header_featured

De kracht van purpose

Waarom het 'waarom' zo belangrijk is in de nieuwe wereld van werk en hoe je het gebruikt – met Natalie Pearce, Insights Purpose Consultant

Naast empathisch leiderschap en mogelijkheden om flexibel te werken, is er nog iets anders wat voorheen als een 'nice to have' werd beschouwd, maar waar organisaties nu veel belang aan hechten, en dat is purpose. In de voorbije periode veranderde niet alleen de manier waarop, maar ook waar we werken, waarbij in 2021 ongeveer een op de vier medewerkers zijn baan opgaf (ook wel de 'workquake' genoemd). Daardoor is er nu meer dan ooit behoefte aan een duidelijke richting en een gedeelde visie op waarom we doen wat we doen. Dit is het moment om je purpose doelbewust te gebruiken om de organisatie vooruit te helpen en teams te inspireren een positieve verandering te maken. En dan maakt het niet uit of je een werkgever bent die bezig is met een strategie voor personeelsbehoud of een gedesillusioneerde medewerker die het zat is dat organisaties een purpose en waarden beweren te hebben, maar daar niets mee doen.

Organisaties zonder purpose betalen daar een hoge prijs voor: tijdens corona raakten ze stuurloos en verloren ze veel geld en medewerkers. Volgens cultuuradviesbureau The Future Kind Collective doen purpose-gedreven organisaties het 120% beter op de aandelenbeurs, neemt de productiviteit van hun medewerkers met 225% toe en weten ze klanten voor de lange termijn aan zich te binden (79% van de klanten zegt loyaal te zijn aan purpose-gedreven merken). "Zowel met het oog op de klant, als met het oog op de omzet en de productiviteit van je mensen loont het de moeite om werk van je purpose te maken", zegt Natalie Pearce, Insights Strategy Consultant en medeoprichter van The Future Kind Collective. "Als ik leider van een organisatie was en die cijfers zag, zou ik wel weten wat me te doen stond.”

Na alle ups en downs van de afgelopen twee jaar, met de nieuwe manieren van werken en de stroomversnelling waarin de digitalisering terechtkwam, is het geen wonder dat de tagline 'Why not or why bother?' aan het begin van 2022 trending was op LinkedIn. Een nieuw besef van purpose had grote invloed op de beslissingen van mensen en zorgde er uiteindelijk voor dat organisaties serieus aan de slag moesten met hun purpose. Anders liepen ze het risico hun talenten, hun klanten en hun positie op de markt kwijt te raken.

"Organisaties die niet willen veranderen, lopen een groot risico", zegt Pearce. "Maar voor organisaties die zich inzetten voor een betere toekomst voor iedereen, biedt dit een geweldige kans." Organisaties kunnen zich niet meer verschuilen achter posters met het obligate lijstje kernwaarden. Leiders kunnen niet meer van hun mensen verwachten dat ze aanwezig zijn puur om aanwezig te zijn. De noodzaak van een hoger doel gaat veel verder dan dagelijkse to-do-lijstjes of de manier waarop je je kantoor inricht. In 2025 zal ongeveer 75% van het personeelsbestand uit op purpose gerichte millennials bestaan (en ongeveer 27% uit Generatie Z). Zij geven de voorkeur aan werkgevers met een relevant hoger doel, en dat betekent dat de organisaties die in de toekomst succesvol zullen zijn, díe organisaties zijn die nu bereid zijn een stapje terug te doen en na te denken over waarom ze op aarde zijn.

De betekenis van purpose: 'ikigai' en impact

"De essentie van purpose is dat je het nooit zult bereiken. Het is onhaalbaar. Je moet onderliggende doelen hebben die je helpen naar je purpose te leven of die eraan bijdragen, maar je moet je purpose nooit bereiken – want wat komt daarna?" - Natalie Pearce

Dus wat is een purpose? Het woord purpose wordt vaak verkeerd uitgelegd. "Het is in wezen de reden waarom iets bestaat", legt Pearce uit, "en doorgaans is dat iets 'hogers' dan geldelijk of persoonlijk gewin." Pearce, medeoprichter van The Future Kind Collective, dat bedrijven helpt sneller en duurzamer te groeien door samen met hen hun purpose te bepalen, gebruikt hiervoor het Japanse concept 'ikigai' – je 'reden van bestaan'. Deze wordt vaak weergegeven in een venndiagram met vier onderdelen – 1. waar je goed in bent, 2. waar je van houdt, 3. wat de wereld nodig heeft en 4. hoe je waarde creëert. "Het idee is, dat als je iets vindt dat zich perfect op de snijpunten van deze elementen bevindt, je je purpose hebt gevonden."

