header_featured

De Insights Kleuren herkennen

Denk jij ook weleens: kon ik maar gedachten lezen? Dan zou ik weten hoe ik met deze persoon moet omgaan en hoe ik hem of haar kan motiveren of overtuigen. Helaas, we kunnen niet in iemands hoofd kijken. We kunnen wél kijken naar hoe iemand zich gedraagt. Naar zijn lichaamstaal, naar hoe hij praat en met mensen omgaat en naar zijn gedrag bij stress. Het zijn allemaal aanwijzingen voor welke Insights Kleuren iemand gebruikt. Als je die kleuren en vervolgens het Insights Type herkent én weet welke voorkeuren bij dit type horen, kun je hier op een effectieve manier mee omgaan. Inzicht in de ander is een belangrijke voorwaarde voor persoonlijke effectiviteit.

Stap voor stap de Insights Kleuren herkennen

1. Ga op zoek naar clusters van signalen

Om de kleuren die iemand gebruikt te herkennen, moeten we op zoek naar clusters van aanwijzingen. Eén signaal oppikken is niet genoeg. Als iemand die je nog niet kent steeds aan zijn neus zit, zou je kunnen denken dat hij zenuwachtig is. Maar misschien heeft hij alleen maar jeuk. Weet hij zich daarnaast slecht een houding te geven en komt hij moeilijk uit zijn woorden, dan wordt die nervositeit al een stuk aannemelijker.


2. Start met Introversie en Extraversie

Het is niet altijd eenvoudig om snel iemands eerste kleur te zien. Het kan dan helpen om te kijken naar de kleur die je het minst ziet: ‘Hij heeft zeker geen voorkeur voor Rood’. De opvallendste en daarmee makkelijkste tegenstelling is doorgaans die tussen Introversie en Extraversie. Is de ander rustig, nadenkend en kiest hij zijn woorden zorgvuldig? Dan is hij waarschijnlijk meer introvert. Is hij snel, spraakzaam en direct? Dan is hij eerder extravert.


3. Ga verder met Denken en Voelen

Welke argumenten gebruikt iemand om tot een oordeel of beslissing te komen? Iemand met een voorkeur voor Denken gebruikt rationele, objectieve argumenten (‘Dit huis bevalt me, want het heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding en ligt dicht bij het station.’) Iemand met een voorkeur voor Voelen zal eerder subjectieve argumenten gebruiken (‘Dit is een gezellig huis; ik kan hier een echt thuis van maken.’) 


4. Plaats de ander op het Insights Wiel 

Nu je een inschatting hebt gemaakt van iemands voorkeur voor Introversie, Extraversie, Denken en Voelen, kun je hem op het wiel plaatsen. Introversie zit links, Extraversie rechts. Denken zit aan de bovenkant, Voelen aan de onderkant. Extravert Denken wijst op een voorkeur voor Rood, Extravert Voelen op Geel, Introvert Voelen op Groen en Introvert Denken op Blauw.


5. Kijk naar de tweede en laagste kleur

Niet alleen iemands eerste kleur is bepalend voor zijn gedrag. We gebruiken immers allemaal alle 4 de Insights Kleuren. Meer dan de helft van de mensen met een Insights Discovery Profiel heeft een sterke voorkeur voor 2 kleuren: ook hun tweede kleur is dus veelzeggend. Interessant is verder welke kleur iemand het minst laat zien, want dat zegt iets over het gedrag dat het verst van hem afstaat. Om iemands tweede en laagste kleur te achterhalen, verzamel je nog meer signalen. Je kijkt bijvoorbeeld naar lichaamstaal, spreekstijl, interacties en stressgedrag. Als je iemands meest en minst gebruikte kleur kent, kun je al bepalen tot welk primaire Insights type hij waarschijnlijk behoort.

Een voorbeeld: aanwijzingen uit lichaamstaal

  • Mensen met een extraverte voorkeur hebben doorgaans een open, expressieve houding. Ze reageren snel, kunnen ongeduldig zijn, houden oogcontact en gebruiken veel gebaren. 
  • Mensen met een introverte voorkeur zijn meestal wat gereserveerd. Ze hebben een rustige uitstraling, kunnen op hun hoede lijken en maken vaak minder oogcontact.
  • Mensen met een voorkeur voor Denken hebben vaak een beheerste, wat afstandelijke houding. Ze kunnen formeel, zelfs wat stijfjes zijn en laten weinig gezichtsuitdrukkingen zien. Er is waarschijnlijk weinig fysiek contact.
  • Mensen met een voorkeur voor Voelen stralen openheid en ontvankelijkheid uit. Ze hebben een ontspannen houding en zijn waarschijnlijk vriendelijk en gezellig. Ze zullen vaker glimlachen en er is meer fysiek contact.

Oefening baart kunst

Hoe meer je oefent met het zoeken naar signalen en het bepalen van kleuren en voorkeuren van collega’s, familieleden, vrienden en klanten, hoe makkelijker het je afgaat. En hoe eenvoudiger je het vervolgens ook zult vinden om af te stemmen op die voorkeuren en verbinding te maken met die ander. Hou er wel rekening mee dat als jij signalen interpreteert, je dat door de bril van je eigen perceptie doet en dat je perceptie gekleurd is door jouw voorkeuren.  

Deel deze pagina