header_featured

Insights Discovery: meer dan 4 kleuren

Zeg Insights Discovery en mensen beginnen over de 4 kleuren. Daar zijn we natuurlijk trots op. Het is een teken dat veel mensen ons kennen. Het aantal organisaties in Nederland en België dat Insights Discovery gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling, neemt dan ook nog steeds toe. Die kleuren maken op een aansprekende, makkelijk te gebruiken en onthouden manier persoonlijke voorkeuren inzichtelijk. Juist die eenvoud maakt het model zo populair: zeg me wat jouw eerste kleur is, en ik weet (beter) hoe ik met je moet omgaan of communiceren. Maar ons model bestaat (gelukkig!) uit meer dan de 4 Insights Kleuren. 

Van Insights Kleuren naar 72 persoonlijkheidstypen

Hoe veelzeggend iemands eerste kleur ook kan zijn, vaak wordt vergeten dat we alle 4 de kleuren gebruiken. En dat ook iemands tweede, derde en (vooral!) laagste kleur enorm bepalend kunnen zijn voor zijn gedrag. Daarom hebben we weliswaar ‘slechts’ 4 kleuren, maar wel 72 typen, waarbij elk type de optelsom is van zowel een specifieke volgorde als intensiteit van alle 4 de kleuren. Het type (of de positie op het Insights Wiel) vertelt je hoeveel en welke voorkeurskleuren iemand heeft. Belangrijke informatie, bijvoorbeeld als je taken gaat verdelen onder teamleden met allemaal dezelfde eerste kleur. Want als iemand 3 voorkeurskleuren heeft, betekent dit dat hij alle 3 die kleuren relatief makkelijk kan gebruiken. En dus waarschijnlijk ook taken op zich kan nemen die minder ‘passen’ bij zijn eerste kleur. Het is deze veelheid aan mogelijkheden die onze typeringen zo treffend maakt. Hoe vaak hebben we mensen bij het lezen van hun eigen Insights Discovery Profiel al niet horen roepen: ‘Dit kán niet! Wie hebben jullie over mij gesproken?’ Ze vinden het ongelooflijk dat een online vragenlijst met 25 vragen zoveel rake informatie oplevert.  

Insights_primaire-typen

Typologie Insights: 8 primaire typen

Maar als we aan de slag gaan met de ontwikkeling van medewerkers, teams of leiderschap, beginnen we vaak en graag met onze 8 primaire typen: de Observator, Coördinator, Supporter, Bemiddelaar, Inspirator, Motivator, Beslisser en Hervormer. Ze zijn als typering nauwkeuriger dan de eerste kleuren, maar nog steeds eenvoudig te onthouden en gebruiken. De 8 typen zijn combinaties van de 4 kleuren in een specifieke volgorde. We stellen ze graag kort aan je voor: 

De Observator

De Observator is precies, voorzichtig en gedisciplineerd. Hij vindt het belangrijk om dingen juist te doen en alles te begrijpen, en heeft tijd nodig om zijn gedachten en gevoelens op een rijtje te zetten. Aan luidruchtige mensen en mensen die zijn privacy schenden heeft hij een hekel. Ook houdt hij niet van plotselinge verandering. 

De Coördinator

De Coördinator is bedachtzaam, diplomatiek en oprecht. Hij zal zijn best doen om conflicten te vermijden en hecht aan juistheid en netheid. Hij vindt het belangrijk dat je luistert naar alles wat hij te zeggen heeft en heeft een hekel aan irrationele acties. 

De Supporter

De Supporter is betrouwbaar en kan het meestal goed met anderen vinden. Hij streeft naar harmonie en helpt graag. Een rustige en vriendelijke benadering vindt hij prettig. Van verandering en wanorde houdt hij niet.

De Bemiddelaar

De Bemiddelaar is sympathiek en sociaal en wil anderen graag begrijpen. Van leuke dingen geniet hij het liefst samen. Hij heeft het nodig om te horen dat hij belangrijk voor de ander is en heeft een hekel aan conflicten. Ook houdt hij niet van hoge druk. 

De Inspirator

De Inspirator is extravert en enthousiast en kan ook anderen enthousiasmeren. Verbinding maken is zijn drijfveer; populair zijn is belangrijk. Niets leuker dan onderhoudende gesprekken voeren en samen lachen. Zijn grootste angst: afkeuring en verlies van eigenwaarde. 

De Motivator

De Motivator is enthousiast en dynamisch. Hij houdt van uitdagingen en pakt elke kans om iets nieuws te proberen met beide handen aan. Hij krijgt graag publieke erkenning en opdrachten waarmee hij zich kan profileren. Vooral niet doen: zijn vrijheid inperken.

De Beslisser

De Beslisser is doorgaans krachtig, besluitvaardig en veeleisend. Hij kijkt vooruit en gaat graag de concurrentie aan om doelstellingen te realiseren. Ook kan hij kritisch en ongeduldig zijn. Controleverlies is zijn grootste angst. 

De Hervormer

De Hervormer is een kritische denker die naar resultaat streeft. Hij legt de lat hoog, zowel voor zichzelf als anderen. Valkuilen zijn perfectionisme en zijn behoefte alle mogelijke oplossingen te onderzoeken voordat hij een beslissing neemt. Voor hem niets erger dan wanorde en falen.  

Meer over Insights Discovery

Insights Discovery is het kloppend hart van veel van onze leeroplossingen. Een toegankelijk kleurenmodel dat in combinatie met een persoonlijk Insights Discovery profiel mensen meer inzicht geeft in zichzelf en anderen. Een sterke basis voor effectieve samenwerking en optimaal functioneren. Hoe het werkt? Dat lees je op onze Insights Discovery productpagina.

Deel deze pagina