header_featured

Het leiderschapsmodel van Insights: wat is jouw leiderschapsstijl?

09 november 2020

Of iemand effectief leidinggeeft, hangt niet af van zijn Insights Kleuren. Bij elke kleur horen kwaliteiten die belangrijk zijn voor goede leiders. Het is vooral de combinatie van kwaliteiten die het ‘m doet. Wel komen iemands voorkeurskleuren tot uiting in zijn leiderschapsstijl. Insights onderscheidt 4 vormen van leiderschap, waaraan je in een virtuele werkomgeving net een wat andere invulling geeft. De beste leiders hebben weliswaar een voorkeur voor een bepaalde vorm, maar zijn toch in staat om ze alle 4 effectief te integreren in hun persoonlijke leiderschapsstijl. Inzicht in je eigen leiderschapsstijl is een belangrijk onderdeel van leiderschapsontwikkeling.

4 vormen van leiderschap volgens Insights

1. RESULTAATGERICHT LEIDERSCHAP

De resultaatgerichte leider behoudt zijn commitment van begin tot eind. Een fundamentele eigenschap is vasthoudendheid. Emotionele veerkracht is van cruciaal belang om ook in zware tijden door te blijven gaan. Om te kunnen uitblinken in resultaatgericht leiderschap moeten leiders een beroep doen op hun Helder Blauw en Vurig Rood. Deze combinatie:

  • staat garant voor taakgerichtheid en geeft het vermogen om prioriteiten te stellen en het werk op een efficiënte manier te doen
  • leunt sterk op de rationele functie Denken van Carl Jung
  • stelt de leider in staat om uitdagingen objectief en rationeel te benaderen.

Herken jij je in deze vorm van leiderschap? Formuleer jij heldere en overtuigende doelstellingen? Hoe zorg jij bij je medewerkers voor een gevoel van urgentie en doorzettingsvermogen?  


2. VISIONAIR LEIDERSCHAP

De visionaire leider ziet mogelijkheden, creëert opties door creatief vooruit te kijken en krijgt enthousiaste volgers door zijn visies op een inspirerende manier over te brengen. Om te kunnen uitblinken in visionair leiderschap moeten leiders vooral putten uit hun Vurig Rood en Stralend Geel. Deze combinatie van extraverte kleuren:

  • maakt het voor de leider mogelijk om zich op de omgeving te richten en zich een beeld te vormen van de mogelijkheden en manieren om daarop in te spelen
  • leunt wezenlijk op de irrationele functie Intuïtie van Carl Jung
  • stelt de leider in staat om verbanden te leggen en mogelijkheden te zien die anderen ontgaan.

Herken jij je in deze vorm van leiderschap? Wat onderneem jij om een inspirerende persoonlijke purpose en gemeenschappelijke visies te ontwikkelen? En bestaan er al concrete plannen om die visies te vertalen naar de realiteit?


3. RELATIONEEL LEIDERSCHAP

Effectief leiderschap gaat niet alleen om individueel succes. De relationele leider stimuleert gelijkwaardige samenwerking om zo het potentieel van mensen en groepen optimaal te benutten. Zijn manier van leidinggeven getuigt van veel begrip en inzicht. Om te kunnen uitblinken in relationeel leiderschap moeten leiders een beroep doen op zowel Stralend Geel als Zacht Groen. Deze combinatie:

  • legt de nadruk op relaties die draaien om wederzijds respect en samenwerking
  • leunt sterk op de rationele functie Voelen van Carl Jung
  • garandeert dat elke interactie voortkomt uit de behoefte om zich faciliterend op te stellen en rekening te houden met anderen.

Herken jij je in deze vorm van leiderschap? Hebben jouw teamleden wat ze nodig hebben om het beste uit zichzelf te halen? Betrek je hen bij belangrijke beslissingen?


4. GECENTREERD LEIDERSCHAP

De gecentreerde leider is volledig aanwezig in het hier-en-nu en authentiek, integer en doelbewust. Hij zegt wat hij bedoelt en meent wat hij zegt. Om te kunnen uitblinken in gecentreerd leiderschap moeten leiders vooral putten uit hun Zacht Groen en Helder Blauw. De combinatie van deze introverte kleuren:

Herken jij je in deze leiderschapsstijl? Kan jouw team ervan op aan dat jij duidelijk en oprecht bent in de communicatie? Hoe definieer jij jouw doelen?


Leidinggeven op afstand

In een virtuele werkomgeving krijgen de 4 vormen van leiderschap net een wat andere invulling: 

1. RESULTAATGERICHT LEIDERSCHAP
Voor resultaatgericht leiderschap in een virtuele omgeving geldt: ‘afspraak is afspraak’. Als je in deze leiderschapsvorm effectief wil zijn, moet je er volledig voor gaan en leveren wat je van tevoren hebt afgesproken. Als resultaatgericht leider is het het einddoel wat jou drijft. Bij elke stap die je zet, meet en bewaak je de voortgang én het succes. 

2. VISIONAIR LEIDERSCHAP
Visionair leiderschap in een virtuele omgeving vraagt om een gedragen koers en doel. Als je in deze leiderschapsvorm effectief wil zijn, moet je mensen meenemen in je verhaal en ze het gevoel geven dat jullie samen op weg zijn naar dezelfde bestemming. Als visionair leider communiceer je effectief op elk niveau en krijg je iedereen aan boord. Je straalt warmte en enthousiasme uit en bent een inspiratiebron voor anderen.

3. RELATIONEEL LEIDERSCHAP
Relationeel leiderschap in een virtuele omgeving draait om waardering en erkenning. Als je in deze leiderschapsvorm effectief wil zijn, moet je oprechte zorg voelen voor je mensen, je team en je stakeholders. Als relationeel leider zorg je ervoor dat mensen zich gewaardeerd voelen. Je stimuleert en koestert een sfeer van gezamenlijkheid en empowerment. Zo help je mensen om het beste uit zichzelf te halen.

4. GECENTREERD LEIDERSCHAP
Gecentreerd leiderschap in een virtuele omgeving vraagt om een bepaalde nuchterheid. Als je in deze leiderschapsvorm effectief wil zijn, is het belangrijk om met beide voeten op de grond te staan. Als gecentreerd leider geniet je ervan om volledig in het moment te zijn. Je bent alert op wat er gebeurt, zowel bij jezelf als bij je mensen.

4. Effectief leidinggeven op afstand
Ook effectief leidinggeven op afstand begint bij jezelf. Je leest er alles over én krijgt tips in ons gratis e-book ‘Leidinggeven op afstand: Effectieve leiders zijn zelfbewuste leiders’ 

 

Deel deze pagina