header_featured

Gewaarworden versus Intuïtie: hoe ga jij met informatie om?

Stel je voor: Je hebt twee leidinggevenden met dezelfde dominante Insightskleuren. Sterker nog: ze zijn hetzelfde Insightstype, wat wil zeggen dat ze precies dezelfde Insights kleurenvolgorde hebben. En toch werk jij, iemand met een aan hen tegengesteld profiel, met de één veel makkelijker samen dan met de ander. Hoe kan dat? Het zou zomaar eens te maken kunnen hebben met een verschillende voorkeur voor de Jungiaanse functies Gewaarworden en Intuïtie.

Laten we vooropstellen dat ieder mens uniek is. Zelfs als twee mensen dezelfde Insights wielpositie hebben (en daarvan zijn er 72!), zullen ze verschillend gedrag laten zien: iedereen gebruikt de Insightskleuren met een andere intensiteit. Maar als jij twee leidinggevenden hebt met bijvoorbeeld eerste kleur Rood en tweede kleur Blauw, dan zit het er dik in dat ze allebei sterk op resultaat zijn gefocust en hun doel graag zo efficiënt mogelijk bereiken. En die wetenschap helpt je om goed met hen samen te werken. 

Voorkeur voor Gewaarworden of Intuïtie

Waarom gaat dat met de één dan toch prettiger dan met de ander? Helemaal als je bedenkt dat jullie zulke verschillende voorkeurskleuren hebben? Omdat jullie wellicht op een bepaald vlak wél op elkaar lijken, en wel in de manier waarop jullie met informatie omgaan. De Zwitserse psycholoog en psychiater Carl Gustav Jung, op wiens gedachtegoed onze kleurentaal is gebaseerd, ontdekte namelijk dat mensen ook op dit gebied verschillende voorkeuren hebben. Sommige mensen hebben een voorkeur voor Gewaarworden: ze gebruiken hun zintuigen om feiten te registreren en zijn vooral geïnteresseerd in het hier-en-nu. Anderen gebruiken liever Intuïtie om patronen te zien en verbanden te leggen. Zij zijn vooral geïnteresseerd in wat zou kunnen zijn. Deze zogenoemde irrationele of waarnemende functies kunnen met elke Insightskleur tot uiting komen.

Stappenplan of vrijheid?

Terug naar ons voorbeeld. Waar jouw leidinggevenden allebei een voorkeur voor Rood en Blauw hebben, heb jij een voorkeur voor Groen en Geel. Daaruit kunnen we afleiden dat jullie tegenpolen zijn, niet alleen in de manier waarop jullie op ervaringen of prikkels reageren (Extraversie versus Introversie), maar ook in de manier waarop jullie tot beslissingen komen (Denken versus Voelen). Maar jij en X, de leidinggevende met wie je zo fijn samenwerkt, delen een voorkeur voor Intuïtie. Leidinggevende Y heeft een voorkeur voor Gewaarworden. Allebei geven ze duidelijk aan waar ze naartoe willen en wat in dat kader jouw doelstellingen zijn, maar X laat jou vrij in hoe je die realiseert. Vanuit jouw voorkeur voor Intuïtie vind jij het heerlijk om die stip aan de horizon aangereikt te krijgen en zelf uit te zoeken hoe je daar gaat komen. Daarom kan het ook zo botsen met leidinggevende Y, die veel meer vasthoudt aan hoe het altijd is gedaan en manieren van werken waarvan hij weet dat ze efficiënt zijn. Hij laat jou veel minder je gang gaan en geeft je bij elke opdracht een stappenplan mee. Inzicht in jullie voorkeuren helpt je om te begrijpen waar het mis gaat tussen jullie en hierover het gesprek aan te gaan.

De juiste balans vinden

Wat voor de Insightskleuren geldt, geldt gelukkig ook voor de Jungiaanse functies Gewaarworden en Intuïtie: je kunt ze allebei inzetten, maar het een gaat je doorgaans wat makkelijker af dan het ander. En bij allebei horen kwaliteiten én valkuilen; ook hier gaat het weer om de juiste balans vinden. Als je alleen maar Intuïtie gebruikt, blijf je mogelijkheden onderzoeken en kom je niet tot resultaat. Gebruik je alleen Gewaarworden, dan blijf je hangen in wat er is of was en kom je niet tot iets nieuws. Superkrachtig daarentegen is het als je beide inzet. Als je droomt met beide benen op de grond. Nieuwe dingen bedenkt én ze uitwerkt met een goed stappenplan. In het diepe durft te springen, maar ook weet hoe je aan de overkant gaat komen.

Inzicht in psychologische voorkeuren helpt je om jezelf en anderen beter te begrijpen en is het startpunt van persoonlijke ontwikkeling. We helpen je er graag mee. 

Deel deze pagina