Hoewel iedereen een unieke persoonlijke purpose heeft, is het belangrijk om te onthouden dat het er bij purpose om gaat dat je iets voor een hoger doel doet dan dat je er alleen zelf voordeel van hebt. Een purpose is niet egotistisch; ze eist geen ruimte op, heeft geen bevestiging nodig en vraagt niet om aandacht. Purpose gaat niet om prestaties, maar om richting: het is dat wat ervoor zorgt dat alles wat je doet op één lijn ligt met je waarden, en wat je vooruit helpt. Het kan stilletjes van binnenuit een verandering in gang zetten, of stap voor stap, persoon voor persoon, handeling voor handeling voor wereldwijde impact zorgen.

Daarom is het een krachtige verbindende factor op de werkvloer, die teams op één lijn houdt. "Het mooie aan een purpose is dat het je helpt om beter verbinding met anderen te maken", zegt Pearce. "Het hele idee van je 'tribe' vinden, wordt haalbaarder als je weet wie je bent, waar je in gelooft en waar je naar streeft." Zoals uit een onderzoek bleek dat onlangs door de University of Pennsylvania werd gepubliceerd: tijdens corona voelden mensen die een sterker gevoel van purpose hadden zich minder eenzaam en maakten ze gezondere keuzes om te voorkomen dat ze ziek werden. Pearce vervolgt: "Het onderzoek suggereert dat als je een purpose hebt in je leven, de kans groter is dat je fysiek en mentaal gezond blijft. Het maakt niet uit of je purpose groot of klein is. Het gaat erom dat die ons bestaan beïnvloedt op manieren die een impact hebben op onze fysieke en mentale gezondheid en ons algemeen welzijn."

Nu onze wereld alsmaar groter wordt en we steeds vaker over grenzen heen samenwerken, moet een purpose krachtig en beknopt zijn, zodat die naar andere teams en culturen kan worden vertaald, en lang meegaat. "Dat je met elkaar op één lijn zit, is zó belangrijk voor succes", zegt Pearce. "Als binnen een organisatie verschillende dingen worden geroepen als het over de purpose gaat, verwatert de boodschap en doet dat af aan het verhaal dat je aan je medewerkers vertelt over de richting, missie en visie van de organisatie en dat waar iedereen zo hard zijn best voor doet. Zorg er dus voor dat je één purpose hebt, wees daar heel duidelijk over, en geef die vervolgens een plek binnen je teams, processen en systemen." Geheel volgens verwachting wees een onderzoek dat in Harvard Business Review werd gepubliceerd uit dat purpose-gedreven organisaties een grotere wereldwijde expansie lieten zien (66% ten opzichte van 48%).

Je purpose benutten: veerkracht en beloning

"Betekenis en purpose vormen de brug waarop mensen die tegenslag ervaren een betere toekomst voor zichzelf kunnen opbouwen." - Ian Faulder, Senior L&D Consultant, Insights

Of het nou gaat om het aantrekken van nieuwe medewerkers met behulp van een sterke visie, of om het geïnspireerd en op één lijn houden van teams door middel van actiegerichte doelen: organisaties met een purpose zijn niet alleen beter door de pandemie heen gekomen, ze gebruiken die ook om verandering te realiseren. Ze geven hun strategie opnieuw vorm om relevant te blijven in een snel veranderende wereld en zich aan te passen, terwijl ze hun kernwaarden trouw blijven.

Een purpose hebben maakt veerkrachtig. Daarbij vraagt veerkracht om aanpassingsvermogen.

Organisaties die tijdens de pandemie in staat waren om mee te bewegen en hun 'waarom' bleven herzien, springen eruit. "De bedrijven die het goed deden tijdens de coronacrisis waren degenen met een duidelijke purpose en waren in staat om van hun 'gewone' manier van werken over te stappen op iets anders", zegt Pearce. "Een goed voorbeeld waren cafés met de purpose de lokale community te bedienen. Toen ze hun deuren niet konden openen om hun gebruikelijke service te bieden, stapten ze over op het leveren van speciale pakketten voor mensen in thuisisolatie." Hun purpose bleef onveranderd. Ze vonden alleen nieuwe manieren om die te realiseren.

Dit is waar het belangrijk wordt om een onderscheid te maken tussen je purpose en je 'visies' en 'missies', aldus Pearce. Je purpose is je bestaansreden, maar je visie is de toekomst die je voor je ziet en wil creëren, het beeld dat jou inspireert. Je 'missies' zijn de dingen die je moet doen om daar te komen (je doelen, kortgezegd). Missies kunnen en moeten - afhankelijk van de context - vaak veranderen, terwijl je visie consistent moet zijn om je op koers te houden; het is de Poolster die jou en je mensen de weg wijst in moeilijke en veranderende tijden.

