5x organisatieverandering volgens Mieke Hoekzema

13 februari 2017
 
 1. Wij zijn een ‘organisatie van de toekomst’

  Als senior consultant bij Insights Benelux train en begeleid ik practitioners en klanten, in het bijzonder op het gebied van leiderschapsontwikkeling en organisatieverandering. Daarnaast draag ik bij aan de ontwikkeling van Insights Benelux zelf. Wij zijn een ‘organisatie van de toekomst’.
 2. Delen van kennis en ervaring helpt eigen organisatieontwikkeling

  Elke organisatie is op haar eigen manier aan het veranderen om bestaansrecht te houden in de samenleving en markten van de toekomst. Deze voortdurende ontwikkeling vraagt van mensen dat ze constant in beweging zijn en flexibel samenwerken. Ook vraagt die ontwikkeling om nieuwe vormen van leiderschap en besturingsmodellen. Delen van kennis en ervaringen op dit gebied geeft inspiratie en houvast om er in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.
 3. ‘Nieuwe leider’ geeft ruimte voor experimenteren

  Hoe je er als leidinggevende voor zorgt dat medewerkers verandering omarmen? Door je eigen aannames en handelen kritisch onder de loep te nemen. Wat doe jij zelf anders in je benadering als je uitgaat van de intrinsieke motivatie dat mensen zich willen ontwikkelen? Medewerkers komen vaak zelf met ideeën of signalen. Geef ruimte voor experimenteren en leren van fouten. Honoreer spontane verandering die bijdraagt aan de koers van de organisatie. Door medewerkers consequent serieus te nemen als gesprekspartner, in vertrouwen te nemen, en niet voor maar met hen over vraagstukken na te denken, ben je samen verantwoordelijk voor de toekomst van het team en de organisatie. Ondersteun als leidinggevende dat het team zich continu ontwikkelt en de juiste bijdrage levert. Uiteindelijk zijn het de medewerkers die de teamdoelen realiseren. Jouw belangrijkste taak is het creëren van optimale condities en het ‘geven’ van leiding. Dat kan alleen als je afstemt op de ander en daadwerkelijk verbinding hebt met elkaar.
 4. Rekening houden met voorkeuren als katalysator organisatieverandering

  Binnen de community van Insights Practitioners is een schat aan kennis en ervaring aanwezig als het gaat om organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling of strategische advisering. Wij begeleiden veranderprocessen bij individuen, teams en organisaties. Elke verandering betekent veranderen van individueel gedrag en handelen. Vrijwel altijd wordt ook de invulling van samenwerkingsrelaties anders. Als Insights practitioners stimuleren wij het afstemmen en verbinden met behulp van de Insights Kleuren en –typen, het rekening houden met verschillende voorkeuren en het benaderen en betrekken van mensen. In een veranderproces werkt dit als katalysator. Er ontstaat begrip, ook voor stressgedrag. Onze coaching kan mensen en teams helpen (weer) stevig op eigen benen te staan.
 5. Organisatieverandering of organisatieontwikkeling?

  We horen vaak: verandering is de enige constante. Het woord verandering impliceert een start en eindsituatie. Maar eigenlijk is er continu ontwikkeling. Meestal een vloeiende, geleidelijke beweging. Soms een heftige schok. Een lerende organisatie beweegt vloeiend mee, maar zal als het bestaansrecht écht in het geding is – bijvoorbeeld bij een overname, gamechangers in de markt of een ingrijpende wetswijzigingen – te maken krijgen met gericht en ingrijpend veranderen.
  Banner-bestellen-magazine-organisatieverandering-new
Deel deze pagina