header_featured

Teamontwikkeling is een belangrijke factor voor werkgeluk

13 april 2018

Een goede relatie met je collega's en leidinggevenden is een belangrijke factor voor werkgeluk. Maar teamcoaches Suzanne van Emden en Margriet van de Kamp zien in hun werk maar al te vaak dat de relatie met diezelfde collega's en leidinggevenden ook voor gedoe zorgt. En stellen de vraag: welke bagage hebben teamleden nodig om gedoe te voorkomen en werkgeluk te ervaren? Professionele teamleden pakken zelf de verantwoordelijkheid voor een succesvolle en plezierige samenwerking!

Professionele teamleden tonen eigenaarschap

Werken in teams is er de afgelopen jaren niet eenvoudiger op geworden. Dat komt enerzijds door het steeds complexer worden van de opdrachten. En anderzijds door de flexibilisering. Tegelijkertijd kunnen organisaties niet meer zonder teamwerk. Omdat we benieuwd waren hoe organisaties hiermee omgaan, vroegen we een aantal HR managers van grote organisaties en collega-coaches welke bagage professionele teamleden nodig hebben. Waar ze net als wij van overtuigd zijn: professionele teamleden tonen eigenaarschap. En pakken dus zelf de verantwoordelijkheid voor een goede samenwerking.

Meer werkgeluk als we stoppen met wijzen

Hierbij geldt: wijzen is verleden tijd, reflecteren een must en agenderen de sleutel. In plaats van dat medewerkers de schuld van een probleem afschuiven op een collega, de leidinggevende of de organisatie, moeten ze samen op zoek naar een oplossing. Wijzen naar de ander is een gewoonte van ons oerbrein, dat doodsbang is om ergens de schuld van te krijgen. Het helpt om technieken zoals 'ontschuldigen' toe te passen en teamleden op een andere manier naar zichzelf en het teamfunctioneren te laten kijken. Dat geeft ontspanning, waardoor het minder problematisch wordt om verantwoordelijkheid te nemen en de kans op werkgeluk toeneemt.

Zelfreflectie is een must

Waar alle HR managers het ook over eens zijn, is dat zelfinzicht een voorwaarde is voor eigenaarschap. Ieder teamlid moet naar zichzelf kunnen kijken als onderdeel van het team. Iedereen brengt zijn vaardigheden en kwaliteiten mee, maar ook zijn valkuilen, patronen en gevoeligheden. Als je hier zicht op hebt en er in de samenwerking mee om kunt gaan, kun je beter reageren op je omgeving. Zelfreflectie en reflectie op het teamfunctioneren zijn daarmee een must. Maar reflecteren als leerinstrument heeft ook iets paradoxaals. Al onze interviewkandidaten onderstrepen het belang ervan en erkennen tegelijkertijd dat 'reflectie' het kind van de rekening is in de waan van de dag. 

Maak zelfreflectie onderdeel van elk teamoverleg

Hier is agenderen de sleutel. Het is aan de teamleden om met steun van HR reflectiemomenten op de agenda te zetten. Wij zien dat alle HR afdelingen het goede gesprek proberen te faciliteren. Maar wij gaan graag nog een stapje verder: maak reflectie onderdeel van elk teamoverleg. Leer teamleden om bij aanvang van het overleg al te reflecteren op het proces: hoe zorgen wij ervoor dat we met elkaar alle agendapunten afhandelen? Help hen ook om te reflecteren op de relationele kant: hoe voeren we met elkaar een lastig gesprek? Als HR manager kun je hierin zowel het initiatief nemen als het goede voorbeeld geven. Vergeet daarbij niet om aan het eind van het overleg ook op het overleg zelf te reflecteren: wat ging goed en wat doen we de volgende keer anders?

Het is onze ambitie om teamleden hier zelf mee aan de slag te laten gaan en zelf te laten ervaren hoe ze gedoe kunnen voorkomen en werkgelukkiger kunnen worden. Wij helpen graag mee om onszelf overbodig te maken.

Een kijkje nemen in de koffer van een professioneel teamlid?

Lees het complete artikel van Suzanne van Emden en Margriet van de Kamp in ons magazine 'Van zelfinzicht naar werkgeluk'.

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk

Deel deze pagina