Toch is het goed om "open te staan voor nieuwe richtingen", zegt Pearce. Denk aan dat belangrijke onderdeel van ikigai: "wat de wereld nodig heeft" (of voor organisaties: "de menselijke behoeften waarop je inspeelt") wanneer je opnieuw naar je purpose kijkt. De meest succesvolle organisaties zijn degenen die niet alleen op verandering reageren door hun diensten aan te passen en te doen wat moet worden gedaan, maar degenen die daarnaast ook hun purpose bijstellen zodat die past bij wat de wereld nu en in de toekomst nodig heeft.

Hoe kunnen organisaties de kracht van purpose gebruiken om in tijden van crisis en verandering mensen aan te trekken en aan zich te binden, en teams te bouwen?
  

 1. Wees authentiek en communiceer je purpose effectief
  Hoewel de kracht van purpose onmiskenbaar is, kan het een uitdaging zijn om de steun van medewerkers te krijgen, vooral wanneer die teleurgesteld zijn door wel steeds over de purpose te horen, maar hier niks van te zien. Organisaties doen vaak grootse uitspraken over waarden en purpose, maar als medewerkers niet zien dat het gedrag van hun directie en leidinggevenden daarmee in overeenstemming is, kunnen er problemen ontstaan.

  Een purpose 'in actie zien' start weliswaar aan de top van de organisatie, maar net zoals bij de bedrijfscultuur (die uiteindelijk de som van alle gedragingen is) kan en moet iedereen in een bedrijf een actieve rol spelen: "Iedereen moet eigenaarschap nemen voor de purpose van een organisatie en de missies die daarbij horen", zegt Pearce. "Om je medewerkers en klanten te laten zien dat je het echt meent, moet je ervoor zorgen dat je acties en beslissingen je purpose ondersteunen op zowel micro- als macroniveau." Ze stelt voor 'purpose-gedreven leiders' aan te stellen op elk niveau binnen het bedrijf. "Er zijn veel bedrijven die mooi praten over hoe purpose-gedreven ze zijn, maar als hun acties daar niet bij aansluiten, dan hebben die woorden weinig waarde. Mensen worden het moe en haken af. Een purpose moet meer zijn dan mooie woorden. Je purpose moet een plek krijgen in elk onderdeel van de organisatie en je helpen om besluiten te nemen. Om dit te doen, moet je de organisatiebrede purpose koppelen aan de individuele rollen en verantwoordelijkheden van de mensen in je team. Van directie en leiderschapsteam tot en met het ondersteunend personeel."

  Met de toenemende behoefte aan transparantie, wordt ook accountability belangrijker. Als je in de purpose van je organisatie gelooft en haar waarden inspirerend vindt, hóud de organisatie daar dan aan. "Er zijn bedrijven die in het verleden misschien niet zo geweldig zijn geweest", zegt Pearce, "maar die zichzelf in deze nieuwe wereld opnieuw proberen uit te vinden, op een authentieke manier." Als medewerker moet je er dus voor zorgen dat je zelf ook de organisatiewaarden naleeft en uitdraagt: wees een ambassadeur voor de verandering die je wilt zien, ongeacht je functie.
   
 2. Maak je purpose onderdeel van je wervingsstrategie

  "Idealiter ga je bij een organisatie aan de slag omdat je in hun visie en missie gelooft en omdat hun purpose je aanspreekt", zegt Pearce. "Je bent gemotiveerd om ze te helpen die purpose na te streven en hun missie te voltooien." De eerste stap bij werving is om HR en personeelsmanagers bij je purpose te betrekken, zodat ze op een authentieke manier verbinding kunnen maken met toekomstige medewerkers. Nu de "diepere purpose" de op een na belangrijkste factor is bij het overwegen van een nieuwe baan, spreekt het voor zich dat je die benut in je wervingsstrategie.

  "Sollicitanten moeten vragen hoe de rol waarin ze geïnteresseerd zijn bijdraagt aan de algemene purpose van de organisatie. En als werkgever of leider van het sollicitatiegesprek moet je ervoor zorgen dat je die vraag kunt beantwoorden. Je valt op door erover te praten tijdens het sollicitatiegesprek... Stel je voor dat jij naar een sollicitatiegesprek gaat en ze vertellen je over de purpose en de visie van de organisatie en hoe deze specifieke rol helpt om die te realiseren. Daarmee onderscheidt je je echt van alle andere sollicitatiegesprekken die een kandidaat heeft."

