Geld is niet langer de drijfveer! Wat zijn de nieuwe motivatiefactoren?

06 november 2018

De traditionele drijfveren zijn passé. Macht, angst, positie, controle en geld hebben niet meer het gewenste effect op de productiviteit van medewerkers. Natuurlijk moet je genoeg verdienen om de rekeningen te kunnen betalen, maar geld is niet langer dé drijfveer. Uit onderzoeken blijkt dat hogere beloningen niet alleen niet werken, maar zelfs demotiveren! Als de geldkwestie van tafel is, kunnen mensen zich concentreren op hun werk. Welke moderne motivatiefactoren kunnen leiders dan inzetten om het beste uit hun medewerkers te halen?

3 motivatiefactoren voor nieuw leiderschap  

Als geld niet langer de belangrijkste drijfveer is, kunnen leiders volgens Dan Pink inzetten op een drietal motivatiefactoren: autonomie, meesterschap en zingeving.

  1. Autonomie
    Als leider in deze tijd is het belangrijk dat medewerkers de ruimte krijgen om zelf sturing te geven aan hun werkzaamheden, dat ze autonoom kunnen opereren. Dit betekent dat je als leidinggevende moet kunnen loslaten. Wegbewegen van oude ‘command and control’ modellen en je medewerkers de vrijheid en verantwoordelijkheid geven om ‘hun eigen ding’ op hun eigen manier te doen. Dat vergt vertrouwen; niet alleen in de capaciteiten van medewerkers, maar ook (en vooral!) in jezelf. Het vertrouwen dat loslaten geen afbreuk zal doen aan je positie, aan het respect dat je krijgt; het vertrouwen dat loslaten je gezag niet ondermijnt, maar juist kan vergroten.
  1. Meesterschap ontwikkeling
    Meesterschap is een tweede belangrijke factor waar mensen motivatie uithalen. De kans om zich persoonlijk te ontwikkelen en ergens in uit te blinken. Als leider moet je de vaardigheden in huis hebben of ontwikkelen om de dialoog met medewerkers aan te gaan en te helpen bepalen waar het ontwikkelpotentieel van iedere individuele werknemer zich bevindt en hoe dat er precies uitziet.
  1. Zingeving
    Tot slot is het belangrijk dat mensen plezier hebben in hun werk. Dat ze weten waar ze het voor doen. Als leider moet je die zingeving kunnen vinden in iedere afzonderlijke medewerker; dat wil zeggen dat je de medewerker helpt bij die ‘zoek- en vindtocht’. Want zingeving is voor ieder mens anders. Voor nieuwe leiders  is het daarom van belang dat ze in staat zijn om op elk niveau contact te maken met medewerkers en zich te verplaatsen in de ander, ongeacht positie of functie. Pas als je verbinding hebt met iemand, kun je achterhalen wat iemand gelukkig maakt of zou kunnen maken; kun je aanvoelen en achterhalen in hoeverre de ander daadwerkelijk het gevoel heeft zinvol bezig te zijn.

Effectief leidinggeven voor jonge leiders  

In de huidige cultuur zien we steeds vaker jonge mensen met managementverantwoordelijkheden. Ze worden geacht op een inspirerende manier leiding te geven aan medewerkers die vaak ouder zijn dan zijzelf. Maar hebben die jonge mensen wel de levenservaring en wijsheid in huis die nodig zijn om effectief leiding te geven? Hoe kunnen ze dat het beste aanpakken?

Het belang van zelfinzicht

Zelfinzicht is ook hier een voorwaarde om te kunnen aanhaken bij de drie moderne motivatiefactoren. Je kunt mensen pas autonomie geven, als je ook effectief sturing aan jezelf kunt geven. Dat eerder genoemde vertrouwen in jezelf, daarvoor moet je weten wat je zelf nodig hebt, waar je eigen behoeften liggen, waar je voorkeuren naar uitgaan. En als het om meesterschap gaat, is het niet anders. Hoe kun je zien waar de kansen voor ontwikkeling voor een ander liggen als je niet hebt nagedacht over je eigen (persoonlijke) ontwikkeling?

Nieuwe leiders durven zich kwetsbaar op te stellen

Als nieuwe leider ben je in staat om te ontdekken wat jou gelukkig maakt en dat over te brengen op anderen. Je durft je kwetsbaar op te stellen, betrekt mensen bij de besluitvorming en komt er eerlijk voor uit als je het even niet meer weet. Loslaten, ontwikkelen en effectief overbrengen dat - ongeacht wat ze doen - medewerkers zinvol bezig zijn en waarde toevoegen aan het team en aan de organisatie als geheel.

De conclusie?

Vanuit zelfinzicht kun je als leider de volgende stap zetten en inzichten opdoen over de voorkeuren en behoeften van anderen. Aansluiting vinden op emotioneel niveau. Deze verbondenheid maakt het mogelijk om in partnerschap te werken aan een uiterst gemotiveerd team. En dat geld niet gelukkig maakt, wisten we eigenlijk al lang.

Meer lezen over Leiderschap?

Bestel dan ons gratis magazine 'Nieuw Leiderschap'. Ruim 100 pagina’s rond het thema 'Leiderschap' over hoe de theorie kan worden getransformeerd naar de praktijk van alledag.

Banner-bestellen-magazine-nieuw-leiderschap

Deel deze pagina