header_featured

De 7 belangrijkste eigenschappen voor duurzaam leiderschap

19 november 2019

Moderne leiders sturen niet alleen op winstgevendheid, maar hebben ook oog voor de maatschappelijke impact van hun organisatie. Maar over welke eigenschappen moeten die leiders beschikken? Executive search-bureau Ebbinge en Nyenrode Business Universiteit vroegen het aan 28 Nederlandse CEO’s en leidinggevenden.

In de Verenigde Staten gaven tientallen grote bedrijven onlangs te kennen de aandeelhouder niet meer op de eerste plaats te zetten, schrijft MT. Ook in Nederland wordt van leiders verwacht dat zij verder kijken dan de winstcijfers en oog hebben voor de impact die hun bedrijf heeft op maatschappij en milieu. Ebbinge deed samen met Nyenrode Business Universiteit onderzoek naar welke vernieuwing in leiderschap nodig is om een organisatie ‘beter, duurzamer en inclusiever’ te maken. Daarvoor werden 28 interviews met Nederlandse CEO’s en leidinggevenden gehouden. Onder de geïnterviewden bevonden zich onder meer Arie Koorneef (ASN Bank), Erik Does (EkoPlaza), Volkert Engelsman (Eosta) en Mariah Mansvelt Beck (Yoni). Uit de antwoorden distilleerden de onderzoekers 7 kwaliteiten van wat zij Echt Leiderschap noemen. Deze 7 kwaliteiten zijn onderscheidend, maar kunnen in meer of mindere mate bij leiders aanwezig zijn. 

De 7 eigenschappen van ‘Echte Leiders’:

 1. Zelfbewust
  Een echte leider heeft een goed zelfinzicht. Dit betekent dat hij niet alleen kennis heeft van zijn kwaliteiten, maar ook van zijn tekortkomingen. Volgens een van de geïnterviewden gaat duurzaam leiderschap juist over de vraag wie je bent als mens. ‘Geloof jij mensen, vertrouw jij in mensen; zit jij niet je eigen ego te projecteren op een heel bedrijf?’
 2. Verantwoordelijk
  Leiders mogen niet weglopen voor verantwoordelijkheid. Hier gaat het niet alleen om de verantwoordelijkheid voor het bedrijf, maar ook om de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de omgeving. Echte leiders willen hun talenten inzetten om een positieve maatschappelijke impact te maken.
 3. Visionair
  Echte leiders hebben geen strategie, maar een eigen visie of purpose. Ze laten zich niet leiden door de waan van de dag of kleine tegenslagen, maar houden vast aan hun langetermijnvisie en weten mensen te enthousiasmeren voor hun visie. Tegelijkertijd, zo zegt een van de geïnterviewden, moet je wel open staan voor kritische geluiden.
 4. Risicobereid
  Wie geen risico’s durft te nemen, verandert niets. Leiders beperken zich niet tot het onder controle houden van zaken, maar zijn veranderingsgezind en bereid de consequenties van hun handelen te dragen. Ze tonen lef en gaan tegen gangbare opvattingen in. ‘Innovatie is 75% tegengas overwinnen’, aldus een geïnterviewde.
 5. Verbindend
  Een leider is een bruggenbouwer die zowel binnen als buiten de organisaties relaties kan opbouwen. Dit vereist inlevingsvermogen en de bereidheid om je kwetsbaar op te stellen. Een goede leider deelt de successen en zorgt goed voor de mensen om hem heen.
 6. Koersvast
  Een koers uitstippelen en daar volledig voor gaan is een belangrijke eigenschap van duurzame leiders. Leiders laten zich niet te gemakkelijk verleiden om van hun visie af te wijken en stellen hun doel altijd boven het redden van hun eigen hachje.
 7. Impactvol
  Een leider wil iets nalaten en is intrinsiek gemotiveerd door het doel dat hij of zij voor ogen heeft. ‘Aan het eind van mijn leven wil ik het gevoel hebben: ik heb iets nagelaten, ik heb iets bereikt. Ik had een visie, een passie’, zo verantwoord een van de geïnterviewden deze kwaliteit.

Meer zelfbewustzijn met Insights 

Echte leiders zijn zelfbewuste leiders. Daarom start leiderschapsontwikkeling volgens Insights ook altijd met zelfinzicht. Onze oplossingen helpen leiders om:

Banner-bestellen-magazine-nieuw-leiderschap

Deel deze pagina