header_featured

Insights Live 2021: over de nieuwe werkelijkheid en de veranderende rol van de Insights practitioner

15 november 2021

Van 9 tot 12 november jl. vond Insights Live 2021 plaats, de ‘eerste echte wereldwijde bijeenkomst voor Insights-practitioners’, in de woorden van CEO Fiona Logan. Een online bijeenkomst op 3 verschillende momenten en in 9 talen, om practitioners uit alle tijdzones de kans te geven te leren en mee te praten over actuele thema’s, elkaar (weer) te ontmoeten en ervaringen te delen. Wij waren er net als velen van jullie bij op 9 en 10 november. Een verslag.

Dag 1: 9 november

De dag start met een welkomstwoord van Fiona Logan, waarin ze onder andere kort terugblikt op de turbulente periode die achter ons ligt. Het is aan de community van Insights-practitioners te danken dat Insights zo goed uit de crisis is gekomen, benadrukt ze. Vanuit haar werkkamer thuis in Schotland roept ze de deelnemers op het tijdens deze editie van Insights Live vooral met elkaar te hebben over onze gedeelde purpose en waarden en hoe we die kunnen vormgeven en waarmaken in de huidige tijd.

De nieuwe werkelijkheid

Associate consultant Wilco Vlaar faciliteert vervolgens een Nederlandstalige sessie rondom ‘de nieuwe werkelijkheid’. Practitioners uit Nederland en België delen hun ervaringen met virtueel en hybride faciliteren en geven elkaar tips. Ze bespreken ook een aantal trends, zoals de groeiende aandacht voor om- en bijscholing, het steeds belangrijker worden van menselijke vaardigheden en de grotere rol van sociaal leren en micro-learning. De meeste deelnemers geven aan een voorkeur voor live faciliteren te hebben, omdat je daarmee volgens hen de beste (duurzame) resultaten bereikt. Hoe ze online voor impact zorgen? Door ‘altijd met casuïstiek van de deelnemer zelf te werken’, ‘altijd aan te sluiten bij wat een team of deelnemer echt nodig heeft’ en ‘steeds de vertaalslag te maken van de theorie naar de praktische toepassing’.

De hybride sessie: hoe zorg je voor een zelfde ervaring voor Zoomies en Roomies?

Ook tijdens de aansluitende ‘community conversations’ gaat het over fysiek versus online en hybride werken. ‘Mensen hebben last van online vermoeidheid’, merkt een deelnemer op. Volgens een ander zijn toch ook veel mensen huiverig om elkaar weer live te ontmoeten. ‘Hybride is de toekomst’, zegt Euan Batten, Global Practitioner Development and Communities Manager bij Insights en vandaag één van de hosts. Want aan een hybride workshop kunnen mensen zowel live als online deelnemen. ‘Hybrid learning and delivery’ is dan ook het thema van de volgende sessie, voor de Nederlandstalige deelnemers opnieuw gefaciliteerd door Wilco Vlaar. Ook Wilco worstelt nog met het faciliteren van hybride sessies, geeft hij toe. Het moeilijkste, zo blijkt ook uit de verhalen van practitioners die hier ervaring mee hebben, is om ‘een gevoel van samen’ te creëren en ervoor te zorgen dat iedereen even goed kan meedoen, thuis én in de zaal. Een paar tips:

  • Zorg voor voldoende microfoons, camera’s en luidsprekers in de zaal, zodat iedereen kan volgen wat er online en in de zaal gebeurt. Zorg ook voor technische ondersteuning en werk zoveel mogelijk met 2 facilitators.
  • Koppel Zoomies aan Roomies, oftewel: zorg ervoor dat elke online deelnemer een buddy in de fysieke ruimte heeft, die als zijn spreekbuis optreedt of bijvoorbeeld zijn plek inneemt op de mat.
  • Stel vooraf duidelijke spelregels op: hoe gaan we dit met z’n allen doen?

