Lustrum traktatie: meer engagement in onderwijs en zorg

20 december 2018

In weinig branches vind je zulke bevlogen en betrokken medewerkers als in het onderwijs en de zorg. Maar ook hier is op het gebied van employee engagement nog veel winst te behalen. Helaas is er vaak nauwelijks budget voor de ontwikkeling van medewerkers en teams. Reden voor ons om ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan juist voor deze organisaties profielen en workshopmaterialen beschikbaar te stellen en onze practitioners op te roepen kosteloos een workshop te verzorgen.

Onder andere het Vlaamse Begeleidingscentrum Spermalie en de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind maakten gebruik van onze traktatie. Ze boden hun medewerkers de kans om het beste uit zichzelf te halen door hun zelfinzicht te verbeteren en onderlinge verschillen te leren benutten en waarderen.

Jacques-Claeys-Lustrum

- Jacques Claeys, Clustercoördinator taal.com Begeleidingscentrum Spermalie:  

Blij met deze kans elkaar beter te leren kennen

‘Spermalie is een begeleidingscentrum voor mensen met een auditieve of visuele beperking en mensen met autisme – zowel kinderen en jongeren als volwassenen. De kinderen gaan overdag naar de klassen en tussen de middag naar zogenoemde leefgroepen. Een aantal kinderen gaat daar ook ‘s avonds naartoe. Insights practitioner Siegfried De Cuyper heeft met de begeleiders van deze leefgroepen gewerkt.  

Zelfsturende teams

De begeleiders of ‘opvoeders’ werken veel in tweetallen, maar moeten ook goed met andere collega’s kunnen samenwerken. Gezamenlijk zorgen ze voor de inhoudelijke invulling van de dag en organiseren ze allerlei activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Door een stijging van het aantal kinderen zijn er veel nieuwe mensen bijgekomen en kent nog niet iedereen elkaar even goed. We waren dan ook heel blij met deze kans om een Insights Discovery-workshop te doen en elkaar beter te leren kennen. Ook omdat meer dan voorheen van de teams wordt verwacht dat ze zelfsturend zijn. Het is dan extra belangrijk dat je weet hoe het team is samengesteld en wat ieders sterke en minder sterke kanten zijn.    

Inzicht in onze valkuilen 

De workshop was niet alleen leerzaam, maar ook leuk; iedereen was heel betrokken. We waren best verbaasd toen we constateerden dat er veel Stralend Geel en Zacht Groen is in het team, maar eigenlijk wat te weinig Helder Blauw en Vurig Rood. Het zorgde wel voor meer begrip voor elkaar en gaf inzicht in onze valkuilen. Die werden vooral duidelijk toen Siegfried het team opsplitste in mensen met een Gele en mensen met een Groene voorkeur en de twee groepen ieder apart een opdracht liet doen. Daar hebben we veel van geleerd. Voor mij als leidinggevende is het ook iets om rekening mee te houden als ik mensen bij elkaar zet of taken verdeel.

We willen hier zeker mee verder. Hoe we de inzichten die we hebben vergaard gaan benutten, daarover zijn we nu met elkaar in gesprek.’


Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

‘NSGK zet zich al bijna 70 jaar in voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend samen leven. Dat doen we door allerlei projecten mogelijk te maken waardoor kinderen en jongeren met een handicap écht kunnen meedoen. Vanuit ons kantoor in Amsterdam houden we ons vooral bezig met fondsenwerving, projectbegeleiding, het organiseren van acties en evenementen en het coördineren van collectes.

Henk-Willem-Laan-Lustrum

- Henk-Willem Laan, directeur Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind:

Inzicht in hoe we voor verbinding zorgen

Effectief samenwerken

Afgelopen jaar hebben we met het team een heel traject doorlopen om tot een gedragen meerjarenplan te komen. We waren net bij de vraag ‘hoe willen we samenwerken’ aangekomen, toen we het geweldige aanbod kregen om een Insights Discovery-workshop te doen. Om effectief samen te werken – en samen mooie dingen van de grond te krijgen – is het belangrijk om goed te weten hoe het team in elkaar steekt. Insights Discovery geeft daar op een toegankelijke manier inzicht in.

Verdeling van talenten en kwaliteiten

We hebben de mensen die ons met het meerjarenplan helpen gekoppeld aan Insights practitioner Monique Göttgens en samen hebben zij een dag rond het thema samenwerken georganiseerd. Dat was een vruchtbare dag. Ons ‘teamwiel’ maakte mooi duidelijk dat er een goede verdeling is van talenten en kwaliteiten. Maar de verschillende persoonlijke voorkeuren gaven ook inzicht in waarom het soms botst tussen mensen. En hoe we beter met elkaar kunnen communiceren en voor verbinding zorgen.  

We zijn inmiddels weer een paar weken verder en pakken onze profielen er nog zeer regelmatig bij. Je hoort de Insights kleurentaal terugkomen in de dagelijkse gesprekken tussen medewerkers en ook in de gesprekken rondom het persoonlijk jaarplan verwijzen mensen regelmatig naar hun profiel. We gaan hier dan ook zeker een vervolg aan geven.’


Werk maken van engagement binnen jouw organisatie of bij jouw klanten!? 

Bestel GRATIS het magazine 'Employee Engagement'Ruim 80 pagina’s inspiratie, waardevolle inzichten en praktische handvatten om het employee engagement binnen je organisatie of voor jouw klanten te verhogen. Laat je inspireren door o.a. onze interviews met:

  • An Vermeulen - Vice President Field Sales Coca-Cola European Partners GB
  • Prof. dr. Willem van Rhenen - Hoogleraar Engagement & Productivity
  • Guido Heezen - Oprichter van marktleider in medewerkersonderzoek Effectory

Banner-bestellen-magazine-employee-engagement

Deel deze pagina