header_featured

De transformatie van L&D volgens LinkedIn Learning

Leerplatform LinkedIn Learning publiceerde onlangs zijn jaarlijkse onderzoeksrapport over de stand van zaken in Learning & Development. De alweer zesde editie van dit Workplace Learning Report staat in het teken van transformatie - van onze wereld van werk, en daarmee ook van leren en ontwikkelen.

Leiders in L&D breken organisatiesilo’s af om samen te werken aan een meer holistische visie op HR, constateert LinkedIn Learning. Ze onderzoeken nieuwe manieren om de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden te koppelen aan carrièreontwikkeling, interne mobiliteit en het vasthouden van personeel. En geven bij thema’s als welzijn en diversiteit & inclusie blijk van een nieuw soort zorgzaamheid en menselijkheid.

We hebben de belangrijkste bevindingen uit het rapport voor je op een rijtje gezet:

L&D kreeg meer invloed binnen organisaties

 • 72% van de ondervraagde L&D-professionals zegt dat L&D het afgelopen jaar een meer strategische rol speelde binnen de organisatie
 • 87% hielp de organisatie om zich aan te passen aan verandering
 • 62% zegt dat L&D in 2022 focust op het weer opbouwen of opnieuw vormgeven van de organisatie

Medewerkers vinden leer- en ontwikkelmogelijkheden belangrijkste factor goede organisatiecultuur

Stond het hebben van leer- en ontwikkelmogelijkheden in 2019 nog op plek 9 in de lijst van belangrijkste factoren voor een goede organisatiecultuur, dit jaar staat het op 1.  Medewerkers vinden mogelijkheden voor persoonlijke groei daarmee belangrijker dan het gevoel dat je ‘erbij hoort’ (‘belonging’/ op de tweede plaats) en organisatiewaarden (op de derde plaats). Positief in dit kader is dat 62% van de ondervraagde L&D-professionals aangeeft dat de leercultuur binnen hun organisatie in het afgelopen jaar sterker is geworden.

In 2022 vooral aandacht voor leiderschapsontwikkeling

De primaire aandachtsgebieden van L&D-programma's in 2022:

 1. Leiderschapsontwikkeling en managementtraining
 2. Bijscholing en omscholing van medewerkers
 3. Digitale bijscholing / digitale transformatie
 4. Diversiteit en inclusie

Zorgen om skills gap

Meer dan vorig jaar maken L&D-professionals zich zorgen om de kloof tussen de vaardigheden die binnen de organisatie aanwezig zijn en de vaardigheden die nodig zijn:

 • 46% zegt dat de skills gap groter is geworden (tegen 42% in 2021)
 • 49% zegt dat leiders bang zijn dat hun mensen niet over de juiste vaardigheden beschikken om de bedrijfsstrategie uit te voeren (tegen 40% in 2021)

L&D speelt belangrijke rol bij DE&I-strategie

Corona maakte ons meer bewust van de ongelijkheid tussen mensen - in gezondheid, rijkdom en kansen. Daarmee nam ook de aandacht voor diversiteit, gelijke kansen en inclusie op de werkvloer toe, als fundamentele basis voor psychologische veiligheid en de weg naar betere prestaties. L&D speelt hier een belangrijke rol: 55% van de respondenten geeft aan dat L&D volledig (12%) of gedeeltelijk (43%) verantwoordelijk is voor de DE&I-strategie van de organisatie.  

Leidinggevende speelt doorslaggevende rol bij welzijn medewerker

Een ander belangrijk thema voor organisaties is de zorg voor het welzijn van medewerkers. De doorslaggevende factor hier is de leidinggevende. 49% van de L&D-professionals besteedde afgelopen jaar daarom meer aandacht aan training en ondersteuning van leidinggevenden op dit gebied. Maar het kan kan beter: slechts 25% zegt dat zijn organisatie prioriteit geeft aan trainingen voor leidinggevenden gericht zijn op het welzijn van hun mensen. Niet verstandig, aangezien organisaties met minder zorgzame leidinggevenden een bijna 50% grotere kans hebben dat medewerkers op zoek gaan naar een andere baan. Om talent aan te trekken én te behouden zijn goede menselijke vaardigheden nodig.

Impact maken met op vaardigheden gebaseerde personeelsplanning

Aan vaardigheden bouwen is volgens LinkedIn Learning dé manier om je organisatie vooruit te helpen. En dat werkt het beste met een op vaardigheden gebaseerde personeelsplanning. Organisaties die hiermee aan de slag gaan, hebben volgens het leerplatform een unieke kans om versneld een leercultuur te creëren en succesvol in te spelen op trends in L&D, zoals de koppeling met talentontwikkeling en interne mobiliteit. Daarbij is het goed om te weten dat:

 • bij medewerkers die het gevoel hebben dat hun vaardigheden niet goed worden benut, de kans 10 keer zo groot is dat ze op zoek gaan naar een nieuwe baan als bij medewerkers die het gevoel hebben dat dit wél gebeurt
 • het volgens 79% van de L&D-professionals minder duur is een om huidige medewerker bij te scholen dan om een nieuwe aan te nemen
 • organisaties met een cultuur van interne mobiliteit in staat zijn hun medewerkers bijna 2x zo lang vast te houden als organisaties die met het thema worstelen. Andere voordelen van interne mobiliteit zijn meer engagement, wendbaarheid en lagere wervingskosten.

Tips voor een succesvolle transformatie van L&D volgens LinkedIn Learning

 • Werk samen met de (HR-)collega’s die zich bezighouden met DE&I, Employee Engagement, Talent Management, Werving & Selectie en HR Analytics.
 • Zorg voor een plek aan de directietafel 
 • Zorg voor voldoende budget
 • Activeer leidinggevenden, bijvoorbeeld met leerprogramma’s over leidinggeven aan verandering of door hen te helpen betere coachingsvaardigheden te ontwikkelen, zodat ze de ontwikkeling van hun medewerkers beter kunnen begeleiden
 • Luister naar wat medewerkers te zeggen hebben
 • Blijf ook in je eigen ontwikkeling investeren

Leren en ontwikkelen start met zelfinzicht

Leren en ontwikkelen start volgens Insights altijd met zelfinzicht. Met weten waar je nu staat en wat je nodig hebt om het beste uit jezelf te kunnen halen. We helpen je er graag mee.

 

Deel deze pagina