header_featured

Relaties verbeteren kun je leren

09 februari 2021

Het is een open deur, maar goede relaties maken gelukkig. Goede relaties op de werkvloer leiden bovendien tot betere prestaties. Ze zijn dus belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling, maar aan goede relaties moet je wel werken. Hoe je dat doet, kun je gelukkig leren.

Afstemmen op de ander

Insights geheim voor goede relaties: afstemmen op de ander. Het wil zeggen dat je in je gedrag rekening houdt met wat de ander prettig vindt. Dat staat haaks op wat velen van ons van huis uit hebben meegekregen: behandel de ander zoals je zelf wilt worden behandeld. Ons motto: behandel de ander zoals de ander wil worden behandeld. 

Als jouw ‘natuurlijke’ gedrag anders is dan het ‘natuurlijke’ gedrag van de ander, dan verander je je gedrag om het meer in lijn te brengen met dat van de ander. Dat geldt ook voor je manier van communiceren. Afstemmen is overigens heel iets anders dan je conformeren. Je conformeert je aan anderen (de groep) om erbij te horen. Afstemmen doe je om een verbinding aan te gaan. 

Waarom afstemmen werkt

Waarom het werkt? Omdat je door af te stemmen laat zien dat je de behoeften van de ander erkent, dat je hem waardeert en respecteert om wie hij is. De ander zal zich daardoor meer op zijn gemak voelen bij je en beter op je reageren. Als je je gedrag of communicatiestijl hebt afgestemd op de ander, écht naar de ander hebt geluisterd en ook zelf écht bent gehoord, kun je het met elkaar eens worden en een diepere relatie met de ander aangaan. Zo ontstaat verbinding.

Afstemmen: hoe doe je dat?

  • Stap 1: Zelfinzicht; inzicht in je eigen Insights Kleuren en voorkeuren.
  • Stap 2: Inzicht in de ander, erkennen dat hij of zij anders is en de verschillen waarderen in plaats van ze te veroordelen of er last van te hebben.
  • Stap 3: Minder gebruik maken van je eigen dominante Insights Kleuren en beter inspelen op de kleurrijke voorkeuren van de ander.
Leerfasen van Maslow-1

Van onbewust onbekwaam naar onbewust bekwaam

Hoe beter je de Insights Kleuren herkent, hoe beter je kunt afstemmen. En hoe beter je afstemt, hoe groter de kans op verbinding en effectieve interacties. Bij sommige mensen gaat dat afstemmen van nature al goed. Anderen moeten er flink hun best voor doen of het nog echt leren. Weer anderen denken alleen maar dat ze het goed doen. Zij zitten in de eerste leerfase van Maslow (die van de behoeftepiramide) en zijn onbewust onbekwaam. Ze weten niet dat ze iets niet kunnen, met het risico dat ze fouten maken zonder het in de gaten te hebben. Waar je vanzelfsprekend naartoe wil, is onbewust bekwaam worden. Het geleerde voelt dan zo vertrouwd dat het vanzelf gaat en als het ware bij je hoort. Het betekent vooral veel oefenen. Je hebt er in het dagelijks leven én op je werk alle gelegenheid voor.   

 


Wil jij ook graag betere relaties op de werkvloer?

Betere relaties beginnen met het herkennen van andermans behoeften en voorkeuren. Insights maakt het makkelijk door die voorkeuren te koppelen aan kleuren. Zo herken je de Insights Kleuren.

Deel deze pagina