header_featured

Verzuimkosten door werkstress lopen op tot 2,8 miljard

14 november 2019

Het is de week van de werkstress. En zo’n week is hard nodig, schrijft TNO. In 2018 hadden bijna 1,3 miljoen Nederlandse werknemers burn-outklachten. En de kosten van werkstressgerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 2,8 miljard euro per jaar. Dit blijkt uit de factsheet Werkstress die TNO deze week publiceerde. Het kennisinstituut adviseert een integrale aanpak om werkstress duurzaam te verlagen. De factsheet is gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een onderzoek van TNO en CBS onder ruim 60 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

35% van verzuim te maken met werkdruk of werkstress

Hoewel werkgevers verschillende maatregelen treffen om werkstress te voorkomen is dat nog niet altijd genoeg. Bijna de helft (45%) van de werknemers geeft aan dat er op het werk (aanvullende) maatregelen nodig zijn tegen werkstress. En 35% van het werkgerelateerde verzuim had volgens werknemers met werkdruk of werkstress te maken. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van een jaar geleden. De kosten van loondoorbetaling bij ziekteverzuim wegens werkdruk en werkstress zijn wel opgelopen en bedragen in 2017 2,8 miljard euro. Dit komt vooral doordat er méér mensen zijn gaan verzuimen met dergelijke klachten. De kosten per persoon waren in 2017 met 8.100 euro vergelijkbaar met 2016.

Werkstress hangt samen met technologiegebruik

Eén van de thema’s van de week van de werkstress is ‘digital detox’. Bijna de helft (47%) van de werknemers is vaak of altijd buiten werktijd bereikbaar, 60% maakt (bijna) altijd gebruik van de PC of smartphone voor communicatie en 28% van de werknemers ervaart informatie-overload: zij krijgen zoveel informatie dat zij dat niet meer kunnen verwerken. Werkstress hangt ook samen met deze laatste twee vormen van technologiegebruik. Van de mensen die bijna de hele dag met de PC of smartphone communiceren geeft 45% aan dat het werk-gerelateerde verzuim door werkstress kwam. Bij mensen die maar af en toe de smartphone gebruiken, is dat 22%. Meer dan de helft (51%) van de werknemers die informatie-overload ervaren, noemt stress als oorzaak van werkgerelateerd verzuim terwijl dit door een kwart van de mensen die geen informatie-overload ervaren als reden wordt genoemd.

Lees ook het interview met neuropsychologe Elke Geraerts over hoe we ons brein sterker en veerkrachtiger kunnen maken, zodat we beter bestand zijn tegen stress en burn-out'

 

Integrale aanpak tegen werkstress

Werkstress zorgt voor persoonlijk leed bij medewerkers en aanzienlijke kosten voor werkgevers. Een allesomvattende aanpak ontbreekt veelal. Deze week publiceert TNO een whitepaper waarin beschreven wordt hoe TNO werkstress vanuit diverse invalshoeken bekijkt en wat de visie is op het voorkomen van werkstress. Individuele, organisatorische en maatschappelijke factoren spelen daarbij een rol en beïnvloeden elkaar. Dit vraagt om een integrale aanpak, met aandacht voor het verminderen van de oorzaken van werkstress en voor het verbeteren van de omgang met stress. Daarbij moet ook aandacht zijn voor aspecten op het niveau van het individu, het team, de organisatie en de maatschappij. Maatwerk en kennis over alle facetten van stress zijn dan ook cruciaal voor het aanpakken van werkstress. TNO wil samen met partners stressgerelateerde klachten en uitval voorkomen en het handelingsperspectief van organisaties en medewerkers gericht op voorkomen en reduceren van stress vergroten. Zo willen ze het aandeel werknemers met burn-outklachten terugbrengen van 17,3% naar 12% in 2030.

Stress verminderen met Insights

Waar je stress van krijgt of wat helpt om stress te verminderen, is voor iedereen anders. Het stressmodel van Insights Discovery maakt dit op een eenvoudige manier inzichtelijk. En maakt het daarmee makkelijker om stressgedrag en stressfactoren te herkennen en aan te pakken.  


Banner-bestellen-magazine-werkgeluk

Deel deze pagina