header_featured

De beste manager is geen manager

11 februari 2020

Hoe doen de Nederlandse managers het? Opleidingsinstituut ISBW vroeg het aan de mensen die dat het beste kunnen beoordelen: de medewerkers. Ook naar de ideale manager werd gevraagd. Dit zijn de meest opvallende uitkomsten.   

Het liefst iemand van het eigen geslacht 

Op de vraag ‘Is de ideale manager een man of een vrouw’ antwoordt 62% van de respondenten dat ze het liefst een mannelijke leidinggevende hebben. 38% heeft het liefst een vrouw. Het verschil met de werkelijkheid is niet heel groot: 65% van de Nederlandse managers is man. 35% is vrouw.

Opvallend is dat zowel mannen als vrouwen een voorkeur hebben voor een manager van het eigen geslacht. De mannen zelfs een sterke voorkeur: 75% heeft het liefst een man boven zich. ‘Maar’ 52% van de vrouwen heeft het liefst een vrouw. 

Voorkeur voor coachende manager

Gevraagd naar het ideale managementtype geeft 46% van de respondenten aan het liefst een ‘coachende manager’ te hebben, die focust op samenwerking, persoonlijke ontwikkeling en begeleiding. Op de tweede plaats (20%) staat de leidende manager, met een focus op innovatie, verandering en inspiratie. De manager als organisator (focus op planning, processen en sturing) en ondernemer (focus op commercie, beoordeling en prestatie) zijn met resp. 17% en 16% het minst populair. 

Van de huidige managers heeft de meerderheid zich de coachende leiderschapsstijl eigen gemaakt. Ze zijn een steun voor de medewerker en een sparring partner. Een derde van de medewerkers spart ook met zijn manager over de werk-privébalans. 3 op de 10 medewerkers geven aan dat hun manager zich meer als baas dan als coach gedraagt. 

Betrouwbaarheid is meest gewilde eigenschap

De meest gewilde eigenschap in een manager is betrouwbaarheid (57%), gevolgd door betrokkenheid (46%), behulpzaamheid (43%) en eerlijkheid (41%). Op al deze eigenschappen scoren de huidige managers van de respondenten beduidend lager dan hun ideaal: 29% is volgens hen betrouwbaar, 30% betrokken, 25% behulpzaam en 23% eerlijk.  

Bijna helft werkenden krijgt constructieve feedback 

Op het gebied van feedback doen de Nederlandse managers het niet slecht. 47% van de werkenden zegt constructieve feedback te ontvangen van zijn manager. Een derde van werkend Nederland heeft jaarlijks een functioneringsgesprek. 22% procent geeft aan 2x per jaar zo’n gesprek te voeren met zijn manager. Maar: ook 22% zegt geen feedback te krijgen als hij er niet om vraagt. 

Behoefte aan erkenning

29% van de werkenden zou graag vaker willen laten zien wat hij doet en kan. Slechts 37% geeft aan een podium te krijgen om te presteren. 21% krijgt dit podium pertinent niet. 29% van de medewerkers voelt zich dan ook onderschat door zijn manager. Vooral jongeren (18 tot 25 jaar) hebben hier last van (45%). Waar jongeren ook last van hebben, is dat hun manager onvoldoende tijd en aandacht voor ze heeft (52%) en hen zenuwachtig maakt (36%). Naarmate werknemers verder in hun carrière zijn, neemt dit gevoel af.

Kwart managers heeft moeite met verandering

Verandering blijkt voor managers lang niet makkelijk. Ruim een kwart van werkend Nederland geeft aan dat zijn manager met moeite veranderingen binnen de organisatie accepteert. 46% van de managers heeft wel oog voor verandering en maakt ook succesvol de vertaalslag naar de werkvloer. Is er veel stress binnen de organisatie? Dan verliest 24% van de managers snel zijn geduld.  

De beste manager is geen manager?

64% van de respondenten beschrijft de ideale manager als een ‘meewerkend voorman’. Daarnaast ziet 41% zijn manager het liefst iedere dag op de werkvloer verschijnen.
26% heeft echter liever geen manager (26%). Vooral veel mannen hebben geen behoefte aan een manager (33%, tegenover 20% van de vrouwen). Met name medewerkers in de retail/Fast Moving Consumer Goods (58%) en de communicatie (54%) denken het prima af te kunnen zonder hun manager. 

De manager als reden om te blijven

Als eindcijfer geeft werkend Nederland zijn manager gemiddeld een 7,1. Voor 29% van de werkenden is de huidige manager de ideale manager en voor 20% is hij zelfs de belangrijkste reden om bij de organisatie te blijven. Maar: voor 18% is de huidige manager juist een reden om de organisatie te verlaten.

Een goede manager is nog geen leider  

Managers, leiders: de woorden worden vaak door elkaar gebruikt. Toch is er een belangrijk verschil. Om dat uit te leggen gebruikt de Amerikaanse leiderschapsgoeroe Stephen R. Covey de metafoor van de jungle. Zet een goede manager in de jungle met de opdracht een pad vrij te maken en hij hakt voortvarend een weg door de dichte begroeiing. De leider daarentegen overziet de jungle vanuit de lucht en is degene die durft te zeggen: ‘Dit is de verkeerde jungle; laten we ergens anders gaan kijken!’ Waar de manager zich op zijn taak focust, kijkt de leider vooruit om er zeker van te zijn dat de organisatie de juiste kant op gaat. 

Ben jij een manager of een leider? Lees hier alles over leiderschapsontwikkeling.

Deel deze pagina