9 succesfactoren voor een duurzame samenwerking

30 juli 2019

Organisaties hebben de neiging om zichzelf op te pompen. Ze halen steeds meer kennis en mensen in huis vanuit de overtuiging dat stilstand achteruitgang is. Maar als je alles zelf doet, wordt het steeds lastiger om mee te bewegen met snel veranderende markten en klantwensen. Het kan anders.

Je kunt er namelijk ook voor kiezen om daar waar dat nodig is samenwerkingsverbanden aan te gaan die snel kunnen worden op- en afgeschaald. Op die manier blijft elke partij doen waar ze écht goed in is en kan een organisatie met haar samenwerkingspartners snel op veranderingen inspelen. Groei door samen sterker te worden in plaats van uit te dijen. We zouden deze aanpak ‘ritsen’ kunnen noemen: het succesvol en duurzaam laten samenwerken van verschillende autonome partijen.

Sterke en flexibele partnerships

De ritssluiting is een mooie metafoor voor sterke en tegelijkertijd flexibele partnerships:

 • Een rits kan snel open en dicht. Zo kun je als organisatie effectief inspelen op veranderingen
 • De stofsoort aan weerszijde van de rits is niet zo belangrijk, de schakels passen naadloos in elkaar. Verschillen in cultuur, belangen en/of werkwijze mogen er zijn, elke partij behoudt zijn identiteit.
 • Als er een schakel ontbreekt, hapert de rits. Elke partij is onmisbaar; goede afstemming en verbinding zijn essentieel. 

Samenwerking goed voorbereiden

Maar een stevige ritssluiting flans je niet zomaar in elkaar. Het is zaak om de samenwerking goed voor te bereiden. De partijen moeten écht goed nadenken over wie ze zijn, wat ze willen, waarom ze dat willen en hoe ze dat denken te bereiken. Pas als de partners dit voor zichzelf helder hebben en vervolgens met elkaar hebben besproken, kunnen ze concreet invulling gaan geven aan de samenwerking. 

Duurzaam samenwerken doe je zo

Een sterke ritssluiting kent 9 schakels. Het zijn belangrijke succesfactoren van een duurzame, flexibele samenwerking waarbij beide partijen autonoom blijven en krijgen wat ze nodig hebben:

 1. Business case: Waarom wil je samenwerken? Wat gaat dat betekenen? 
 2. Cultuur: Hoe ziet je organisatiecultuur eruit en hoe die van de andere partij? 
 3. Strategie: Hoe stem je strategische kaders op elkaar af? 
 4. Afspraken en contracten: Wat mag je wél en vooral ook níet van elkaar verwachten? 
 5. Processen: Hóe werken we samen? 
 6. Opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap: Wie heeft welke rol? 
 7. Kwaliteitsbeheer: Ben je in staat om (samen) fouten te maken, te ontwikkelen en te groeien?
 8. Informatievoorziening: Hoe zorg je ervoor dat elke samenwerkingspartner op het juiste moment over die informatie beschikt die hij nodig heeft om de juiste dingen te doen?
 9. Techniek: Hebben we de juiste informatiesystemen en/of techniek in huis om te kunnen samenwerken en leveren conform de afspraken?

Effectief meebewegen met verandering

Het concept van ritsen is in feite simpel: je blijft doen waar je ijzersterk in bent en waar nodig doe je een beroep op anderen. Zo kun je als organisatie effectief meebewegen met veranderingen en blijf je strak in je vel. Groeien zonder uitdijen. Samenwerken met behoud van identiteit en flexibiliteit.

Ook flexibel en autonoom samenwerken?

Een uitgebreide versie van het model vind je in ons magazine De Organisatie van de Toekomst. Bestel het magazine en ga ritsend de toekomst in!

Bestel gratis het magazine Insights On Topic | De Organisatie van de Toekomst 

Banner-bestellen-magazine-organisatieverandering-new

Deel deze pagina