header_featured

Wat is jullie teamcultuur?

03 maart 2020

Inzicht in hun teamcultuur helpt teams begrijpen waarom ze functioneren zoals ze functioneren, om zo effectiever te worden in het realiseren van hun teamdoelen en de juiste route te vinden voor de verdere ontwikkeling van het team. Vanuit de gedachte dat de dominante kleur in een team bepaalt hoe een team zaken aanpakt en met stress omgaat, onderscheidt Insights 4 teamculturen. Benieuwd naar jullie teamcultuur? Beantwoord de volgende 10 vragen voor jouw team:

Hoe werkt jouw team samen?

 1. We werken efficiënt en doeltreffend.
 2. We benutten onze individuele kwaliteiten en talenten optimaal.
 3. We zijn creatief en wisselen onderling ideeën en ervaringen uit.
 4. We zijn goed georganiseerd en actiegericht.

Hoe gaat je team om met persoonlijke issues?

 1. We streven naar heldere omgangsvormen.
 2. We houden rekening met persoonlijke omstandigheden.
 3. We hebben werkgeluk hoog in het vaandel staan.
 4. We hebben duidelijke afspraken over hoe we met elkaar omgaan.

Wat is bepalend voor de richting die je team opgaat?

 1. Een zorgvuldige analyse van de huidige situatie.
 2. Teamwaarden die iedereen begrijpt en deelt.
 3. Een heldere, gemeenschappelijke toekomstvisie.
 4. Transparante en uitdagende doelstellingen.
Wat is het motto van jouw team?
 1. Objectief en nauwkeurig.
 2. Mensgericht en met gevoel.
 3. Inspirerend en optimistisch.
 4. Logisch en doortastend.

Hoe neemt jouw team een besluit?

 1. Na een zorgvuldige analyse nemen we een weloverwogen beslissing.
 2. Na uitgebreide (zelf)reflectie nemen we een beslissing waarbij persoonlijke waarden centraal staan.
 3. Na een levendige groepsdiscussie nemen we een gezamenlijke beslissing.
 4. We hakken snel de knoop door en voegen vervolgens de daad bij het woord.

Wat vindt jouw team belangrijk?

 1. Efficiënte processen, geplande activiteiten, verantwoordelijkheid voor het resultaat.
 2. Een open houding, onderling vertrouwen, kalme vastberadenheid.
 3. Nieuwe mogelijkheden onderzoeken, grensverleggend bezig zijn.
 4. Ambitieuze doelstellingen nastreven en resultaten neerzetten.

Hoe zou je jouw team omschrijven?

 1. We weten waar onze kracht ligt en streven perfectie na.
 2. We werken goed samen en combineren productiviteit met teamgeest.
 3. We checken bij elkaar waar we staan en wat we willen en gaan flexibel met verandering om.
 4. We richten ons op de eisen en behoeften van de klant.

Hoe staat jouw team bekend binnen de organisatie?

 1. Zelfsturend, procesmatig, efficiënt, afgebakende rollen.
 2. Informele sfeer, mensen gaan vriendelijk met elkaar om en ondersteunen elkaar.
 3. Dynamisch, innovatief, enthousiast, wendbaar.   
 4. Competitief, actie- en resultaatgericht, hoog werktempo.

Wanneer presteert jouw team optimaal?

 1. Als we weten wat we wanneer moeten leveren en daar een efficiënte procedure voor hebben ontwikkeld.
 2. Als we weten hoe we de klant het beste bedienen en kunnen terugvallen op vertrouwde werkwijzen.
 3. Als we nieuwe en creatieve manieren kunnen bedenken om de klant te bedienen.
 4. Als we worden uitgedaagd om de dienstverlening aan de klant te optimaliseren.

Hoe gedraagt jouw team zich als er teveel stress is?

 1. We staren ons blind op de procedures en protocollen en zijn niet meer in staat knopen door te hakken.
 2. We sluiten ons af van de rest van de organisatie en blijven in kringetjes ronddraaien.
 3. We stellen zaken uit en laten ons overal door afleiden.
 4. Mensen doen er niet meer toe en met oogkleppen op stormen we op ons doel af.

Denktank, vereniging, jazzband of brandweer?

Is jouw team een denktank? Of heeft het meer weg van een jazzband? 

Meestal A geantwoord?

Voorkeur voor Helder Blauw – De denktank
Dit team gebruikt zijn rationele vaardigheden om zich naar de teamdoelstellingen toe te ‘denken’. De teamleden hebben talloze theorieën paraat en zullen eerst grondig nadenken voordat zij met gestructureerde ideeën komen. Bij het bedenken van oplossingen staat risicomanagement centraal. Het denkproces van het team is goed georganiseerd en wordt ondersteund door solide procedures.

Meestal B geantwoord?

Voorkeur voor Zacht Groen – De vereniging
De leden van dit team willen graag een vertrouwensband en een goede relatie met elkaar opbouwen. Ze wisselen persoonlijke ervaringen met elkaar uit en zijn doorgaans openhartiger en ‘authentieker’ dan de leden van de andere teams. Het team is vriendelijk en behulpzaam. Het lijkt er soms op alsof de teamleden elkaar hebben gevonden op gedeelde interesses. Het team met een Groene voorkeur hecht aan tradities en is helder over zijn bedoelingen. Een teamdoel wordt alleen omarmd als alle teamleden zich daarin kunnen vinden.

Meestal C geantwoord?
Voorkeur voor Stralend Geel – De jazzband
Voor de leden van dit team is het belangrijk dat ze zich vrij kunnen uiten en voldoende ruimte krijgen voor zelfexpressie. Net als een jazzband gaat het team zeer creatief te werk. Alles wat nieuw en onbekend is, wordt met gejuich begroet. De teamleden communiceren op een informele manier en vinden het belangrijk dat iedereen ‘geniet van de reis’. Elke teamopdracht levert een ander resultaat op, zelfs als het om een opdracht gaat die elke dag opnieuw moet worden uitgevoerd.

Meestal D geantwoord?

Voorkeur voor Vurig Rood – De brandweer
Het team met een Rode voorkeur is doelgericht en heeft een duidelijke hiërarchische structuur. Buitenstaanders vinden dat dit team soms té fanatiek zijn doelstellingen nastreeft. De teamleden zijn goed georganiseerd en praktisch ingesteld. Iedereen weet precies waar zijn of haar verantwoordelijkheden liggen. Net als bij de brandweer draait het bij dit team om actie en resultaat. Het team staat open voor elke verandering die zijn prestaties kan verbeteren.

De 4 teamculturen op een slechte dag

Net zoals iedereen hebben ook teams wel eens een slechte dag. Hun kwaliteiten worden dan een beperking.  Je leest er meer over in het blog 4 teamculturen volgens Insights.

Aan de slag met jullie teamcultuur?

Een ‘beste teamcultuur’ bestaat niet. Belangrijk is dat mensen zich prettig voelen in het team, want alleen dan functioneren ze optimaal en kunnen ze bijdragen aan verdere ontwikkeling van het team. Wil je aan de slag met jullie teamcultuur? We brengen je graag in contact met een voor jouw team passende teamcoach.

Breng mij in contact

Deel deze pagina