header_featured

Het leiderschapsmodel van Insights: wat is mijn leiderschapsstijl?

Of iemand effectief leidinggeeft, hangt niet af van zijn Insights Kleuren. Bij elke kleur horen kwaliteiten die belangrijk zijn voor goede leiders. Het is vooral de combinatie van kwaliteiten die het ‘m doet. Wel komen iemands voorkeurskleuren tot uiting in zijn leiderschapsstijl. Insights onderscheidt 4 stijlen en 8 succesfactoren voor effectief leiderschap. De beste leiders hebben weliswaar een voorkeur voor een bepaalde stijl, maar zijn toch in staat om ze alle 4 effectief te integreren in hun persoonlijke leiderschapsstijl. Inzicht in je eigen leiderschapsstijl is een belangrijk onderdeel van leiderschapsontwikkeling.

RESULTAATGERICHT LEIDERSCHAP

De resultaatgerichte leider behoudt zijn commitment van begin tot eind. Een fundamentele eigenschap is vasthoudendheid. Emotionele veerkracht is van cruciaal belang om ook in zware tijden door te blijven gaan. Om te kunnen uitblinken in resultaatgericht leiderschap moeten leiders een beroep doen op hun Helder Blauw en Vurig Rood. Deze combinatie:

  • staat garant voor taakgerichtheid en geeft het vermogen om prioriteiten te stellen en het werk op een efficiënte manier te doen
  • leunt sterk op de rationele functie Denken van Carl Jung
  • stelt de leider in staat om uitdagingen objectief en rationeel te benaderen.

Herken jij je in deze leiderschapsstijl? Formuleer jij heldere en overtuigende doelstellingen? Hoe zorg jij bij je medewerkers voor een gevoel van urgentie en doorzettingsvermogen?  


VISIONAIR LEIDERSCHAP

De visionaire leider ziet mogelijkheden, creëert opties door creatief vooruit te kijken en krijgt enthousiaste volgelingen door zijn visies op een inspirerende manier over te brengen. Om te kunnen uitblinken in visionair leiderschap moeten leiders vooral putten uit hun Vurig Rood en Stralend Geel. Deze combinatie van extraverte kleuren:

  • maakt het voor de leider mogelijk om zich op de omgeving te richten en zich een beeld te vormen van de mogelijkheden en manieren om daarop in te spelen
  • leunt wezenlijk op de irrationele functie Intuïtie van Carl Jung
  • stelt de leider in staat om verbanden te leggen en mogelijkheden te zien die anderen ontgaan.

Herken jij je in deze leiderschapsstijl? Wat onderneem jij om een inspirerende persoonlijke purpose en gemeenschappelijke visies te ontwikkelen? En bestaan er al concrete plannen om die visies te vertalen naar de realiteit?


RELATIONEEL LEIDERSCHAP

Effectief leiderschap gaat niet alleen om individueel succes. De relationele leider stimuleert gelijkwaardige samenwerking om zo het potentieel van mensen en groepen optimaal te benutten. Zijn manier van leidinggeven getuigt van veel begrip en inzicht. Om te kunnen uitblinken in relationeel leiderschap moeten leiders een beroep doen op zowel Stralend Geel als Zacht Groen. Deze combinatie:

  • legt de nadruk op relaties die draaien om wederzijds respect en samenwerking
  • leunt sterk op de rationele functie Voelen van Carl Jung
  • garandeert dat elke interactie voortkomt uit de behoefte om zich faciliterend op te stellen en rekening te houden met anderen.

Herken jij je in deze leiderschapsstijl? Hebben jouw teamleden wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen? Betrek je hen bij belangrijke beslissingen?


GECENTREERD LEIDERSCHAP

De gecentreerde leider is volledig aanwezig in het hier-en-nu en authentiek, integer en doelbewust. Hij zegt wat hij bedoelt en meent wat hij zegt. Om te kunnen uitblinken in gecentreerd leiderschap moeten leiders vooral putten uit hun Zacht Groen en Helder Blauw. De combinatie van deze introverte kleuren:

Herken jij je in deze leiderschapsstijl? Kan jouw team ervan op aan dat jij duidelijk en oprecht bent in de communicatie? Hoe definieer jij jouw doelen?


8 succesfactoren voor effectief leiderschap

De beste leiders integreren de 4 stijlen in hun persoonlijke leiderschapsstijl. We hebben de 4 leiderschapsstijlen verder uitgewerkt in 8 succesfactoren voor effectief leiderschap.   

Banner-bestellen-magazine-nieuw-leiderschap

Deel deze pagina