Jo Krill: 'Leiders die zich kwetsbaar opstellen hebben de toekomst'

14 mei 2019

 

Ik mis je… Ik mis je steeds vaker aan de bestuurstafel. Ik mis dat je ervoor zorgt dat leiders hun ware gezicht tonen. Zonder jou laten ze niet zien wat ze werkelijk voelen. Zonder jou delen ze hun onzekerheden niet. Laat staan dat ze constructieve feedback geven. Ik mis je… ik mis je echt… Lieve KWETSBAARHEID!

Het is sneu voor alle (top)bestuurders zelf, dat ze niet inzien dat zij jou ook missen. Maar het is nog veel triester voor de medewerkers die met hen moeten werken en voor de maatschappij waarin zij opereren, dat jij niet welkom bent aan de bestuurstafel!

Mijn ideale wereld

Al decennia draag ik mijn steentje bij aan het vergroten van zelfinzicht, waardoor mensen het beste van zichzelf kunnen geven. In mijn ideale wereld werken mensen geïnspireerd samen en waarderen ze verschillen in plaats van te oordelen en te discrimineren. In mijn ideale wereld doen topleiders niet aan window dressing en weten ze hun ego te beteugelen. In mijn ideale wereld leidt zelfinzicht tot inzicht in anderen en vervolgens tot effectieve afstemming en verbinding. Maar helaas is mijn ideale wereld nog ver weg. En dat komt ook omdat jij niet welkom bent, Kwetsbaarheid

Van Onbewust Onbekwaam naar Bewust Bekwaam

Zijn er dan helemaal geen bestuurders of directies die zich realiseren dat de eindverantwoordelijkheid hebben níet betekent dat je ook zelf op alle vragen een antwoord moet hebben? Als ze jou beter zouden kennen, waarde Kwetsbaarheid, dan zouden ze wel beter weten.

Wat maakt dat jij je zo weinig laat zien? Heeft het met de cultuur van het land of de persoonlijkheid van de bestuurder te maken? Of met de mate waarin iemand over zelfinzicht beschikt? Natuurlijk weet ik dat het een combinatie van factoren is die maakt dat jij je afzijdig houdt. Maar we weten ook allebei dat zelfinzicht van de bestuurder de enige echte sleutel is. Een bestuurder met zelfinzicht is bewust bekwaam. En ik denk dat jij dan wél je gezicht durft te laten zien.

Helaas ontbreekt het nogal eens aan dat zelfinzicht en tonen veel bestuurders zich onbewust onbekwaam. Van die ‘staat van zijn’ hebben zij zelf minder last, hun omgeving des te meer (kijk maar naar Trump). Onlangs wist een hooggeleerde professor mij zelfs te vertellen dat topbestuurders allemaal een ‘gezonde’ dosis narcisme en psychopathie moeten hebben om aan de top te komen en het daar vol te houden. Ik snap dat als je dit hoort, je je snel weer uit de voeten maakt.

Hoe dan ook, topbestuurders en teams van bestuurders die wél zelfinzicht hebben, die wél een veilige omgeving willen creëren, die wél feedback verwelkomen, ontvangen jou met open armen.

Een veilige omgeving

Geen wonder dat het aantal topbestuurders met veel zelfinzicht niet in de meerderheid is. En dan zijn er nog de omgeving en de bedrijfscultuur, die overigens sterk worden beïnvloed door die topbestuurders zelf. Zijn die veilig? Jij, Kwetsbaarheid, leeft op binnen een veilige bedrijfscultuur. En duikt weer weg als je in een onveilige omgeving wordt misbruikt om aan stoelpoten te zagen. Of als je als een zwakke broeder of zuster wordt afgeserveerd. Hoe dan ook, topbestuurders en teams van bestuurders die wél zelfinzicht hebben, die wél een veilige omgeving willen creëren, die wél feedback verwelkomen, ontvangen jou met open armen.

Authenticiteit

Het is een voorrecht om met jou en die bestuurders te werken, want zij vormen de voorhoede van de echte leiders waar wij op zitten te wachten. Met hen wil ik samenwerken; voor hen wil ik werken. Zij weten dat authenticiteit en kwetsbaarheid hand in hand gaan en juist krachtig zijn. Voor iedereen die ervan overtuigd is dat onze wereld, met zijn opeenstapeling van economische, sociale, maatschappelijke en leiderschapscrises, daar echt aan toe is. Aan díe bestuurstafel laat jij je gezicht zien en draag je bij aan persoonlijke doorbraken. Ik gun het iedere bestuurder die nu nog denkt dat het eenzaam is aan de top en elk team dat voor grote opgaves staat. En ik gun het vooral onze wereld.

Beste Kwetsbaarheid, ik hoop je vaker te ontmoeten en steeds beter te leren kennen.


Bekijk ook...

Met Jo Krill namen we ook onderstaande video columns op, klik op de link om deze te bekijken.

Video column  | Jo Krill: 'Wat mij zo irriteert aan ikke, ikke, ikke...'
Video column  | Jo Krill: 'Transformationeel leiderschap: zo doe je dat!'

Banner-bestellen-magazine-nieuw-leiderschap

Deel deze pagina