header_featured

Employee experience bij Insights: 4 kenmerken voor engagement

05 september 2019

Employee engagement gaat over bevlogenheid én betrokkenheid. Het is de medewerker die het moet doen: hij of zij maakt de keuze om wel of niet engaged te zijn. Maar het is aan de organisatie en haar leiders om hiervoor de juiste context te creëren. Hoe doen we dat bij Insights in de Benelux?

Onze inzet op de bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers start bij de eerste kennismaking. Vanaf het moment dat iemand hier binnenstapt, zetten we in op een positieve employee experience: de optelsom van alle ervaringen die een medewerker opdoet in onze organisatie. Ervaringen die we vanzelfsprekend nauwkeurig afstemmen op de volgens Insights 4 belangrijkste kenmerken van engagement.

Engagement is... personal

Wat heb ik nodig om betrokken en bevlogen te zijn?

Engagement is in de eerste plaats persoonlijk. Het is aan de medewerker om te ontdekken wat hij nodig heeft om zich echt betrokken te voelen bij de organisatie en bevlogenheid te ervaren in zijn werk. En ook om te begrijpen hoe aan deze behoeften kan worden voldaan. Hoe stellen wij onze medewerkers in de gelegenheid om dit zelfinzicht te vergaren?

Engagement is... purposeful

Pas ik bij de organisatie en past de organisatie bij mij?

Eerst die betrokkenheid. Voordat iemand bij ons in dienst komt, nemen we uitgebreid de tijd om na te gaan of het van beide kanten ‘goed voelt’. We werken dan ook niet met een traditionele sollicitatieprocedure, maar met een aantal kennismakingsrondes. Tijdens dit kennismakingstraject krijgen kandidaten een persoonlijk Insights-profiel met een terugkoppeling aan de hand van onze kernwaarden. Wat aansluit, wat een uitdaging wordt en of iemand net zo warm loopt voor onze purpose als wijzelf: het komt dan allemaal aan bod. Het gevoel dat je werk een duidelijk doel dient en aansluit bij wat jij belangrijk vindt in het leven, is een voorwaarde voor betrokkenheid en bevlogenheid.

Basisbehoeften

Maar iemand kan nog zo enthousiast zijn over onze purpose en kernwaarden, als niet aan zijn basisbehoeften qua engagement wordt voldaan, zal hij zich niet oprecht met Insights Benelux verbonden gaan voelen. En zal hij ook niet bevlogen zijn. Bij die basisbehoeften gaat het bijvoorbeeld om weten wat er van je wordt verwacht, maar ook om de vrijheid of de autonomie om aan die verwachtingen te voldoen op de manier die bij jóu past en die jou het beste lijkt. Het gaat om de mogelijkheid om je te ontwikkelen. Om prettig samenwerken en waardering krijgen. En om een fijne werkomgeving waarin je jezelf mag zijn, je veilig voelt en je niet bang bent om fouten te maken.

Vrijheid binnen heldere kaders

Bij Insights Benelux werken we procesgericht. Al onze werkzaamheden zijn geborgd in processen die een continue Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus doorlopen. Daarbij is elke letter gekoppeld aan een rol. Zo zorgen we niet alleen voor continue verbetering, maar ook voor structuur. We weten dus wat we te doen hebben. Die heldere kaders maken een grote mate van zelfsturing mogelijk. Mensen worden geprikkeld om na te denken over hoe ze hun bijdrage aan het proces het beste kunnen invullen, maar hebben ook de ruimte om er nog andere dingen naast te doen.

