vitaliteitsbeleid. Maar een succesvolle uitvoering van dat beleid is lastig: er is geen tijd, geen budget en geen draagvlak.

Vitaliteitsbeleid vooral ten goede van duurzame inzetbaarheid en tevredenheid

Nu mensen langer moeten werken en talent schaars is, is duurzame inzetbaarheid een speerpunt voor HR. De meeste organisaties hebben dan ook beleid ter bevordering van de gezondheid en vitaliteit van de medewerkers. En medewerkers vinden dat ook belangrijk. Daarbij zijn HR-professionals en bestuurders het er nagenoeg over eens dat vitaliteitsbeleid vooral ten goede komt van die duurzame inzetbaarheid en de tevredenheid van medewerkers. Dat het bijdraagt aan een positief imago op de arbeidsmarkt of voor lagere kosten zorgt, vinden ze een stuk minder belangrijk.

Belemmeringen voor succesvol vitaliteitsbeleid

Maar hoewel een beleid voor een vitale organisatie veel oplevert, blijken er voor  HR-professionals nog wel wat belemmeringen te zijn om het beleid daadwerkelijk succesvol uit te voeren. Van hen noemt 35% tijdgebrek de belangrijkste belemmering, gevolgd door gebrek aan budget (32%) en gebrek aan draagvlak (30%). Ook heeft ongeveer één op de vijf  HR-professionals te maken met gebrek aan initiatief, gebrek aan de juiste tools, gebrek aan kennis en/of een gebrek aan motivatie van de medewerkers.

Voor succes nauw aansluiten bij behoeften medewerkers

Toch zijn er ook organisaties die succes hebben met hun vitaliteitsprogramma. Deze organisaties blijken nauw aan te sluiten bij de behoeften van hun medewerkers. Een klankbordgroep en het vinden van ambassadeurs kunnen HR helpen om vitaliteit een duidelijke plek te geven in de organisatie. Daarmee is het ook niet langer een zaak van HR alleen.

Leidinggevenden spenderen persoonlijk budget het liefst aan ontwikkeling

24% van de HR-professionals geeft aan dat er in de organisatie een persoonlijk budget beschikbaar is voor vitaliteit. Zowel HR als medewerkers zeggen zo'n budget zeker wenselijk te vinden. Leidinggevenden zouden het graag uitgeven aan training en opleiding. Medewerkers kiezen eerder voor vitaliteitsbevorderende activiteiten als sport en ontspanning.

Maak tijd voor werkgeluk!   

Volgens Insights is niets zo bevorderlijk voor iemands vitaliteit en duurzame inzetbaarheid als werkgeluk. En dan zorgt werkgeluk ook nog eens voor meer winst, productiviteit en tevreden klanten. Geen tijd om te investeren in het werkgeluk van je medewerkers? Een slimme organisatie maakt tijd! Hoe dat in de praktijk werkt bij bijvoorbeeld Incentro en DSM lees je in ons magazine Van zelfinzicht naar werkgeluk.

Bestel gratis ons magazine Van Zelfinzicht naar werkgeluk.

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk


Werkgeluk in Nederland: de cijfers

Hoe staat het eigenlijk met het werkgeluk in Nederland? Insights ging op zoek naar de cijfers en bundelde die in een overzichtelijk trendrapport. Bestel gratis ons Trendrapport Werkgeluk.


 

Deel deze pagina