  Dit is vooral belangrijk voor mensen van Generatie Z, die het heel belangrijk vinden dat organisaties een heldere purpose hebben die veel verder gaat dan de baan zelf. Mensen betrekken bij sociale en wereldwijde aangelegenheden en de MVO-strategie van je organisatie, is een geweldige manier om jongere kandidaten te verleiden bij jullie te komen werken.

  "Ons klimaat verandert, institutioneel racisme is zichtbaarder dan ooit en er zijn nog steeds bedrijven die mensen als gebruiksvoorwerpen behandelen”, vervolgt Pearce. Er is een recordaantal mensen met burn-out, stress en depressie. Generatie Z en de millennials zeggen "we hebben er genoeg van" en zoeken mogelijkheden om een betere wereld en samenleving te creëren."

 3. Gebruik zelfbewustzijn om je purpose te realiseren en je doelen te bereiken – met Insights Discovery

  Zelfbewustzijn helpt organisaties niet alleen om duidelijkheid te krijgen over hun purpose (het 'waarom' en hoe dat bijdraagt aan 'wat de wereld nodig heeft' (ikigai)). Het kan ons ook helpen om de persoon of organisatie te zijn die we moeten zijn om die purpose te realiseren (of op z'n minst de bijbehorende 'missies' te voltooien).

  Insights Discovery (een eenvoudig en toegankelijk vierkleurenmodel dat mensen helpt zichzelf en anderen te begrijpen) helpt je om te begrijpen hoe je persoonlijke voorkeuren en gedrag je helpen of juist belemmeren om je doelen te verwezenlijken. Met behulp van het Insights Discovery Profiel, waarin (onder andere!) staat welke kleuren* we van nature het liefst gebruiken, worden we ons niet alleen meer bewust van ons gedrag in het hier en nu, maar kunnen we ons ook afvragen wat voor persoon we moeten zijn om onze toekomstdromen te realiseren. Ian Faulder, consultant bij Insights, licht dit toe:

  "Als iemand ziet dat de koers die hij voor zichzelf heeft uitgestippeld en de persoon die hij over tien jaar zal zijn, hem verder van zijn purpose afbrengt, dan werkt het niet. Het gaat erom dat je deze dingen bij elkaar brengt: dat je begrijpt wat je purpose kan zijn, het onder woorden kunt brengen, en dan kijkt of je je purpose gaat realiseren met wie je nu bent en hoe je de dingen nu doet." Hij vervolgt: "De echte ontwikkeling gebeurt wanneer je in detail kijkt naar de relatie die je met elk van de vier kleuren hebt. Hoe heb je geleerd je te gedragen met gebruik van die kleuren? En welke moet je meer gebruiken om de beste versie van jezelf te zijn en je doelen te bereiken? Iedereen is uniek. Niemand gebruikt slechts één kleur. We gebruiken alle vier de kleuren de hele tijd. We zijn de hele tijd uniek. Maar het is essentieel dat je weet wat je dominante kleuren zijn en wat de valkuilen zijn als je niet waar nodig bijstuurt. Het draait allemaal om zelfmanagement."

Het enige dat we zeker weten over de toekomst, is dat die onzeker is. De behoefte aan een purpose is nu groter dan ooit. Een purpose is nog nooit zo essentieel geweest om als organisatie relevant en authentiek te blijven, als leider duidelijk en visionair, als individu veerkrachtig, en als team op één lijn door middel van gedeelde waarden. In plaats van zoveel focus te leggen op een haastige 'terugkeer naar normaal' of 'terugkeer naar kantoor', moeten we helemaal naar het begin teruggaan en ons afvragen waarom we überhaupt met een organisatie zijn gestart. Of het nou gaat om een merk dat al 500 jaar bestaat of om een start-up; het is nu tijd voor reflectie en een nieuwe start. Tijd om met een frisse blik opnieuw de waarom-vraag te stellen. "Als je maar goed kijkt", zegt Pearce, "heeft elke baan op de wereld een purpose en waarden." Dus wat zijn die van jou? Het is tijd om daarachter te komen.

Ga naar The Future Kind Collective voor meer informatie over hoe je met je purpose aan de slag kunt met Natalie Pearce. Neem vandaag nog contact op met Insights om meer te ontdekken over hoe zelfbewustzijn jou en je organisatie kan helpen meer purpose-gericht te zijn. We hopen binnenkort van je te horen!

Deel deze pagina