Helderheid is er niet alleen over wat er nu moet gebeuren maar ook over waar we naartoe gaan. We hebben onze purpose en kernwaarden vertaald naar langetermijndoelstellingen en geconcretiseerd in de vorm van prioriteiten en jaardoelen. Elke drie maanden leggen de Acts/Beslissers van de processen nieuwe kwartaaldoelstellingen voor aan alle medewerkers, waarna we gezamenlijk besluiten wat de komende drie maanden prioriteit heeft. Die prioriteiten zetten we in ons ‘One Page Strategic Plan’ dat als collectieve leidraad voor onze medewerkers fungeert.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

Unlocking human potential, dat is onze purpose. En daar leven we ook naar. Vanuit onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle processen, kijken we voortdurend naar waar iemand het beste tot zijn recht komt en waar mogelijkheden zijn voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Overigens kunnen medewerkers meerdere rollen vervullen die bij hun persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren passen. Dat maakt het werk uitdagend en biedt mensen de mogelijkheid zich breed te ontwikkelen.

Engagement is... relational

Prettig (samen)werken

Prettig samenwerken begint met inzicht in hoe jij het prettigst samenwerkt met anderen en hoe anderen prettig samenwerken met jou. Die vraag komt dan ook regelmatig terug tijdens de gesprekken die elke medewerker voert met zijn Metgezel, de opdrachtgevende Acts van de processen en zijn Reisgenoten (collega’s). We hebben namelijk geen beoordelingssysteem. Medewerkers worden geacht zelf feedback op te halen over hoe ze hun werk doen en hoe ze zich ontwikkelen.

Begrip voor elkaar en waardering

Het procesgericht werken brengt met zich mee dat er geen traditionele hiërarchie is. De beslissingsbevoegdheid per proces ligt weliswaar bij de medewerker die de Act-rol vervult, maar omdat medewerkers rollen hebben in meerdere processen, wisselt die hiërarchie continu: de Act/Beslisser in het ene proces, is Do/Uitvoerder in het andere proces. Zo ontstaat er meer begrip voor elkaar. En omdat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor alle processen, wordt ieders bijdrage op waarde geschat.

Engagement is... organisational

Positief werkklimaat

Samen zorgen we tot slot voor een werkklimaat waarin het prettig (samen)werken is. Iedereen in de organisatie is verantwoordelijk voor een positieve werkomgeving. Dat is misschien wel in de eerste plaats een werkomgeving waarin je jezelf mag en kunt zijn, waarin je je veilig voelt en niet bang bent om fouten te maken. Wij hebben veel vertrouwen in onze medewerkers en zien onszelf als een lerende organisatie; fouten maken hoort erbij – daar groei je van. Waar nodig helpen en steunen we elkaar. Maar we nemen ook de tijd om successen te vieren en samen leuke dingen te doen. Verder is er ruimte voor persoonlijke initiatieven – dingen waar onze medewerkers blij van worden. En er is persoonlijk contact en oprechte aandacht voor elkaar. We starten elke werkdag gezamenlijk en vertellen elkaar dan kort waar we die dag mee aan de slag gaan en waar we eventueel hulp bij kunnen gebruiken. Ook als je op persoonlijk vlak ergens mee zit, is daar aandacht voor. Je neemt immers je hele zelf mee naar je werk.

Samen op reis en op een goede manier afscheid nemen

Werken bij Insights zien we als samen op reis gaan: op weg naar een succesvolle organisatie én de beste versie van jezelf. Daarom spreken we – in plaats van over de employee experience – liever over de employee journey. Daarbij zorgen we er altijd voor dat als die journey stopt en iemand vertrekt, we op een goede manier afscheid nemen: ook dat hoort immers bij een positieve employee experience. Maar (dat zeggen we er graag even bij): vertrekken doen onze collega’s niet zo snel. Mensen die engaged zijn, zijn over het algemeen behoorlijk honkvast.

Medewerkers van Insights Benelux over hun engagement

We vroegen een aantal medewerkers van Insights Benelux waarom zij engaged zijn. Hun antwoorden lees je in ons magazine Employee Engagement. Verder in dit magazine: Engagement bij Coca-Cola, Guido Heezen van onderzoeksbureau Effectory over engagement in Nederland, de weg naar bevlogenheid volgens prof. dr. Willem van Rhenen en nog veel meer.

Bestel gratis het magazine Insights On Topic | Employee Engagement

Banner-bestellen-magazine-employee-engagement

 

Deel deze pagina