Kenmerken van High Performance Teams: topsport versus bedrijfsleven

19 oktober 2017

Een goede performance is niet genoeg in een maatschappij waarin de technische ontwikkelingen sneller gaan dan de mens kan bevatten. High performance is wat we van onze teams verwachten. Het bedrijfsleven laat zich volop inspireren door de topsport, waar high performance een must is. Maar hoe realistisch is high performance eigenlijk in het bedrijfsleven?

Teamontwikkeling in vogelvlucht

 1. Forming. Volgens de theorie van Tuckman start een team met de forming-fase, die wordt gekenmerkt door enthousiasme, goede wil en onbekendheid met het potentieel van het team. De teamleden zijn van elkaar afhankelijk voor hun prestaties en verwachten van de leider dat deze richting geeft. ‘Behandel de ander zoals je zelfs behandeld wilt worden’ lijkt het motto, maar de praktijk is anders.
 2. Storming. Ieder mens is uniek en al gauw komen de verschillen in aanpak, persoonlijke stijl en manier van communiceren aan het licht. Langzamerhand steekt er een storm op in de vorm van conflicten, verwarring, wisselende gevoelens en twijfel.
 3. Norming. ‘Willen we hier uit komen, dan moeten we afspraken met elkaar maken’: de start van de norming-fase. Het wederzijds belang wordt zichtbaar en de volgende zaken worden afgestemd: gezamenlijk doel, gedragsnormen, besluitvorming en leiderschap. Al dan niet onder begeleiding van een professionele teamcoach.
 4. Performing. Het werkt: de samenwerking begint haar vruchten af te werpen en het vertrouwen groeit. Er komt ruimte om te experimenteren, teamleden spreken elkaar aan op kwaliteiten, feedback is constructief en er is ruimte voor humor. Het team staat in bloei, de creativiteit stroomt en de behoefte van de klant staat centraal.

Een High Performance Team in de topsport

Een goed functionerend team, dat is haalbaar. Maar wanneer is een team een High Performance Team? En hoe breng je je team op dat niveau? Hier kijkt het bedrijfsleven graag naar de topsport. Maar zijn topsport en zakelijke markt als het om teamwork gaat wel met elkaar te vergelijken? In de topsport staat iemands hele leven in het teken van de sport en dat ultieme einddoel, goud. Er zijn weinig kansen om te scoren en die moeten benut worden. Het is 80% trainen en 20% scoren. Iedere wedstrijd is een meting; zodra je verliest, lig je eruit. Het team werkt vaak lange tijd samen, waarbij de coach ervoor zorgt ervoor dat de teamleden zich ontwikkelen en belemmeringen worden opgeheven. Ieder brengt zijn unieke kwaliteiten in én haalt uit het team wat hij nodig heeft. Er is wederzijdse afhankelijkheid én verbinding. Goede communicatie is essentieel.

Een High Performance Team in het bedrijfsleven

Waar in de topsport alleen de top meetelt, bestaat een HPT in de zakelijke markt alleen bij de gratie van low(er) performing teams. Continu presteren op topniveau is een illusie, aangezien een carrière in de zakelijke markt minstens 2 keer zo lang duurt als een carrière in de topsport. Langdurig verbonden zijn aan 1 team brengt je niet altijd hogerop; van functie wisselen wordt juist gestimuleerd. In iedere functie zijn er continu deadlines te behalen en daarmee momenten om te scoren. En mocht dat een keer niet lukken, dan is het dikwijls mogelijk om de deadline te verschuiven. Daarbij wordt minimaal 80% van de tijd besteed aan het werk en met een beetje geluk 20% werktijd aan coaching, training en andere vormen van persoonlijke ontwikkeling. Zie je de verschillen?

Topsporters en topcoaches kunnen de zakelijke markt prima inspireren met hun ervaringen; er zijn ten slotte ook genoeg overeenkomsten. Maar hoe zet je deze inspiratie om in actie?

Banner-downloaden-e-magazine-high-performance-teams

3 gouden tips voor een High Performance Team

 1. Het is belangrijk om de verwachtingen van de teamleden goed op elkaar af te stemmen. Hierbij zijn de volgende vragen relevant:
  • wat verstaan wij onder high performance?
  • waar staan we nu en welke stap willen we maken?
  • welk gedrag is er nodig om een topprestatie te leveren?
 2. Flow ontstaat wanneer teamleden vanuit hun uniciteit een bijdrage leveren. Daarom is het noodzakelijk dat de teamleden hun eigen kwaliteiten (met bijbehorende valkuilen) én die van de andere teamleden leren kennen. Verschillen worden op elkaar afgestemd (wie vervult welke rol?) en de teamleden verbinden zich aan een gezamenlijk gedragen doel.
 3. Houd rekening met de verschillende behoeften die mensen hebben om te presteren. Waar de één zich in het zweet werkt om prestaties te leveren, richt een ander zich primair op harmonie en samenwerking. En waar de één vooral gericht is op interactie en plezier hecht een ander meer aan het nakomen van onderling gemaakte afspraken. Scoren lukt zolang er balans is tussen het leveren van een prestatie en het voldoen aan iemands persoonlijke behoeften.

High performance vraagt om continue investering

Tot slot: houd voor ogen dat high performance niet vanzelf plaatsvindt, maar juist vraagt om continue investering. De 80/20-verhouding trainen/scoren vanuit de topsport is voor de zakenwereld niet reëel. Draai het om en besteed daadwerkelijk 20% van je tijd aan teamontwikkeling. Focus daarbij op datgene wat het team nodig heeft om echt een stap verder te komen (er is tenslotte geen standaardrecept voor high performance) en je resultaten groeien. Gegarandeerd!

 

Deel deze pagina