header_featured

Medewerkers binden in 2020 topprioriteit voor HR

03 december 2019

HR-professionals zullen in 2020 voor het eerst sinds 5 jaar niet langer de werving van nieuwe medewerkers als topprioriteit hebben, maar juist learning & development en behoud van huidige medewerkers, schrijft adviesbureau Berenschot. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘HR-Trends 2019-2020’ van AFAS Software, Berenschot en Performa. 

De 3 bedrijven maakten eerder dit jaar een ranglijst van HR-prioriteiten voor 2019 en de verwachtingen voor 2020, gebaseerd op de uitkomsten van hun onderzoek. Werving en selectie stijgt als HR-thema al sinds 2015 op de ranglijst. Dit jaar steeg het zelfs naar de eerste plaats. Het aantal respondenten dat momenteel problemen ervaart met de werving van nieuwe medewerkers (75%) is iets hoger dan in 2018 (71%), maar ligt iets onder de verwachting die men in 2018 voor 2019 uitsprak (78%). 

‘HR-speelveld zal zeker veranderen’

Het lijkt erop dat de HR-professionals in 2019 voor het eerst in jaren niet werden overvallen door de krapte op de arbeidsmarkt. Voor 2020 is er naar verwachting amper meer sprake van een toename (stijging van 1%). ‘Een trendbreuk lijkt aanstaande’, zegt Hans van der Spek, vanuit Berenschot verantwoordelijk voor het onderzoek. ‘Of dit een gevolg is van een stagnerende economische groei is niet duidelijk, maar het HR-speelveld zal zeker veranderen.’ 

Focus HR in 2020 van werving naar behoud 

24% van de ondernemers wordt bij het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten momenteel belemmerd door een tekort aan arbeidskrachten, volgens Conjunctuurenquête Nederland. Sinds de start van de waarneming in 2008 werden er niet eerder zoveel bedrijven gehinderd door een tekort aan medewerkers. Volgend jaar wordt juist het behoud, dus onder andere learning & development van werknemers, het grootste struikelblok en het belangrijkste beleidsthema van HR-professionals, blijkt uit het HR-Trends rapport. Van der Spek: ‘Na jarenlang een krappe arbeidsmarkt te hebben gehad, waarbij sommige organisaties van alles uit de kast haalden om nieuw talent aan te trekken, lijkt de focus meer te liggen op het optimaliseren van de inzet van de bestaande medewerkers.’ Desondanks heeft 22% van de respondenten nog géén aanvullende initiatieven genomen om mensen te binden aan de organisatie. De 78% die in 2019 wél aanvullende initiatieven neemt, kiest vooral voor het intensiveren van het opleidings- of loopbaanprogramma (42%). Andere belangrijke initiatieven zijn flexibilisering van het arbeidsvoorwaardenpakket (33%) en het onderzoeken van engagement (30%).

Aantrekken van nieuw talent blijft probleem

De focus op behoud betekent overigens niet dat het aantrekken van nieuw talent geen probleem meer zal zijn voor ondernemers. Ondernemers voorzien in 2020 nog net iets meer moeite te hebben met het aantrekken van medewerkers dan in 2019. Binnen de sector onderwijs zijn de wervingsproblemen momenteel het grootst, met 83%. De bouwsector en de gezondheidszorg volgen op de voet met ieder 80%. Voor volgend jaar is het vooral die laatste sector die problemen verwacht op het gebied van werving: 86% voorziet hier problemen. Ook met betrekking tot behoud van medewerkers verwacht men problemen in de gezondheidszorg (66%). Dit geldt ook voor het openbaar bestuur (51%) en de sector informatie en communicatie (50%). 


Medewerkers behouden door te investeren in werkgeluk

Om het schaarse talent te behouden is het belangrijk dat je een organisatie bent waar mensen met plezier werken en de mogelijkheid hebben om het beste van zichzelf te laten zien. Dit betekent dat werkgeluk centraal moet staan. Maar hoe werk je aan werkgeluk? Je leest er alles over in ons magazine Van zelfinzicht naar Werkgeluk.

 

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk

Deel deze pagina