header_featured

8 succesfactoren voor effectief leiderschap volgens Insights

27 november 2020

Echte leiders zijn geboren leiders, hoor je vaak. Wij zijn ervan overtuigd dat je alle competenties die nodig zijn voor goed leiderschap kunt ontwikkelen. Onderzoek bevestigt het: investeren in leiderschapsontwikkeling loont, zowel voor de persoon in kwestie als voor zijn team en de organisatie. Maar wat is er dan nodig? Het leiderschapsmodel van Insights onderscheidt - behalve 4 leiderschapsvormen - 8 succesfactoren voor effectief leiderschap:  

1. Flexibele denkstijl

Bij een flexibele denkstijl hoort dat je: 

 • een feitelijke en rationele manier van denken hebt
 • samenhangende conclusies trekt door consistent te redeneren en grondig te analyseren
 • op je ‘buikgevoel’ vertrouwt
 • in mogelijkheden denkt
 • in staat bent onderwerpen in een breder perspectief te plaatsen omdat je begrijpt hoe dingen samenhangen

2. Leidinggeven van binnenuit

Bij leidinggeven van binnenuit hoort dat je: 

 • je bewust bent van je gedachten, gevoelens en reacties en de impact daarvan op jezelf en anderen
 • een gezond gevoel van eigenwaarde hebt
 • doelbewust leeft
 • authentiek bent en je ware gezicht durft te tonen
 • strategieën hebt ontwikkeld om je energie, motivatie en flexibiliteit te behouden als dingen in een stroomversnelling komen

3. Ontwikkeling faciliteren

Bij de ontwikkeling van je mensen faciliteren hoort dat je:  

 • ook zelf de wil hebt om je te blijven ontwikkelen en mogelijkheden zoekt en pakt om het geleerde in de praktijk te kunnen brengen
 • gesprekken met inhoud en diepgang faciliteert door goede vragen te stellen en actief te luisteren
 • constructieve feedback geeft
 • coacht op resultaat 
 • anderen begeleidt en ondersteunt in hun ontwikkeling en je kennis en ervaring deelt om hen te helpen betere keuzes te maken

4. Teamwork bevorderen

Bij teamwork bevorderen hoort dat je: 

 • werk maakt van teamontwikkeling: het creëren van een hecht team met een gemeenschappelijk doel en onderling vertrouwen
 • je mensen aanmoedigt en de middelen en autoriteit geeft om zelf volledige verantwoordelijkheid te kunnen nemen
 • individuele verschillen waardeert en praktische manieren vindt om diversiteit te benutten
 • open omgaat met conflicten
 • strategische relaties ontwikkelt en koestert met sleutelfiguren binnen en buiten de organisatie

5. Communiceren met impact

Bij communiceren met impact hoort dat je:  

 • moeiteloos emoties kunt uiten (als de situatie zich daarvoor leent) en makkelijk de behoeften en gevoelens van anderen oppikt
 • helder en effectief communiceert en weet hoe je boodschap overkomt
 • energie en vertrouwen uitstraalt, vanuit optimisme en met een houding van ‘dat gaat lukken!’
 • weet te motiveren en inspireren
 • effectief en ethisch verantwoord beïnvloedt en onderhandelt 

6. Een inspirerende visie creëren

Bij een inspirerende visie creëren hoort dat je: 

 • gewaagde toekomstmogelijkheden kunt visualiseren en de weg baant voor nieuwe mogelijkheden en kansen
 • bedenkt wat er moet gebeuren en doet wat nodig is om de visie en purpose te realiseren
 • grensverleggend bezig bent en innovatieve ideeën vertaalt naar de praktijk
 • anderen betrekt om hun bijdrage te leveren aan het realiseren van de gemeenschappelijke visie en missie
 • strategische keuzes maakt

7. Leidinggeven aan verandering

Bij leidinggeven aan verandering hoort dat je: 

 • je bewust bent van de structuur, cultuur, politiek en persoonlijkheid (oftewel het organisatiemodel) van de organisatie en dit benut om dingen voor elkaar te krijgen
 • kritische vragen stelt over de standaardwerkwijze en als katalysator voor verandering fungeert
 • effectieve veranderingsprocessen vormgeeft met oog voor de noodzakelijke infrastructuur en emotionele aspecten (de medewerker centraal) 
 • stevig in je schoenen staat, besluitvaardig optreedt, bereid bent om als dat nodig is impopulaire beslissingen te nemen
 • je standvastig en vastberaden toont als je op tegenslag stuit en weet hoe je met weerstand kunt omgaan

8. Resultaten neerzetten

Bij resultaten neerzetten hoort dat je: 

 • resultaatgericht bent, tijd en beschikbare middelen effectief inplant
 • betrouwbaar en verantwoordelijk bent, resultaten evalueert en afzet tegen doelstellingen
 • degelijke systemen en processen ontwerpt en implementeert, werkprocessen efficiënt en goed georganiseerd laat verlopen
 • actiegerichtheid laat zien, met een sterk gevoel voor prioriteiten te werk gaat 
 • gericht bent op kwaliteit en dienstverlening; alert bent op de behoeften van klanten en stakeholders

Download gratis e-book Leidinggeven op afstand

De huidige tijd stelt leiders voor een stevige uitdaging. Hoe ga jij om met de uitdagingen die de virtuele werkomgeving aan leiderschap stelt? En hoe breng je je mensen verder (en hou je zelf het hoofd koel) in een tijd waarin niets zeker is en de druk hoog? Je leest er alles over én krijgt tips in ons gratis e-book ‘Leidinggeven op afstand: Effectieve leiders zijn zelfbewuste leiders’.

Deel deze pagina