Zo creëer je een cultuur die employee engagement stimuleert

Medewerkers die engaged zijn zorgen voor een hogere productiviteit, betere resultaten, meer winst, tevreden klanten en minder personeelsverloop. Het zijn de mensen die het verschil maken voor een organisatie en voor vernieuwing zorgen. Maar engagement – een vruchtbare combinatie van betrokkenheid en bevlogenheid - is niet vanzelfsprekend. In Nederland is minder dan de helft van de medewerkers engaged. Het is aan de organisatie om te zorgen voor een cultuur die engagement stimuleert. Daarna is de medewerker aan zet.

Employee engagement wordt vaak vertaald met medewerkersbetrokkenheid – een gevoel van verbondenheid met de organisatie. Maar engagement gaat ook over bevlogenheid: over helemaal opgaan in en energie krijgen van je werk, over geïnspireerd zijn en werken vanuit passie. Een medewerker die engaged is, pik je er dan ook zó uit: het is degene met de beste ideeën en resultaten, de collega met wie je het prettigst samenwerkt, de trotse ambassadeur voor de organisatie. Altijd bereid nét wat harder te lopen en zeer gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen.

Maar engagement kun je niet afdwingen. Natuurlijk hebben de organisatie en haar leiders hierin een belangrijke verantwoordelijkheid: zij zorgen voor de juiste cultuur en context. Maar het is de individuele medewerker die de keuze maakt om engaged te zijn. En het maken van die keuze start met zelfinzicht; het beantwoorden van de vragen: Hoe engaged ben ik eigenlijk? Wat kan mijn engagement verhogen? En wat staat mijn engagement in de weg?

Employee engagement volgens Insights

De medewerker moet het doen, maar de organisatie en haar leiders creëren de juiste context. Een context die de betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerker stimuleert, houdt rekening met de 4 belangrijkste kenmerken van engagement:

  • Engagement is personal – Bied medewerkers de mogelijkheid hun zelfinzicht te verbeteren. Zodat ze gaan inzien wat zij nodig hebben om zich echt betrokken en bevlogen te voelen én begrijpen hoe aan deze behoeften kan worden voldaan.
  • Engagement is relational – Meer inzicht in zichzelf én anderen helpt je medewerkers om te begrijpen hoe zij het prettigst samenwerken. Deze kennis draagt in belangrijke mate bij aan een positief werkklimaat.
  • Engagement is purposeful – Een voorwaarde voor betrokkenheid is het gevoel dat je werk een duidelijk doel dient en aansluit bij wat jij belangrijk vindt in het leven. Help je medewerkers om hun waarden op één lijn te brengen met die van de organisatie en hun werk als betekenisvol te zien.
  • Engagement is organisational – Iedereen in de organisatie – niet alleen de leider – is verantwoordelijk voor een positieve werkomgeving. Een werkomgeving waarin ieders bijdrage ertoe doet, mensen elkaar waarderen en open over de cultuur van de organisatie kan worden gesproken.

Focus op mindset, relaties en eigenaarschap

Hieruit volgt dat werken aan employee engagement om focus op 3 gebieden vraagt:  

  • Being – Onderzoek de mindset van de individuele medewerker. In hoeverre is hij werkelijk beschikbaar voor zijn werk? Hoeveel van zichzelf neemt hij mee naar kantoor? Hoeveel is hij bereid te investeren in zichzelf, zijn collega’s en de organisatie en hoe graag wil hij echt een verschil maken?
  • Connecting – Onderzoek de kwaliteit van de relaties op het werk. Voelen mensen zich verbonden en is er voldoende vertrouwen om echt goed samen te werken, risico’s te durven nemen, te kunnen vernieuwen en fouten te mogen maken? Het gaat hier dus om psychologische veiligheid en het creëren van een cultuur die een growth mindset stimuleert.
  • Owning – Onderzoek of de individuele medewerker het ‘hogere doel’ van de organisatie begrijpt en in hoeverre hij zich ermee kan vereenzelvigen. Ervaart hij zijn aandeel als betekenisvol? Pakt hij eigenaarschap?

Engagement en leiderschap

Het spreekt voor zich dat dit alles wordt ondersteund door de leiders in de organisatie. Niemand verwacht van hen dat ze hun medewerkers 100% van de tijd volledig betrokken houden. Maar ze hebben wel een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om het creëren van een cultuur en context waarin medewerkers de keuze kunnen maken om engaged te zijn en het beste uit zichzelf te halen.

Banner-bestellen-magazine-employee-engagement

 

Deel deze pagina