header_featured

Veerkracht anno 2021: niet terug- maar vooruitveren

‘De kracht van lichaam en geest om zich snel te herstellen’, zo omschrijft Van Dale veerkracht. ‘Het vermogen om na tegenslag terug te veren’, is een andere omschrijving. Het impliceert de terugkeer naar een oude situatie. Maar kunnen en willen we wel terug naar hoe het was, als we het over de wereld van werk hebben? En wat betekent dat voor onze veerkracht?

Aandacht voor mentale gezondheid en werkgeluk

Natuurlijk zijn er dingen die we missen van het pre-coronatijdperk. Bijkletsen met collega’s bij de koffieautomaat, brainstormsessies in een échte kamer met échte stiften en échte post-its. Maar veel van wat we deden, was in 2020 al ver over de houdbaarheidsdatum. Veerkracht anno nu is het vermogen om vooruit te veren, en dat kan alleen als we stoppen met wat niet meer werkt. Voor organisaties betekent het focussen op duurzaam organisatiesucces, in plaats op de korte termijn. Aandacht voor de mentale gezondheid en het werkgeluk van je medewerkers is in dat kader cruciaal.

Vooral jongste generaties werkenden hebben last van stress

Onze mentale gezondheid heeft flink te lijden van corona. Thuiswerken maakt het lastiger om afstand te nemen van je werk. Ook maken velen van ons extra uren. Het leidt bij menigeen tot psychologische klachten. Vooral de jongste generaties worstelen met de gevolgen van de pandemie. Uit onderzoek van Oracle en onderzoeksbureau Workplace Intelligence blijkt dat Generatie Z het meest last heeft van stress: 89% zegt dat corona een negatief effect heeft op zijn mentale gezondheid. Bij de millennials is dat 83%.

Sociaal kapitaal opbouwen

Maar 12 maanden werken op afstand heeft ook positieve effecten. Zo konden we regelmatig even binnenkijken bij collega’s en leidinggevenden. Kinderen, huisdieren, huispakken, rommel: het droeg allemaal bij aan een completer beeld van de mensen met wie we werken. Dat helpt bij het opbouwen van sociaal kapitaal, de verbondenheid en het onderling vertrouwen dat een topteam van een ‘gemiddeld’ team onderscheidt en bijdraagt aan creativiteit en betere prestaties. Oog hebben voor de ‘hele’ medewerker levert organisaties veel op, schrijft ook Forbes: een verbetering van de lichamelijke gezondheid met 23%, een verbetering van de mentale gezondheid met 17% en een toename van het aantal high performers met 21%. Bij Insights zeggen we het vaker: het is zó belangrijk om je hele zelf mee te kunnen nemen naar je werk. Als je je mensen op die manier veerkrachtiger kunt maken, dan zijn wij vóór.

Uit je comfortzone stappen

Kijken we door onze Insights Discovery-bril naar veerkracht, dan zien we dat we ons afgelopen jaar inderdaad hebben aangepast. Om goed met alle veranderingen om te gaan, stapten we uit onze comfortzone en zetten we andere kleuren dan onze voorkeurskleuren in. Voor leiders betekent het wellicht dat ze nu een heel ander soort leider zijn dan aan het begin van de pandemie. Misschien hebben ze meer Stralend Geel moeten inzetten, om hun mensen enthousiast en gemotiveerd te houden. Misschien dwongen krappe budgetten hen om meer Helder Blauw te gebruiken, om op feiten gebaseerde beslissingen te nemen. Er zullen ook leiders zijn die meer Vurig hebben ingezet, om projecten op de rails te houden. Of meer Zacht Groen, om het team bij elkaar te houden toen de hele boel uit elkaar leek te vallen.

Effectieve leiders zijn zelfbewuste leiders

De wereld verandert snel en als we effectief willen mee-veranderen, moeten we zorgen dat we veerkrachtig zijn. In staat om niet terug-, maar vooruit te veren. Zelfbewustzijn is daarvoor essentieel. Je leest er meer over in ons gratis e-book ‘Leidinggeven op afstand: Effectieve leiders zijn zelfbewuste leiders’.

Deel deze pagina