header_featured

4 teamculturen volgens Insights

Elk team is uniek. Een team is immers een verzameling individuele personen die allemaal hun eigen voorkeuren en kwaliteiten hebben. Maar net zoals we verschillende persoonlijkheidstypen onderscheiden, kunnen we ook een onderscheid maken in teamculturen. Inzicht in de teamcultuur helpt je team om te begrijpen waarom het functioneert zoals het functioneert, om zo effectiever te worden in het realiseren van de teamdoelen en de juiste route te vinden voor de verdere ontwikkeling van het team.

Van Insights Kleuren naar teamculturen

In veel teams overheerst één van de 4 Insights Kleuren. Die kleur bepaalt over het algemeen hoe het team zaken aanpakt en hoe het reageert in situaties van stress.

Voorkeur voor Helder Blauw – De denktank
Dit team gebruikt zijn rationele vaardigheden om zich naar de teamdoelstellingen toe te ‘denken’. De teamleden hebben talloze theorieën paraat en zullen eerst grondig nadenken voordat zij met gestructureerde ideeën komen. Bij het bedenken van oplossingen staat risicomanagement centraal. Het denkproces van het team is goed georganiseerd en wordt ondersteund door solide procedures.

Voorkeur voor Zacht Groen – De vereniging
De leden van dit team willen graag een vertrouwensband met elkaar opbouwen. Ze wisselen persoonlijke ervaringen met elkaar uit en zijn doorgaans openhartiger en ‘authentieker’ dan de leden van de andere teams. Het team is vriendelijk en behulpzaam. Het lijkt er soms op alsof de teamleden elkaar hebben gevonden op gedeelde interesses. Het team met een Groene voorkeur hecht aan tradities en is helder over zijn bedoelingen. Een teamdoel wordt alleen omarmd als alle teamleden zich daarin kunnen vinden.

Voorkeur voor Stralend Geel – De jazzband
Voor de leden van dit team is het belangrijk dat ze zich vrij kunnen uiten en voldoende ruimte krijgen voor zelfexpressie. Net als een jazzband gaat het team zeer creatief te werk. Alles wat nieuw en onbekend is, wordt met gejuich begroet. De teamleden communiceren op een informele manier en vinden het belangrijk dat iedereen ‘geniet van de reis’. Elke teamopdracht levert een ander resultaat op, zelfs als het om een opdracht gaat die elke dag opnieuw moet worden uitgevoerd.

Voorkeur voor Vurig Rood – De brandweer
Het team met een Rode voorkeur is doelgericht en heeft een duidelijke hiërarchische structuur. Buitenstaanders vinden dat dit team soms té fanatiek zijn doelstellingen nastreeft. De teamleden zijn goed georganiseerd en praktisch ingesteld. Iedereen weet precies waar zijn of haar verantwoordelijkheden liggen. Net als bij de brandweer draait het bij dit team om actie en resultaat. Het team staat open voor elke verandering die zijn prestaties kan verbeteren.

De 4 teamculturen op een slechte dag

Net zoals iedereen hebben ook teams wel eens een slechte dag. Hun kwaliteiten worden dan een beperking.

Voorkeur voor Helder Blauw – Obsessieve pennenlikkers
Op een slechte dag verandert de ‘denktank’ in een groep obsessieve pennenlikkers, vooral in de ogen van het team met een Gele voorkeur. In plaats van te handelen gaat het team alsmaar door met het verzamelen en analyseren van gegevens. Het team raakt hierdoor compleet verlamd en blijft slaafs vasthouden aan protocollen en procedures. Elk creatief idee wordt in de kiem gesmoord en de denktank stopt met denken.

Voorkeur voor Zacht Groen – Koppige fanatiekelingen
Op een slechte dag verandert de ‘vereniging’ in een groep koppige fanatiekelingen, vooral in de ogen van het team met een Rode voorkeur. De teamwaarden worden zo heilig verklaard dat alle energie opgaat aan de verdediging ervan. Het team raakt het contact kwijt met de rest van de organisatie en vaart zijn eigen principiële koers. Dit gebeurt doorgaans buiten het zicht van hun collega’s.

Voorkeur voor Stralend Geel – Losgeslagen feestbeesten
Op een slechte dag veranderen de leden van de ‘jazzband’ in een groep losgeslagen feestbeesten, vooral in de ogen van het team met een Blauwe voorkeur. Er was al weinig structuur, maar die is nu helemaal ver te zoeken. De teamleden beginnen ieder voor zich gezelligheid op te zoeken. Er worden bondjes gesloten en er ontstaan subgroepjes binnen het team. Iedereen heeft het naar zijn zin. Helaas heeft alle vrolijke actie helemaal niets te maken met het realiseren van de teamdoelstelling.

Voorkeur voor Vurig Rood – Territoriale bullebakken
Op een slechte dag verandert de ‘brandweer’ in een groep territoriale bullebakken, vooral in de ogen van het team met een Groene voorkeur. Het doet er niet meer toe HOE het resultaat wordt bereikt, alleen maar DAT het wordt bereikt. Ethiek en integriteit zijn ver te zoeken. Het team dendert door en relaties sneuvelen. De teamleden maken misbruik van hun macht, zonder ook maar enige rekening te houden met andermans gevoelens.

Wat is jullie teamcultuur?

Is jouw team een denktank? Of heeft het meer weg van een jazzband? Beantwoord de 10 vragen in ons gratis e-book ‘Teamontwikkeling: in 3 stappen naar een sterk team’ en ontdek jullie teamcultuur.

Deel deze pagina