header_featured

Employee engagement met LEGO SERIOUS PLAY

14 september 2017

De volledige betrokkenheid van medewerkers is cruciaal voor een succesvolle organisatieverandering. Maar betrokkenheid creëren door met LEGO te spelen? Anne Vandorpe is ervan overtuigd dat het werkt! Want spelen helpt mensen hun verhaal te vertellen. Het verbindt en leidt tot creatieve oplossingen.

Angst voor organisatieverandering overwinnen

Een organisatieverandering maakt vaak angstig. Medewerkers zijn bijvoorbeeld onzeker over de gevolgen voor de inhoud van hun werk. Gaan ze dat straks nog wel leuk vinden? Velen vinden het moeilijk om die angst onder woorden te brengen. Vaak weten ze niet waar ze nou precies bang voor zijn en wat hen ervan weerhoudt mee te gaan op de reis die de organisatie voor ogen heeft. LEGO SERIOUS PLAY is een mooi instrument om onbewuste angsten en behoeften naar boven te halen. In de woorden van Plato: ‘Je leert meer over een persoon door een uur te spelen dan door een leven lang te praten.’

Wat je onbewust bouwt, maakt je bewust van wat je drijft

Hoe werkt het? Tijdens een workshop of bijeenkomst met LEGO SERIOUS PLAY stelt de facilitator een vraag die de deelnemers beantwoorden door te gaan bouwen. Die vraag luidt bijvoorbeeld: ‘Wat is voor jou belangrijk als we gaan flexwerken?’ Elke deelnemer bouwt zijn eigen model en vertelt daarmee onbewust een verhaal. Een voorwaarde is dan wel dat hij op zijn handen vertrouwt. Met andere woorden: dat hij zijn handen hun gang laat gaan. Daarna vertellen de deelnemers om beurten wat ze hebben gebouwd. De facilitator helpt de mensen die dit moeilijk vinden, bijvoorbeeld door te vragen: ‘Heeft dit blokje een betekenis?’ Vaak luidt het antwoord: ‘Eigenlijk wel…’ Wat ze onbewust hebben gebouwd, maakt hen bewust van wat hen tegenhoudt of juist drijft. Daarbij geldt dat de bouwer altijd gelijk heeft: het is zoals hij het in zijn bouwwerk ziet.

Het verhaal van de organisatieverandering inspireert

Kinderen vertellen al spelend de hele dag verhalen. Volwassenen doen dat niet meer; al helemaal niet op het werk. Toch zijn verhalen vooral in verandertrajecten belangrijk. Want ze nemen mensen mee op reis en geven hoop. Van een droog verslag van hoe je als manager zaken gaat herstructureren, wordt niemand enthousiast. Maar met ‘het verhaal van de organisatieverandering’ inspireer je mensen, zodat ze zin krijge

n om mee op reis te gaan. Tijdens een workshop met LEGO SERIOUS PLAY vertelt iedereen zijn eigen verhaal en wordt er dus ook geluisterd naar de medewerkers die normaal niet veel zeggen. Bovendien worden de verhalen verteld met LEGO-blokjes: het wordt nooit persoonlijk. Niemand hoeft dus bang te zijn om op iemands tenen te trappen. De positie die mensen binnen de organisatie hebben en hun diploma’s en achtergrond doen er niet toe. De taal van de blokjes verbindt.

Oog voor de positieve aspecten van organisatieverandering

Verbinding ontstaat ook wanneer de medewerkers – na het bouwen van individuele modellen – een gemeenschappelijk model of ‘landschap’ maken als gemeenschappelijke oplossing voor het probleem dat hen rond de tafel bracht. Het is best mogelijk dat dit model elementen bevat die minder bij de individuele medewerker passen. Waar het om gaat is dat het model in zijn geheel zó in elkaar steekt dat iedereen kan zeggen: hier kan ik me aan verbinden. Het samen spelen en bouwen nodigt uit om – in termen van Insights Discovery – je Gele energie in te zetten. Om naar creatieve oplossingen te zoeken en oog te hebben voor de positieve aspecten van een verandering. Ben je huiverig om te bouwen, bijvoorbeeld omdat je vroeger nooit met LEGO speelde? Vertrouw op je handen!

Banner-bestellen-magazine-employee-engagement

 

Deel deze pagina