7 hefbomen voor een betere werksfeer

Een goede werksfeer is enorm bepalend voor ons werkgeluk. En voor de meesten van ons dan ook belangrijker dan een goed salaris. Een aanhoudend slechte sfeer kan de rioleringen van een organisatie doen verstoppen, of zelfs doen overlopen. Van de stank die dat met zich meebrengt, hebben niet alleen de medewerkers en de organisatie last, maar ook de aandeelhouders en de klanten. Met deze 7 'ontstoppers' zorg je voor een betere werksfeer.

 1. Een growth mindset ontwikkelen

  Vervang een probleemgerichte blik door een groeigerichte. Dat betekent onder meer: oplossingen bedenken in plaats van fouten zoeken. Vóóruit kijken in plaats van achterom. Kijken naar wat al goed gaat in plaats van naar wat nog niet deugt. En de boodschap 'er zijn grote veranderingen nodig en dat wordt moeilijk' vervangen door: 'We zetten kleine, haalbare stappen'.
 2. Moedig omgaan met conflicten

  Conflicten zijn nodig om tot vernieuwing te komen. Meningsverschillen kunnen bijdragen aan een beter resultaat. Maar een conflict kan ook uitmonden in een energievretend drama. De manier waarop je team met conflicten omgaat, is bepalend voor de uitkomst. Luister naar de ander en probeer echt te begrijpen wat er in hem omgaat. Schep duidelijkheid. En heb de moed grenzen te trekken en afscheid te nemen van mensen die het team naar beneden trekken.
 3. Duidelijke organisatiedoelen formuleren

  Zorg voor duidelijke organisatiedoelen, vertaal ze naar doelen die elke medewerker aanspreken en laat gemeenschappelijke kernwaarden tot leven komen. Als de medewerkers zich herkennen in de doelen en waarden van de organisatie en die elke dag opnieuw ervaren, zal de werksfeer goed zijn en neemt het werkgeluk toe!
 4. Gedeeld leiderschap ontwikkelen

  Het complexe rioleringsstelsel van een organisatie kun je alleen onderhouden als je het leiderschap deelt. Gedeeld leiderschap gaat over een efficiënte en authentieke verbinding tussen verschillende leidende rollen, in het belang van het grotere geheel. Dit leiderschap is altijd contextgebonden. Als individu kun je binnen één functie verschillende posities innemen: bij het ene project of team is het nodig dat je voorop loopt en 'trekt', bij het andere dat je achteraan 'duwt'.
 5. Voor verbinding zorgen

  Zorg voor verbinding door je mensen regelmatig samen te brengen. Dat kan spontaan en informeel, maar ook structureel. Creëer samen teamrituelen en maak die zichtbaar. Rituelen bevorderen het engagement en de bereidheid hard te werken om de gestelde doelen te bereiken. We delen de shit en we delen de fun! Elkaar dragen, steunen en aanmoedigen helpt om lastige periodes door te komen en om te gaan met frustratie en verandering.
 6. Denken en voelen in balans brengen

  Ben je vooral rationeel ingesteld en is dat te merken aan hoe je leidinggeeft? Of ben je eerder relationeel ingesteld? Anders gezegd: leid je met je hoofd of met je hart? Onderzoek wijst uit dat leiders die denken én voelen inzetten, al naargelang de context, betere resultaten behalen en meer tevreden werknemers hebben.
 7. Voor een plezierige werkomgeving zorgen

  Zorg voor een werkomgeving die energie geeft, de werkstress verlaagt en waar mensen de mogelijkheid hebben een werkplek te kiezen die past bij waar ze op dat moment mee bezig zijn.

Banner-bestellen-magazine-werkgeluk

Deel deze pagina