Succesverhalen

Na de pauze wordt een aantal succesverhalen gedeeld: practitioners van Elanco Animal Health, Woolworths South Africa en Idexx vertellen hoe ze Insights hebben ingezet en wat het de organisatie heeft opgeleverd. Dit onderdeel komt nog een paar keer terug, met onder andere een bijdrage van Erwin van Drongelen – ook Idexx – over virtueel faciliteren. Op dag 2 komt er ook wat (terechte) kritiek vanuit de community: het zijn alleen verhalen van CP’s.

Business update

Mark Leisegang, Head of Product and Learning Communities, geeft hierna een business update: ondanks de crisis heeft Insights het de afgelopen 12 maanden goed gedaan. Er zijn maar liefst 2200 practitioners bijgekomen, het merendeel via virtuele accreditatie. Het brengt het totale aantal op ongeveer 13.600 (4200 LP’s en 9400 CP’s). Het aantal gegenereerde profielen ligt weer op pre-coronaniveau, en sommige cijfers van de afgelopen 2 maanden zijn zelfs hoger dan ooit. Het bevestigt volgens Mark dat mensen zich bewust zijn van het belang van zelfinzicht in deze veranderende wereld van werk.

Hoe gaan we nu verder? Op de korte termijn focust Insights op het standaardiseren van de productcatalogus en zorgen dat alle producten voor iedereen beschikbaar zijn. Ook gaan we aan de slag met nieuwe producten en een nieuwe, uitgebreide leerervaring. Mark onderstreept dat ‘the learner’ altijd centraal staat: de leerervaring die we bieden, moet passen bij hoe mensen willen leren (o.a. ‘bite-size’ en digitaal) en hen helpen de opgedane inzichten toe te passen in de praktijk.

Dag 2: 10 november

Die praktische toepasbaarheid komt nadrukkelijk aan bod tijdens de eerste sessie van dag 2: ‘The evolving practitioner’. Global Practitioner Development and Communities Manager Euan Batten stelt in zijn verhaal over de veranderende rol van de practitioner een aantal kritische vragen: Echt faciliteren (in plaats van trainen), doen we dat wel genoeg? Zien mensen de Insights Discovery-workshop niet te vaak alleen als ‘leuk om te doen’? Worden onze leeroplossingen wel voldoende ingezet voor organisatieproblemen? Zelfinzicht moet niet het einddoel zijn, benadrukt Euan, maar een begin - de input om bijvoorbeeld aan een in deze tijd zo cruciale menselijke vaardigheid als veerkracht te werken. We moeten ons afvragen hoe we écht van waarde kunnen zijn. En wellicht moeten we onze purpose anders formuleren – met meer nadruk op het inspireren van mensen om een positief verschil te maken.

Teameffectiviteit met Insights

Na opnieuw een netwerkmoment volgt een sessie met Wilco Blaar over teameffectiviteit met Insights. De centrale vragen: Waar zien we teams mee worstelen in deze nieuwe realiteit? Waar liggen kansen? En hoe kunnen wij als Insights practitioners teams hierin ondersteunen? Wilco deelt 3 door Insights ontwikkelde instrumenten:

  • Het People Impact Assessment, een vragenlijst voor de nieuwe manier van werken die concreet maakt waar het spaak loopt in een team
  • Kleurrijke manieren om teamleden te helpen proactief in plaats van reactief met situaties om te gaan
  • Verandersleutels, waarbij je de 4 pijlers voor teameffectiviteit gebruikt om concrete actiepunten voor effectieve verandering te formuleren. 

Samen een betere toekomst creëren

Insights Live wordt afgesloten met een keynote van Helen Morley, getiteld Wise Up. Helen was oprichter/partner van Insights West-Canada en speelde een vooraanstaande rol bij de introductie van het Insights Discovery-systeem in Noord-Amerika. Haar boodschap in een notendop: Het enige wat we zeker weten over de toekomst is dat die onzeker is. Het betekent dat we onze verwachtingen moeten bijstellen (we kunnen niet voorspellen wat er gaat gebeuren, we zijn niet ‘in control’) en met die onzekerheid moeten leren omgaan. Laten we vertrouwen op onze eigen innerlijke wijsheid en leren hoe we de wijsheid van anderen kunnen herkennen en activeren. Er wacht ons een betere toekomst, en die kunnen we samen creëren. 

Deel deze pagina