header_featured

Teamontwikkeling met Insights

03 november 2020

Startende teams, doorgewinterde teams, hybride teams, kwakkelende teams, zelfs High Performance Teams: teamontwikkeling is nuttig voor élk team, in elke fase. Het geeft de starters een stevige basis en groepen die al jaren samenwerken een vaak broodnodige boost. Het verbindt de mensen die ‘slechts’ voor één project samenkomen, helpt zwakke teams zichzelf opnieuw uit te vinden en de High Performers om hun hoge niveau vast te houden en zich te blijven verbeteren.

De trajecten die de teams doorlopen, verschillen: elk team is immers uniek en heeft andere behoeften. Maar de 2 vragen waar ze allemaal mee beginnen, zijn dezelfde:

1. Hoe zit ons team in elkaar?

Teamontwikkeling met Insights start met inzicht in jezelf en de ander. Elk teamlid krijgt dan ook eerst een Insights Discovery Profiel. Want een succesvolle en prettige samenwerking begint met het herkennen, waarderen en benutten van de verschillen tussen teamleden. Vragen die hierbij horen zijn: Wat zijn de psychologische voorkeuren, kwaliteiten en valkuilen van de individuele teamleden? Wat betekent dit voor onze teamcultuur en teamdynamiek? Wat zijn – op basis van ieders individuele kwaliteiten – de sterke en zwakke punten van ons team? Wat heb ik van mijn teamgenoten nodig om op mijn best te kunnen zijn? En wat hebben mijn teamgenoten nodig van mij?

2. Hoe effectief is ons team?

De logische vervolgvraag: Hoe effectief is ons team en wat kunnen we doen om onze effectiviteit te vergroten? Het Insightsmodel voor Teameffectiviteit helpt teams hun effectiviteit te beoordelen en gericht actie te ondernemen daar waar dat het hardst nodig is.

Het Insightsmodel voor teameffectiviteit

Het model gaat uit van 4 gebieden die belangrijk zijn voor de effectiviteit van een team: de 4 pijlers van teameffectiviteit. Elke pijler is gekoppeld aan één van de 4 Insights Kleuren.

Focus hoort bij het streven van Vurig Rood om resultaten te boeken. Een team met een scherpe focus:

 • heeft een duidelijke richting;
 • weet precies wat zijn missie, visie en doelstellingen zijn;
 • houdt de blik gericht op de te behalen resultaten; 
 • onderneemt actie op de ‘juiste’ dingen;
 • komt afspraken na.

Ontbreekt die focus, dan gaat de aandacht van de teamleden alle kanten op, is er onduidelijkheid en onzekerheid over het waarheen en waarom. En wordt veel tijd verspild aan zaken die weinig met de doelstellingen te maken hebben.


Flow hoort bij de flexibiliteit en het sociale van Stralend Geel. Een team met een goede flow:

 • bedenkt samen oplossingen;
 • gaat de dialoog aan;
 • leert als team;
 • schakelt snel op input van buitenaf;
 • voert veranderingen door die nodig zijn om uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Is die flow er niet, dan is het team niet in staat adequaat in te spelen op verandering en kost het veel moeite om obstakels te overwinnen. Er is een grote kans dat het team vastloopt.Klimaat hoort bij de behoefte aan waardering en verbondenheid van Zacht Groen. In een team met een positief klimaat:

 • is er veel vertrouwen en respect
 • zijn de teamleden betrokken en gemotiveerd
 • zijn ze in staat én bereid om lastige discussies aan te gaan
 • blijft men ook onder druk een eenheid
 • helpen en steunen de teamleden elkaar

Heerst er een negatief klimaat, dan leidt het gebrek aan verbondenheid ertoe dat mensen minder gemotiveerd zijn, kliekjes vormen en niet bereid zijn hun eerlijke mening te geven. Een voedingsbodem voor roddels en sabotagegedrag.


