header_featured

Effectief feedback vragen én geven doe je zo

Vraag jij je collega’s en leidinggevende om feedback? Dan is dat een teken dat je leergierig bent en over een growth mindset beschikt. Feedback geeft je de kans om je prestaties te verbeteren en is daarmee van onschatbare waarde voor persoonlijke ontwikkeling. Maar hoe vraag je om feedback waar je echt iets aan hebt? En hoe geef je goede feedback? Feedback waarmee je de ander niet voor het hoofd stoot en waar hij ook daadwerkelijk iets mee gaat doen? 

Het D4 Feedback model van Insights helpt je om om effectief feedback te geven én ontvangen. Het gaat ervan uit dat feedback alleen echt ‘aankomt’ bij de ander en tot een gedragsverandering kan leiden als we alle 4 de Insights Kleuren gebruiken. Het is eenvoudig toe te passen en vooral ook praktisch. Niet alleen maak je een onderscheid tussen feiten en emoties, je geeft de ander ook een concrete suggestie om het een volgende keer anders te doen.

Feedback geven met het D4 Feedback model


Stap 1. Zet je Blauw in: wat zijn de feiten?
D4-Feedbackmodel-Insights
De eerste D staat voor Data. Je vertelt allereerst wat er daadwerkelijk is gebeurd: wat zijn de feiten?
Bijvoorbeeld: Je kwam een kwartier te laat op de vergadering. Dat is de derde keer deze week.

Stap 2. Zet je Groen in: wat voel je?
De tweede D staat voor Dieper gevoel. Welk effect had de gebeurtenis op jou? Wat deed het met je?
Bijvoorbeeld: Dat frustreerde en irriteerde me.

Stap 3. Zet je Geel in: hoe komt het op je over?
D3 is de Dramatische interpretatie: hoe interpreteer je de situatie? Welke betekenis geef je eraan?
Bijvoorbeeld: Het komt op mij over alsof je slecht georganiseerd bent en het je niks kan schelen dat jouw te laat komen mij tijd kost.

Stap 4. Zet je Rood in: wat wil je dat de ander doet?
De vierde D staat voor Doen. Wat is er nodig? Wat moet er gebeuren? Wat ga jij doen? En wat wil je dat de ander doet?
Bijvoorbeeld: Ik wil graag met je afspreken dat je morgen op tijd komt.

Feedback vragen met het D4 Feedback model

Help de ander om goede feedback te geven door vragen te stellen aan de hand van het D4 Feedback model:

Stap 1. Motiveer de ander om zijn Blauw te gebruiken: Welke feiten hebben tot deze conclusie geleid?
Stap 2. Motiveer de ander om zijn Groen te gebruiken: Welk gevoel kreeg je daarbij?
Stap 3. Motiveer de ander om zijn Geel te gebruiken: Hoe kwam dat op je over?
Stap 4. Motiveer de ander om zijn Rood te gebruiken: Wat zou je een volgende keer graag anders zien?

Positieve en kritische feedback

We onderscheiden 2 soorten feedback. Met positieve feedback spreken we onze waardering uit voor positief gedrag of gedrag dat we vaker willen zien. Kritische of opbouwende/constructieve feedback is gericht op verbetering of ontwikkeling. Het D4 Feedback model kun je zowel voor positieve als kritische feedback gebruiken.

2 redenen om feedback te geven

Feedback - of dat nou positieve of kritische feedback is - kun je om 2 redenen geven:

  • om de ander te helpen, zodat die zich kan ontwikkelen of (nog) beter gaat presteren
  • om aan een eigen behoefte te voldoen, bijvoorbeeld omdat iemand voor je werkt en zijn prestaties directe impact hebben op jouw werk of dat van je team. 

In het geval van kritische feedback kan dat er zo uitzien:


Kritische feedback om de ander te helpen:

Stap 1. Zet je Blauw in:
Toen jij tijdens het teamoverleg vandaag niet jouw persoonlijke kijk gaf op hoe we het als team beter kunnen doen...
Stap 2. Zet je Groen in:
...voelde ik me teleurgesteld
Stap 3. Zet je Geel in:
Het kwam op mij over alsof je aarzelt om voor je mening uit te komen en bang bent om vraagtekens te zetten bij de gang van zaken.
Stap 4. Zet je Rood in:
Ik wil dat je je gedachten deelt met het team. We hebben jouw kijk nodig om beter te worden!


Kritische feedback om aan eigen behoeften te voldoen:

Stap 1. Zet je Blauw in:
Toen jij mij na 2 dagen nog steeds niet had teruggebeld...
Stap 2. Zet je Groen in:
...voelde ik me teleurgesteld en boos.
Stap 3. Zet je Geel in:
Het kwam op mij over alsof je jezelf en het team in de steek laat. We hebben afgesproken dat we elkaar op dezelfde dag terugbellen.
Stap 4. Zet je Rood in:
Ik wil dat je me garandeert dat dit niet meer gebeurt. Niet met mijn telefoontjes, en ook niet met die van collega's en klanten.

Tips voor constructieve feedback:

Feedback geven:

  • Bewaar het evenwicht tussen positieve en kritische feedback. Als je te veel complimenten geeft, verliezen ze hun waarde. Als je alleen maar kritische feedback geeft, kom je negatief over en loop je kans dat mensen afhaken.
  • Een prima vraag om te stellen voordat je feedback geeft: ‘Mag ik je wat feedback geven?’ Als je toestemming vraagt én krijgt, staat de ander er meer voor open om je boodschap ook echt te horen.
  • Doe bij stap 4 (Doen) realistische en haalbare suggesties. Geef ook alternatieven. 

Feedback ontvangen:

  • Bedank de ander voor de gegeven feedback. Goede feedback is een cadeautje!
  • Neem je voor dat je openstaat voor feedback en niet in de verdediging schiet.
  • Help de ander om goede feedback te geven door vragen te stellen aan de hand van het D4 Feedback model: Welke feiten hebben tot deze conclusie geleid? Welk gevoel kreeg je daarbij? Hoe kwam dat op je over? Wat zou je een volgende keer graag anders zien? 

10 tips voor persoonlijke ontwikkeling

Vraag eens wat vaker om feedback: het is 1 van onze 10 tips voor persoonlijke ontwikkeling. Je vindt ze op onze pagina over persoonlijke ontwikkeling.

Deel deze pagina