Employee engagement: aan de slag met diversiteit en inclusie

05 juli 2018

We sluiten onbedoeld allemaal mensen uit. Ook al vinden we het ‘vanzelfsprekend’ dat iedereen mag meedoen. En zo hebben we nog wel wat hebbelijkheden die diversiteit en inclusie in organisaties in de weg staan. Wie het engagement van zijn medewerkers wil vergroten, zal hier toch mee aan de slag moeten: want hoe kunnen diverse mensen zich betrokken voelen als ze zich onvoldoende gewaardeerd voelen en niet zichzelf mogen zijn?   

Een van die onbewuste ‘hebbelijkheden’ is onze neiging om – als er nieuwe medewerkers nodig zijn – steeds op zoek te gaan naar mensen die op ons lijken. En dat terwijl talrijke onderzoeken uitwijzen dat divers samengestelde teams succesvoller zijn dan homogene teams. We moeten juist op zoek naar de ‘vreemde ander’. Pas dan ontstaat er diversiteit.

Diversiteit is transitie

Zodra je oog in oog staat met die vreemde ander, betreed je een zogenoemde ‘transitionele ruimte’. Een ruimte buiten je comfortzone, waarvan je niet weet hoe die eruitziet. En dat is spannend. Maar het is ook de ruimte waarin je elkaar echt kunt leren kennen. Daardoor kunnen nieuwe dingen ontstaan en kan creatie plaatsvinden. Voorwaarde is wel dat je je er veilig voelt. En daar kan Insights helpen. Gender, leeftijd en vooral huidskleur en afkomst zijn beladen onderwerpen. Insights haalt die beladenheid ervan af. Het is een mooi instrument om op een veilige manier het gesprek aan te gaan over verschillen.

Diversiteit en inclusie: 2 verschillende dingen

Nog zoiets: onze gewoonte om overal labels op te plakken. Bewust én onbewust. Bewust labels plakken is wat veel organisaties geneigd zijn te doen als ze met diversiteit bezig zijn. Ze erkennen dat er verschillen zijn tussen groepen en proberen problemen op te lossen met meer begrip voor die verschillen. An sich niet verkeerd, maar je stopt mensen wél in hokjes. Dat vinden we prettig, want dan kunnen we zaken afvinken: we hebben zoveel mensen uit groep X, zoveel uit groep Y, en we willen er nog een aantal uit groep Z. Het is een begin van diversiteit op de werkvloer. Maar het leidt nog niet tot een inclusieve werkomgeving, waarin iedereen zich welkom voelt en we elkaar begrijpen. Diversiteit en inclusie zijn 2 verschillende dingen. Diversiteit is de mix van verschillende mensen, overtuigingen, voorkeuren enz. Inclusie is de manier waarop we met die verschillen omgaan.

De mens achter het label

Werken aan diversiteit begint met bewustwording van onze vooroordelen – en die hebben we allemaal. Ook onbewust plakken we allerlei labels op mensen. We verwachten dat mannen taakgericht zijn en vrouwen mensgericht. Van Amerikanen verwachten we extravert gedrag; van mensen uit Indonesië introvert gedrag. Insights leert ons echter dat er binnen deze groepen grotere verschillen zijn dan tussen de groepen. Dat bijna net zoveel vrouwen als mannen taakgericht zijn, en net zoveel mensen uit Indonesië als Amerikanen extravert gedrag vertonen. De labels die we plakken op basis van wat we in eerste instantie zien belemmeren ons zicht op wie iemand wérkelijk is. Het wordt tijd om de mens achter het label te leren kennen en de dialoog aan te gaan met mensen die anders zijn dan wij. Dán werk je aan een inclusieve cultuur.

Meer lezen over diversiteit en inclusie? Ruth schreef ook het e-book Inclusie kent geen labels, dat je hier kunt downloaden.

Banner-bestellen-magazine-employee-engagement

 

Deel deze pagina