Proces hoort bij de voorkeur van Helder Blauw voor orde, structuur en logica. Een team dat met een helder proces werkt:

 • heeft duidelijke rollen
 • weet precies hoe die rollen op elkaar inhaken
 • heeft de juiste combinatie van kennis en kunde in huis
 • kent een duidelijk besluitvormingsproces
 • meet en bewaakt de voortgang

Zijn de processen niet helder, dan weten teamleden niet goed wat er van hen wordt verwacht en wat zij van hun collega’s kunnen verwachten, is er weinig duidelijkheid over de voortgang en is de output van het team inconsistent.

De 4 pijlers van teameffectiviteit zijn onderverdeeld in 8 elementen


Oog voor resultaat
In een team dat hoog scoort op Oog voor resultaat zijn de teamleden gefocust op de te behalen resultaten en doen zij er alles aan om deze te realiseren. Ze voelen zich verantwoordelijk voor hun werk en zetten zich voor de volle honderd procent in.

Gezamenlijk doel
Een gezamenlijk doel zorgt ervoor dat alle teamleden precies weten wat hun te doen staat. Ze delen één visie, die is gekoppeld aan een hoger doel of missie. Het team is er bovendien van overtuigd dat het in staat is zijn missie, visie en doelstellingen te realiseren.

Wendbaarheid
Een team dat wendbaar is, reageert snel en speelt moeiteloos in op veranderingen. Teamleden zijn alert op wat er om hen heen gebeurt en gaan actief aan de slag met feedback. Ook zijn ze altijd op zoek naar nieuwe en creatieve manieren om zaken nog effectiever aan te pakken.

Samenwerking
Een team dat effectief samenwerkt, functioneert als een eenheid. Teamleden gaan de dialoog aan om samen oplossingen te bedenken. Ze leren van elkaar en beschouwen de persoonlijke ontwikkeling van elk individueel teamlid als een positieve bijdrage aan het collectief.

Vertrouwen
In een team met veel vertrouwen gaan mensen open en eerlijk met elkaar om. Ze durven zichzelf te zijn, omdat ze weten dat iedereen elkaar respecteert en waardeert. Ze kunnen op elkaar rekenen, zowel voor werkafspraken als persoonlijke steun.

Verbondenheid
In een team met verbondenheid voelen alle teamleden zich gewaardeerd en betrokken. Ze hebben een sterke band en er heerst een prettige werksfeer. Ook op moeilijke momenten steunen de teamleden elkaar. Ze kunnen met een gerust hart conflicten aangaan, omdat ze weten dat de dialoog constructief zal zijn.

Werkmethoden
In een team met effectieve werkmethoden is duidelijk wie wat doet op welke manier. De teamleden weten hoe beslissingen worden genomen en hoe hun rollen op elkaar inhaken. Ook zorgt het team ervoor dat het over de juiste mix van kennis en vaardigheden beschikt om alle taken te kunnen invullen.

Toetsing
Een team dat uitblinkt in Toetsing bewaakt de prestaties van zowel de individuele teamleden als het team als geheel. Daardoor is altijd duidelijk waar iedereen staat ten opzichte van de te behalen doelen. Teamleden kunnen altijd de consistentie en kwaliteit van hun performance checken en hun prioriteiten op elkaar afstemmen.

Wat levert het op?

Teams die met Insights aan de slag gaan:

 • leren welke invloed hun individuele én gezamenlijke voorkeuren hebben op de teamdynamiek en teamprestaties;
 • krijgen inzicht in de teamcapaciteiten en de aspecten die van invloed zijn op het teamfunctioneren;
 • gaan naar huis met heldere en praktische actieplannen waarmee het team in versneld tempo vooruitgang kan boeken en zijn doelstellingen kan realiseren.

Ook aan de slag met teamontwikkeling?

In ons gratis e-book ‘Teamontwikkeling: in 3 stappen naar een sterk teamlaten we je zien hoe je jouw team en daarmee de organisatie vooruit helpt.

>> Download het gratis e-book 

Deel deze pagina