Virtueel werken leidt tot ontwikkeling nieuw leiderschap

18 juli 2017

Onze werkomgeving is steeds vaker een virtuele werkomgeving. Online vergaderen, ‘digitale’ werkplekken, werken op locatie. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt van tablet, smartphone en social media. Deze veranderde werkomgeving stelt ook nieuwe eisen aan leiderschap. Hoe kunnen leidinggevende en medewerker elkaar nog ‘vinden’?

Situationeel leiderschap

Vaste werktijden en vaste overlegmomenten geven je als leidinggevende handvatten bij het beoordelen van de kwantiteit en kwaliteit van het werk dat de medewerkers leveren. In de virtuele werkomgeving ontbreken die handvatten. De individuele medewerker vormt daarom steeds meer het vertrekpunt voor de leiderschapsstijl. Binnen dit ‘situationeel leiderschap’ bepalen de taakvolwassenheid van de medewerker en diens voorkeuren en behoeften welke stijl van aansturing nodig is.

Medewerkers moeten persoonlijk leiderschap ontwikkelen

Dit betekent overigens ook dat medewerkers persoonlijk leiderschap moeten ontwikkelen en hun eigen leertrajecten kunnen vormgeven. Op basis van zelfinzicht, dat zij bijvoorbeeld kunnen verdiepen door middel van het Insights Discovery profiel, kunnen zij aangeven wat zij nodig hebben. Hier ligt voor de leidinggevende een uitdaging; hij moet de medewerker kunnen faciliteren en begeleiden in het helder krijgen van diens persoonlijke behoeften. Maar dan moet je als leidinggevende wel een coachende stijl ontwikkelen; een stijl waarbij je met persoonlijke aandacht in 1-op-1 situaties met je medewerker in gesprek gaat. Je moet bovendien vertrouwen kunnen geven aan de medewerker, nu die minder vaak op de werkvloer aanwezig is. Vanuit vertrouwen coachen op resultaat betekent loslaten en tegelijkertijd een manier vinden om in verbinding te blijven.

Resultaatgericht leidinggeven

Medewerkers hebben inzicht nodig in de context waarbinnen zij hun resultaten leveren. Er wordt van hen tenslotte verwacht dat zij zelf verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig keuzes maken. Om hen daarin te faciliteren investeert de leidinggevende in het bespreken van de organisatiedoelen en de bijdrage van het team aan deze doelen. Met de individuele medewerker maakt de leidinggevende SMART afspraken zodat die weet wat er van hem verwacht wordt. Leidinggevende en medewerker bespreken ook hoe zal worden gerapporteerd. Tijdens deze gesprekken geeft de leidinggevende duidelijke feedback en het is ook een coachingsmoment. De leidinggevende geeft vanuit visie resultaatgericht leiding.

Heldere werkprocessen

Nu de afdelingsstructuur minder tastbaar en zichtbaar is, gaat de leidinggevende op zoek naar middelen om zijn virtuele afdeling een structuur mee te geven die voor iedereen in het team werkbaar is. Techniek en internet vervullen daarin een belangrijke rol. Online vergaderen, communicatiesystemen waarmee collega’s vindbaar en bereikbaar zijn en waarin documenten gedeeld kunnen worden, skypen, het zijn tools die worden ingezet ter ondersteuning van de werkprocessen in de virtuele werkomgeving. Om dit goed te laten verlopen werkt de leidinggevende mét zijn team aan heldere werkprocessen met besluitvormingsmomenten.

Verbinding creëren tussen teamleden

De nieuwe manier van werken heeft ook invloed op het teamgevoel. Medewerkers zien elkaar minder vaak. Op de dagen dat ze op kantoor zijn, werken ze vaak in een grotere ruimte met flexibele werkplekken en dus ook wisselende collega’s. Om in die context verbinding tussen de teamleden te creëren, moet je als leidinggevende bewust bepaalde acties ondernemen die een voedingsbodem creëren voor een nieuw teamgevoel. Communicatie over de communicatie en interactie tussen de teamleden is daarbij van belang. De leidinggevende zal binnen het team aandacht moeten vragen voor het organiseren en plannen van teamactiviteiten. Hij zal in zijn leiderschapsrol creativiteit in het creëren van verbinding moeten laten zien en daarmee zijn team moeten inspireren, zodat iedereen in het team dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet en oppakt.

Meer lezen? Bestel het gratis magazine: Insights On Topic | Nieuw leiderschap

Deel deze pagina