header_featured

Reboarding na corona: tips voor leidinggevenden

06 juli 2021

Na anderhalf jaar thuiswerken, gaan we weer terug naar kantoor. Hoe help je je mensen om hun draai te vinden in het ‘nieuwe normaal’? Hoe breng je het teamgevoel terug, waar dat te lijden heeft gehad van het werken op afstand? Tips en do’s en don’ts voor leidinggevenden.

1. Ga niet zomaar over tot de orde van de dag

Kijk naar wat je mensen nu nodig hebben en hou daarbij rekening met verschillen. Niet alleen hebben we allemaal iets anders nodig om gemotiveerd die ‘frisse start’ te maken. We hebben de afgelopen periode ook allemaal anders beleefd. De een vond het heerlijk om ‘ongestoord’ thuis te kunnen werken, de ander miste zijn collega’s en voelde zich bij vlagen ronduit eenzaam. En dan zijn er misschien ook mensen die dierbaren hebben verloren of zelf flink ziek zijn geweest. Het is belangrijk dat er aandacht is voor deze verschillende ervaringen en ruimte om ze met elkaar te delen.

2. Benut wat de crisis mensen over zichzelf heeft geleerd

Corona heeft ons waardevolle lessen geleerd. Over werk, zoals dat thuiswerken ook allerlei voordelen heeft. En over onszelf. Velen moesten dingen doen die ze niet eerder deden. Online presenteren bijvoorbeeld. Welke onvermoede talenten kwamen daarbij aan het licht? Wat hebben mensen geleerd over hun kwaliteiten, valkuilen en waar ze blij van worden? En hoe benut je die inzichten? Hier is zelfinzicht belangrijk. Het is immers dankzij zelfinzicht dat mensen zich realiseren dat ze zich buiten hun comfortzone hebben begeven en ander gedrag hebben laten zien dan ‘normaal’.

3. Zet in op verbinding en zorg voor duidelijkheid en een gelijk speelveld

Ook voor teams geldt dat je niet zomaar de draad weer oppakt. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: misschien heeft de organisatie mensen moeten laten gaan of kwamen er juist nieuwe mensen bij. Misschien zijn teamgenoten elkaar - ondanks alle online borrels - toch een beetje kwijtgeraakt. Zet bewust in op verbinding. En zorg voor een gelijk speelveld, door mensen die afwezig zijn geweest bij te praten over (bijvoorbeeld) nieuw ontwikkelde routines. Thuiswerken is een blijvertje, al vullen organisaties dat verschillend in. Hoe gaan jullie daarmee om, als het niet meer vanzelfsprekend is dat iedereen elke dag op kantoor is?

4. Blijf werken vanuit vertrouwen

Voor menig leidinggevende was het thuiswerken een les in werken vanuit vertrouwen. Niet alleen het vertrouwen dat mensen ook productief zijn als je ze niet in de gaten houdt. Maar ook vertrouwen in hun kundigheid en professionaliteit. En dat is iets om vast te houden. Mensen kunnen immers alleen verantwoordelijkheid pakken als jij durft los te laten en ruimte geeft. Andersom moet er misschien ook nog wat vertrouwen worden herwonnen, als er tijdens de crisis keuzes zijn gemaakt die achteraf niet de beste bleken. Dan tellen eerlijkheid en transparantie, consistent gedrag en kwetsbaarheid.

Do’s and don’ts

DO

 • Gezamenlijk reboarden
  Organiseer een bijeenkomst waarop jullie samen terugkijken op de periode die achter jullie ligt en het glas heffen op een frisse start. Sommige mensen hebben elkaar lang niet gezien; geef ze de ruimte om weer verbinding met elkaar te maken.
 • Alle neuzen dezelfde kant op
  Zorg ervoor dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Wat zijn de belangrijkste doelstellingen voor de komende maanden - voor individuele medewerkers, teams en de organisatie?
 • Wees beschikbaar
  Het kantoorleven zal voor menigeen weer even wennen zijn. Plan daarom regelmatige één-op-één gesprekken in met je medewerkers: hoe gaat het met je? Wat heb je nodig om weer lekker aan de slag te gaan? Maar ook: wat heb je in het afgelopen anderhalf jaar over jezelf geleerd en hoe kunnen we die inzichten benutten?

DON’T

 • Meteen weer volle kracht vooruit
  De agenda’s meteen weer vol plannen met meetings en verzoeken. Geef mensen de tijd om hun draai weer te vinden.
 • Per se terug willen naar het oude normaal
  Het hóeft niet weer te worden zoals het was. Als nieuwe manieren van werken zoals virtuele meetings of dagelijkse stand-ups vruchtbaar bleken, hóu ze dan.
 • Vergeten dat menselijkheid belangrijker is dan ooit
  Corona heeft leiderschap menselijker gemaakt. Dat gaat over empathie, aandacht, rekening houden met verschillende behoeften, oog hebben voor talent. Maar ook over laten zien wie jij bent als leider, met je sterke en zwakke kanten en je twijfels. Alleen zo ontstaat echte verbinding.
Deel deze pagina